English version of this page

Collaborations in East Africa

Illustrasjon: Afrikansk mann som leser en bok.

Illustrasjon fra boka "Global Health Research in an Unequal World".

Dette prosjektet benytter de engelske nettsidene. Der finner du mer informasjon om prosjektet.

Om prosjektet

Medisinsk forskning er viktig for å utvikle nye verktøy for global helse, som nye vaksiner eller medisiner. De fleste forskningsprosjektene innen medisin som er relatert til tropiske sykdommer blir primært gjennomført i utviklingsland. I Afrika innebærer det at denne forskningen skjer i et samarbeid mellom vitenskapelige institusjoner i afrikanske land hvor forskningen blir utført, og partnerinstitusjoner i nord, som universiteter, legemiddelfirmaer og forskningsinstitutter.

Slike samarbeid opererer på tvers av store forskjeller innen teknologiske og økonomiske ressurser og faglig kompetanse, og legger til rette for utfordrende, men potensielt gode partnerskap. Ulikheten mellom slike partnere skaper en rekke utfordringer for samarbeid, og det er samspillet i slike prosjekter som Collaborations ønsker å forske på.

Prosjektet vil benytte seg av sosialantropologiske metoder; tilstedeværelse, engasjement og deltakelse, for å studere hvordan slike samarbeid fungerer i praksis, herunder hvilke muligheter som oppstår og hvilke mekanismer og strategier som blir benyttet for å få ting til å fungere.

Collaborations vil utforske disse spørsmålene fra perspektivene til ulike aktører, inkludert afrikanske, europeiske og amerikanske forskere og etikere, samt afrikanske populistiske studier og offentligheten.

Innsikten og forståelsen i det transnasjonale vitenskapelige samarbeidet vil bidra til å tilrettelegge for bedre fremtidige samarbeid mellom vitenskapelige partnere i nord og sør, og dermed bidra til bedre og mer rettferdig transnasjonal medisinsk forskning.

 

 

Publisert 9. jan. 2017 11:13 - Sist endret 8. aug. 2019 14:20

Kontakt

Prosjektleder

Ferdinand Moyi Okwaro

Samarbeidspartner

Wenzel Geissler