Solveig Lægreid Hauger

Bilde av Solveig Lægreid Hauger
Mobiltelefon 91310358
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sunnaas Sykehus HF Bjørnemyrvn. 111450 Nesoddtangen
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Klinisk nevropsykologi

Klinisk nevrovitenskap

Traumatiske hjerneskader

Kognitiv rehabilitering

Ambulant rehabilitering

Bevissthetsforstyrrelse etter alvorlig ervervet hjerneskade

Elektrofysiologiske metoder i studiet av kognisjon (Event Related Potentials)

Undervisning

PSYC6310 Praktikum

Bakgrunn

Cand. psychol, Universitetet I Aarhus, Danmark, 2002

Sunnaas sykehus HF, psykolog, 2002 -

Spesialist i Klinisk Nevropsykologi, 2012

Phd, 2017

Post. doc delstilling, Sunnaas sykehus HF 2017 →

Bistilling Førsteamanuensis II, PSI, UiO,  2018 →

Pågående prosjekter

Traumatisk hjerneskade - Behov og behandlingsmuligheter i senfase

Om prosjektet:

Prosjektet gjennomføres som en randomisert studie som har til hensikt å undersøke effekten av målrettet rehabilitering som gjennomføres i nærmiljøet, i et nært samarbeid mellom personer som lever med følgetilstander etter hodeskader, deres nærmeste pårørende, rehabiliteringspersonell fra spesialisthelsetjenesten og helsepersonell i hjemkommunene.

Mål:

Hoved effektmål er personenes opplevde deltakelse i samfunnet og helserelatert livskvalitet, mens sekundærmål er egenopplevde måloppnåelse i prioriterte aktiviteter og alvorlighetsgrad av hovedproblemer etter skade. Udekkede helsebehov sammen med kostnadsevaluering av intervensjonen vil gjennomføres. Videre vil pårørende og helsepersonell evaluere sin tilfredshet med intervensjonen.

Hovedforskere:

Cecilie Røe

Marianne Løvstad

Øvrig forskergruppe:

Ida Maria Henriksen Borgen (stipendiat)

Ingerid Kleffelgaard (Post. doc)

Marit Forslund (Post. doc)

Solveig Lægreid Hauger (Post. doc)

Solrun Sigurdardottir

Nada Hadzic-Andelic

Samarbeid

Samarbeider med flere relevante rehabiliterings- og nevropsykologiske miljøer i USA og Europa.

Publikasjoner

  • Chatelle, Camille; Hauger, Solveig Lægreid; Martial, Charlotte; Becker, Frank; Eifert, Bernd; Boering, Dana; Giacino, Joseph T.; Laureys, Steven; Løvstad, Marianne & Maurer-Karattup, Petra (2018). Assessment of nociception and pain in participants in an unresponsive or minimally conscious state after acquired brain injury: the relation between the coma recovery scale-revised and the nociception coma scale-revised. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation.  ISSN 0003-9993.  99(9), s 1755- 1762 . doi: 10.1016/j.apmr.2018.03.009
  • Løvstad, Marianne; Solbrække, Kari Nyheim; Kirkevold, Marit; Geard, Anne; Hauger, Solveig Lægreid & Schanke, Anne-Kristine (2018). “It gets better. It can´t be worse than what we have been through.” Family accounts of the minimally conscious state. Brain Injury.  ISSN 0269-9052.  s 1- 11 . doi: 10.1080/02699052.2018.1539244
  • Hauger, Solveig Lægreid; Olafsen, Kjell; Schnakers, Caroline; Andelic, Nada; Nilsen, Kristian Bernhard; Helseth, Eirik; Funderud, Ingrid; Andersson, Stein; Schanke, Anne-Kristine & Løvstad, Marianne (2017). Cognitive event-related potentials during the sub-acute phase of severe traumatic brain injury and their relationship to outcome. Journal of Neurotrauma.  ISSN 0897-7151.  34(22), s 3124- 3133 . doi: 10.1089/neu.2017.5062 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Hauger, Solveig Lægreid; Schanke, Anne-Kristine; Andersson, Stein; Chatelle, Camille; Schnakers, Caroline & Løvstad, Marianne (2016). The clinical diagnostic utility of electrophysiological techniques in assessment of patients with disorders of consciousness following acquired brain injury: a systematic review. The journal of head trauma rehabilitation.  ISSN 0885-9701.  32(3), s 185- 196 . doi: 10.1097/HTR.0000000000000267
  • Hauger, Solveig Lægreid; Schnakers, Caroline; Andersson, Stein; Becker, Frank; Moberget, Torgeir; Giacino, Joseph T.; Schanke, Anne-Kristine & Løvstad, Marianne (2015). Neurophysiological Indicators of Residual Cognitive Capacity in the Minimally Conscious State. Behavioural Neurology.  ISSN 0953-4180.  2015, s 1- 12 . doi: 10.1155/2015/145913
  • Løvstad, Marianne; Andelic, Nada; Knoph, Rein; Jerstad, Tone; Anke, Audny; Skandsen, Toril; Hauger, Solveig Lægreid; Giacino, Joseph; Røe, Cecilie & Schanke, Anne-Kristine (2014). Rate of Disorders of Consciousness in a Prospective Population-Based Study of Adults With Traumatic Brain Injury. The journal of head trauma rehabilitation.  ISSN 0885-9701.  29(5), s E31- E43 . doi: 10.1097/HTR.0000000000000017

Se alle arbeider i Cristin

  • Hauger, Solveig Lægreid; Schnakers, Caroline; Andersson, Stein; Becker, Frank; Moberget, Torgeir & Løvstad, Marianne (2015). Clinical utility of neurophysiological assessment of residual cognition in disorders of consciousness.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. sep. 2019 13:45 - Sist endret 13. sep. 2019 13:48