efurst

Image of person
Could not get user data from external service

Academic Interests

Fürst has completed fieldwork in the capital of Moldova, Chisinau, and the work is published in the book Hva skal vi med frihet? Fortellinger fra Moldova før, under og etter Sovjetunionen (Abstrakt) (What's freedom to us? Stories from Moldova before, during and after the Soviet Union). Furst has since 2006 led the project Informal Child Migration in Europe, a cross-disciplinary project financed by the Norwegian Research Council. Fürst' part is titled "Women who migrate – children who are left behind. Moldovan children in informal networks of care." She has recently started a new project in the field of medical anthropolgy in which empirical observations of a case of brain injury is studied in relation to theories of the body as well as epistemology. This is related to her earlier works on body and mind when this was studied in relation to food as a social, cultural and psychological phenomenon as well as to gender.

Teaching

Higher education and employment history

 • Professor, Department of Social Anthropology, University of Oslo, 2000-
 • Associate Professor, Department of Social Anthropology, University of Oslo, 1997-1999
 • Post.doc, Department of Sociology, Uppsala University, 1996 -1997
 • Assistant Professor, Department of Sociology, University of Oslo, 1994 -1995
 • Dr. Polit., Department of Sociology, University of Oslo, 1994
 • Research Fellow (NAVF), Department of Sociology, University of Oslo, 1989-1993
 • Researcher, Secretariat for Women's Research, the Research Council of Norway, 1985-1988
 • Research Assistant, National Institute of Consumer Research, 1981-1985
 • Mag.art.degree, Department of Sociology, University of Oslo, 1980
Tags: modernity, Norway, epistemology, feminist theory, rationality, Gender, gifts and commodities, subjectivity, identity, Moldova, Scandinavia, food, Eastern Europe, body

Publications

 • Vike, Halvard & Furst, Elisabeth L'orange (2020). Forskningsetikk og forskningens frihet: Utfordringer for antropologifaget. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (03), s 165- 176 . doi: 10.18261/issn.1504-2898-2020-03-02 Full text in Research Archive. Show summary
 • Furst, Elisabeth L'orange (2016). Hvem er de andre? Og hva med relasjonen mellom oss og de andre?. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  27(1), s 48- 51 . doi: 10.18261/ISSN.1504-2898-2016-01-06
 • Furst, Elisabeth L'orange (2015). Coming Bach to Oneself: A Case of Anoxic Brain Damage from a Phenomenological Perspective. Culture, Medicine and Psychiatry.  ISSN 0165-005X.  39(1), s 121- 133 . doi: 10.1007/s1013-014-9407-6
 • Furst, Elisabeth L'orange (2014). Coming Back to Oneself: A Case of Anoxic Brain Damage from a Phenomenological Perspective. Culture, Medicine and Psychiatry.  ISSN 0165-005X. . doi: 10.1007/s11013-014-9407-6
 • Furst, Elisabeth L'orange (2014). Kropp, subjekt og sanser i samspill. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  25(3-4), s 194- 207
 • Furst, Elisabeth L'orange (2014). Samfunnsforskning - fra endring og kritikk til legitimering?. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3-4), s 93- 99
 • Furst, Elisabeth L'orange (2012). Tilbakeblikk og refleksjoner. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  Årgang 36(2), s 159- 165
 • Furst, Elisabeth L'orange (2011). Savnet av mor-i Moldova. Arbeidsmigrasjon, kjønn og omsorg i komparativt lys. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (2), s 86- 102
 • Furst, Elisabeth L'orange (2005). "The Traffic in Women"-Moldovan Women in Transnational Sex Trade, In Ildiko Asztalos Morell; Helene Carlbäck; Madeleine Hurd & Sarah Rastbäck (ed.),  Gender Transitions in Russia and Eastern Europe.  Förlags AB Gondolin.  ISBN 9188821862.  Del 2.  s 159 - 176
 • Furst, Elisabeth Lorange (2004). Blat - mellom gaver og varer i Moldova. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  (Årg. 18, nr 2), s 181-196
 • Furst, Elisabeth Lorange (2004). Natur og kropp som vårt indre og ytre legeme. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (Årg. 15, nr 1-2), s 45-55, 119
 • Fürst, Elisabeth L'orange (2003). Kjønn i transnasjonal flyt-moldovske jenter i sextrafikk. Kvinneforskning.  ISSN 0806-6256.  (2/03), s 5- 17
 • Fürst, Elisabeth L'orange (2002). Aktør, subjekt og kropp - et epistemologisk tilbakeblikk. Kvinneforskning.  ISSN 0806-6256.  s 27- 38 Show summary
 • Fürst, Elisabeth L'orange (2002). Det tvetydige Moldova. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220. Show summary
 • Fürst, Elisabeth L'orange (2001). Women in Post-Soviet Moldova: Generational Life Histories and Everyday Experiences in Interplay, In Haldis Haukanes (ed.),  Women after Communism. Ideal images & real lives.  Senter for kvinneforskning, Universitetet i Bergen.  -. Show summary
 • Fürst, Elisabeth L'orange & Ekstrøm, Marianne Pipping (2001). The Gendered Division of Cooking, In Unni Kjærnes (ed.),  Eating Patterns. A Day in the Lives of Nordic Peoples.  Statens institutt for forbruksforskning, Lysaker.  ISBN 82-7063-377-1.  -. Show summary
 • Fürst, Elisabeth L'orange & Widerberg, Hege (2001). Fettfobi og kvinnekropp - om å lese kulturens kjønn gjennom avisoppslag. Kvinneforskning.  ISSN 0806-6256.  (1), s 92- 103 Show summary
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1999). Nordic Meals: Methodological Notes on a Comparative Survey. Appetite.  ISSN 0195-6663.  (32), s 73- 79
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1998). A Woman`s Place; Woman, Domesticity and Private Life, In Annabelle Despard (ed.),  Forskningsserie no 12.  Høyskolen i Agder.  ISBN 82-7117-375-8.  -.
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1998). Fotballenglen: Mannlighet og kroppslig erfaring. Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1998). Mat, kropp og kvinnelighet. Fortellinger om kjærlighet, lyst og opprør, I:  Kroppstanker.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-42557-6.  -.  s 141 - 161
 • Furst, Elisabeth L'orange (1998). Poststrukturalisme og fransk feminisme. Julia Kristeva i fokus, I: Elisabeth L'orange Furst & Øystein Nilsen (red.),  Modernitet. Refleksjoner og idebrytninger.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-456-0277-9.  Kapittel.
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1997). Cooking and Femininity. Women's Studies: International Forum.  ISSN 0277-5395.  20(3), s 441- 449
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1997). Den äcklige maten. Kvinnovetenskaplig tidskrift.  ISSN 0348-8365.  (1), s 39- 54
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1996). Den tvetydige melken, I:  Drycker. Forskningsrapport nr 23.   -.  s 35 - 45
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1996). Farsbildet og dekonstruksjonen av det enhetlige subjekt, I:  I Den bortkonme faderen. Kontekstuell teologi mellom problematiskeforbilder og ny livserfaring.  Etterudannning av prester, Bind 3. Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.  -.
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1996). Matens mening. Noen perspektiver, I: Unni Kjærnes (red.),  Utfordringer i ernæringspolitikken. Rapport fra Nordisk Ministerråds konferanse.  TemaNord.  ISBN 92-893-0135-X.  -.  s 21 - 26
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1995). Ansettelsesprosessen i Akademia - barrierer for kvinnelige søkere, I:  Viljan att veta och viljat förstå. Køn, makt och den kvinnovetenskapliga utmaningen i høgre utbildning.  Statens offentliga utredning, Utbildningsdepartementet, Stockholm..  -.
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1995). Ansettelsesprosessen-barrierer for kvinnelige søkere, I: Suzanne Stiver Lie & Maj Birgit Rørslett (red.),  Alma Maters døtre.  Pax forlag A/S.  -.
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1993). Mat - et annet språk. En sosiologisk lesning av Babettes gjestebud. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  (1)
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1992). Den urene tvetydigheten, I:  Kvinder og makt.  København Universitet.  -.
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1992). Kvinnepolitiske nøkkeltekster. Prokop.Ulrike: "Kvindelig livssammenhæng", I:  Kvinnepolistiske nøkkeltekster, Rapport fra en seminarserie.  Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo,.  ISBN 82-7586-009-1.  -.
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1991). Food, gender and identity. A story of Ambiguity, In Elisabeth L'orange Furst; Rita Prättälä; Marianne Pipping Ekstrøm; Lote Holm & Unni Kjærnes (ed.),  Palatable Worlds. Sociocultural Food Studies.  Solum.  ISBN 82-560-0761-3.  -.
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1990). Kroppens tvetydighet. Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1989). Food as symbol, I:  Rapport fra Nordisk Forskerkonferanse, Hadeland. Prosjekthefte 3.  Institutt for bibelvitenskap, Universitetet i Oslo.
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1989). Om å fortolke data. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  (3)
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1988). Ecriture feminine. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  (2)
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1988). The cultural significance of food, In Per Jacob Otnes (ed.),  The sociology of consumption.  Solum A/S Humanities Press International, Oslo/New jersey.  -.

View all works in Cristin

 • Furst, Elisabeth L'orange (2009). Hva skal vi med frihet? Fortellinger fra Moldova før, under og etter Sovjetunionen. Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-273-0.  235 s.
 • Furst, Elisabeth L'orange & Nilsen, Øystein (red.) (1998). Modernitet. Refleksjoner og idebrytninger. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-456-0277-9.  277 s.
 • Furst, Elisabeth Lorange (1995). Mat - et annet språk. Rasjonalitet, kropp og kvinnelighet. Pax Forlag.
 • Fürst, Elisabeth L'orange; Kjærnes, Unni; Holm, Lote; Ekstrøm, Marianne Pipping & Prättälä, Rita (1993). Regulating markets - regulating people. On food and nutrition policy. Novus Forlag.
 • Furst, Elisabeth L'orange; Prättälä, Rita; Ekstrøm, Marianne Pipping; Holm, Lote & Kjærnes, Unni (ed.) (1991). Palatable Worlds. Sociocultural Food Studies. Solum.  ISBN 82-560-0761-3.  206 s.

View all works in Cristin

 • Furst, Elisabeth L'orange (2015, 14. oktober). Har vi mistet vårt naturlige forhold til mat?. [Radio].  NRK.
 • Furst, Elisabeth L'orange (2015). Mat handler om mye mer enn sunt og usunt, kalorier og tilsetningsstoffer. Det handler om følelser. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Furst, Elisabeth L'orange (2015). Mat kropp og skam.
 • Furst, Elisabeth L'orange (2014). Revitalisering av forskjell? Et kjønnsfaglig tilbakeblikk.
 • Furst, Elisabeth L'orange (2014). Samfunnsforskning fra endring og kritikk til legitimering.
 • Furst, Elisabeth L'orange (2014). Valgresultatet i Moldova, samfunnsmessige konsekvenser.
 • Furst, Elisabeth L'orange (2013, 27. september). Hva blir borte med sekstiåtterne?.  Morgenbladet.
 • Furst, Elisabeth L'orange (2013, 22. august). Intervju om moldovske migranter. [Radio].  NRK.
 • Furst, Elisabeth L'orange (2012). Heart, brain and body.
 • Furst, Elisabeth L'orange (2006). En innføring til feministisk teori: før og etter ”den språklige vendingen”.
 • Furst, Elisabeth L'orange (2006, 09. januar). "Med andre ord" (kronikk). Et møte mellom øst og vest. (Om Transnistria).  Klassekampen.
 • Furst, Elisabeth L'orange (2006, 23. august). "Sånn er livet". [Radio].  NRK.
 • Furst, Elisabeth L'orange (2006). The child in Western discourses – reflections on gender.
 • Furst, Elisabeth L'orange (2005). Blat-between gifts and commodities in postsoviet Moldova.
 • Furst, Elisabeth L'orange (2005, 07. mars). Ekspertkommentarer etter valget i Moldova. [Radio].  NRK, Dagnsnytt 18.
 • Furst, Elisabeth L'orange (2005). Transnistria - kjernekonflikt mellom "øst" og "vest".
 • Furst, Elisabeth L'orange & N'jie, Haddy Jatou (2005, 18. mai). "Antipappa-pille".  "Kvinner og Klær" nr.30.
 • Furst, Elisabeth Lorange (2004, 01. juni). En feature-serie �Kvinner midt i Norge�: publisert i stort oppslag: �Slanker seg i det skjulte� og �Fettfobi gir spiseforstyrrelser.  Trondheim, Adresseavisen.
 • Furst, Elisabeth Lorange (2004). Gender relations in the family - a Moldovian case.
 • Furst, Elisabeth Lorange (2004, 29. mai). Innslag om amming som WHO nå anbefaler opp til 2 års alder. [TV].  Magasinet/TV 2.
 • Furst, Elisabeth Lorange (2004). Kvinner i Øst-Europa:Moldovske jenter i transnasjonal sextraffikk.
 • Furst, Elisabeth Lorange (2004). Min Kristeva.
 • Furst, Elisabeth Lorange (2004, 03. desember). Om norske julebord. [Radio].  NRK.
 • Furst, Elisabeth Lorange (2004, 01. juni). Om undersøkelsen som ble presentert i Adresseavisen. [Radio].  Oslo.
 • Furst, Elisabeth Lorange (2004). �Four generations of women: life stories of a Moldovian transnational family�.
 • Furst, Elisabeth Lorange (2004). �Tvetydighet som inntak til forståelse � kropp som subjekt og objekt, mat som substans og symbol�.
 • Fürst, Elisabeth L'orange (2003). Four generations of women in Moldova - life stories and everydaylife in a perspective of structural power.
 • Fürst, Elisabeth L'orange (2003). Kristeva - en samfunnsvitenskapelig lesning.
 • Fürst, Elisabeth L'orange (2003). Natur og kropp som vårt indre og ytre legeme.
 • Fürst, Elisabeth L'orange (2001). Aktør, subjekt og kropp ¿ mellom fenomenologi og poststrukturalisme.
 • Fürst, Elisabeth L'orange (2001, 26. februar). "Dagsnytt 18" om Moldova. [Radio].  Oslo : NRK.
 • Fürst, Elisabeth L'orange (2001). Europas usynlige land. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Fürst, Elisabeth L'orange (2001). Grenseland mellom varer og gaver i post-sovjetisk Moldova.
 • Fürst, Elisabeth L'orange (2001). Kropp og smertefulle erfaringer. En moldovsk kvinnes fortelling om Sovjetsamveldets sammenbrudd.
 • Fürst, Elisabeth L'orange (2001, 07. mai). Om feministklassikeren Betty Friedan. [Radio].  Oslo : NRK.
 • Fürst, Elisabeth L'orange (2001, 28. november). Postordrebruder og Østeuropeiske kvinner. [Radio].  Oslo : NRK Sogn og Fjordane.
 • Fürst, Elisabeth L'orange (2000). Crossing borders and boundaries: Life history narratives of Jewish women in post-Soviet Moldova.
 • Fürst, Elisabeth L'orange (2000). Kropp og kultur - kroppsidealer i ulike kulturer.
 • Fürst, Elisabeth L'orange (2000). Kropp og kvinnelighet i det moderne samfunn.
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1999). Melk, øl og kjønn. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 1501-9934.  (1)
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1999). Om kropp, kjønn, slanking, kultur og etikk.
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1999). Four generations of women - a case study of urban everyday life in post-Soviet Moldova.
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1998). Food - a gendered language.
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1998). Matens magi. Utflukt.  ISSN 0804-9327.  (4), s 42- 45
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1998). Matens tvetydighet: substans og symbol.
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1998). Semesteremnet Kjønn & Samfunn ved IMA. Antropolognytt.  ISSN 0332-9429.  (3), s 4- 9
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1997). Makt over kunnskapen i Akademia. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.  ISSN 0808-2901.  (nr.3), s 7- 15
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1996). Mat - et språk for overskridelse. Samtiden.  ISSN 0036-3928.
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1995). Makt over kunnskapen i Akademia.
 • Furst, Elisabeth Lorange (1994). Mat - et annet språk. En studie av rasjonalitet, kropp og kvinnelighet, belyst med litterære tekster.
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1994). Mat, identitet og forskjell.
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1992). Den urene tvetydigheten. Nytt om Kvinneforskning.  ISSN 0333-0265.  (1)
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1989). Kvinnepolitiske nøkkeltekster. Prokop.U. "Kvindelig livssammenhæng". Nytt om Kvinneforskning.  ISSN 0333-0265.  (4)
 • Furst, Elisabeth L'orange (1988). Kvinner i akademia - inntrengere i en mannskultur?.
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1988). Mat - nøkkel til kulturens sjel. Nytt fra Universitetet i Oslo.  ISSN 0800-708X.  (3)
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1988). To vitenskapssyn - to fortolkninger?. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  (3)
 • Fürst, Elisabeth L'orange (1987). Universitetet en mannsbastion?. Nytt om Kvinneforskning.  ISSN 0333-0265.  (4)

View all works in Cristin

Published Sep. 20, 2010 2:50 PM - Last modified Dec. 4, 2012 3:16 PM

Projects

No ongoing projects