Guro Charlotte Teig Øiestad

Førstelektor - Psykologisk institutt
Bilde av Guro Charlotte Teig Øiestad
English version of this page
Telefon +47 22845275
Rom S02-26
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A inngang 1 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Klinisk psykologi

Faglige interesser:

 • Terapi og terapeututvikling

 • Integrerende metodikk i terapi

 • Arbeid med selvfølelse

 • Feedback og kommunikasjon

 • Gruppeprosesser

 • Utviklingspsykologi

Undervisning:

PSYC1200 - Innføring i generell psykologi

PSYC4302 - Psykologisk behandling av voksne

PSYC6300 - Praktikum

Veileder egenutviklingsgrupper for profesjonsstudenter

Bakgrunn:

 • 60 % universitetslektor ved Psykologisk institutt

 • Undervisningsoppdrag for Norsk Psykologforening fra 2002

 • Kurs og foredragsvirksomhet for privat og offentlig arbeidsliv fra 2001

 • Privat praksis fra 2001

 • Spesialist i klinisk psykologi fra 2000

 • Cand Psychol 1989

Verv

 • Nestleder for klinikk II, Psykologisk institutt

Priser

Mottak Åse Gruda Skards minnepris for popularisering av psykologi i 2014

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi, Utviklingspsykologi

Publikasjoner

feedback av guro øiestad        kritikk av guro øiestad        selvfølelsen av guro øiestad        selvfølelsen hos barn og unge av guro øiestad

 • Brandtzæg, Ida; Torsteinson, Stig & Øiestad, Guro (2013). Se barnet innenfra : hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen. Kommuneforlaget AS.  ISBN 9788244621878.  134 s.
 • Øiestad, Guro (2011). Selvfølelsen hos barn og unge. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-40746-6.  327 s.
 • Øiestad, Guro (2009). Selvfølelsen. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-38476-7.  243 s.
 • Øiestad, Guro (2006). Kritikk. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-35191-2.  332 s.
 • Øiestad, Guro (2004). Feedback. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-33097-2.  176 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger; Hartmann, Ellen Johanne; Haavind, Hanne; Killingmo, Bjørn; Von der Lippe, Anna Louise; Mauseth, Tori; Monsen, Jon Trygve; Mossige, Svein; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Reichelt, Sissel; Rø, Frida Gullestad; Rønnestad, Michael Helge; Råbu, Marit; Tjersland, Odd Arne; Stänicke, Line Indrevoll; Strømme, Hanne; Sveaas, Nora; Zachrisson, Anders & Øiestad, Guro (2017). Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(12), s 1197- 1199
 • Næss, Ida Brandzæg; Torsteinson, Stig & Øiestad, Guro (2017). Folkehelse og livsmestring i skolen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(8), s 766- 767
 • Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S.; Oddli, Hanne; Øiestad, Guro & Mcleod, John (2016). The journey towards becoming an integrative psychotherapist: Teaching integration in as a perspective on theory, research and practice..
 • Øiestad, Guro (2012). Vennskap bygger selvfølelse, I: Jorun Sandsmark (red.),  Voksne skaper vennskap. Arbeid med inkluderende miljøer i skolen.  Kommuneforlaget AS.  ISBN 9788244621397.  2.  s 23 - 37

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. nov. 2011 09:43 - Sist endret 3. mars 2021 16:44