Solveig Lægreid Hauger

Bilde av Solveig Lægreid Hauger
Mobiltelefon 91310358
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sunnaas Sykehus HF Bjørnemyrvn. 111450 Nesoddtangen
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Klinisk nevropsykologi

Klinisk nevrovitenskap

Traumatiske hjerneskader

Kognitiv rehabilitering

Ambulant rehabilitering

Bevissthetsforstyrrelse etter alvorlig ervervet hjerneskade

Elektrofysiologiske metoder i studiet av kognisjon (Event Related Potentials)

Undervisning

PSYC6310 Praktikum

Bakgrunn

Cand. psychol, Universitetet I Aarhus, Danmark, 2002

Sunnaas sykehus HF, psykolog, 2002 -

Spesialist i Klinisk Nevropsykologi, 2012

Phd, 2017

Post. doc delstilling, Sunnaas sykehus HF 2017 →

Bistilling Førsteamanuensis II, PSI, UiO,  2018 →

Pågående prosjekter

Traumatisk hjerneskade - Behov og behandlingsmuligheter i senfase

Om prosjektet:

Prosjektet gjennomføres som en randomisert studie som har til hensikt å undersøke effekten av målrettet rehabilitering som gjennomføres i nærmiljøet, i et nært samarbeid mellom personer som lever med følgetilstander etter hodeskader, deres nærmeste pårørende, rehabiliteringspersonell fra spesialisthelsetjenesten og helsepersonell i hjemkommunene.

Mål:

Hoved effektmål er personenes opplevde deltakelse i samfunnet og helserelatert livskvalitet, mens sekundærmål er egenopplevde måloppnåelse i prioriterte aktiviteter og alvorlighetsgrad av hovedproblemer etter skade. Udekkede helsebehov sammen med kostnadsevaluering av intervensjonen vil gjennomføres. Videre vil pårørende og helsepersonell evaluere sin tilfredshet med intervensjonen.

Hovedforskere:

Cecilie Røe

Marianne Løvstad

Øvrig forskergruppe:

Ida Maria Henriksen Borgen (stipendiat)

Ingerid Kleffelgaard (Post. doc)

Marit Forslund (Post. doc)

Solveig Lægreid Hauger (Post. doc)

Solrun Sigurdardottir

Nada Hadzic-Andelic

Samarbeid

Samarbeider med flere relevante rehabiliterings- og nevropsykologiske miljøer i USA og Europa.

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Holthe, Ingvil Laberg; Rohrer-Baumgartner, Nina; Svendsen, Edel Jannecke; Strand-Saugnes, Anine; Hauger, Solveig Lægreid & Forslund, Marit Vindal [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Treating Chronic Symptoms of Pediatric Acquired Brain Injury Through a Telehealth Intervention: A Feasibility Study of the Child in Context Intervention (CICI) .
  • Hauger, Solveig Lægreid; Schnakers, Caroline; Andersson, Stein; Becker, Frank; Moberget, Torgeir & Løvstad, Marianne (2015). Clinical utility of neurophysiological assessment of residual cognition in disorders of consciousness.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. sep. 2019 13:45 - Sist endret 13. sep. 2019 13:48