Kjetil Sundet

Professor emeritus
Bilde av Kjetil Sundet
English version of this page
Telefon +47-22845131
Mobiltelefon +47-91136788
Rom S04-03
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Nevropsykologiske funksjonsprofiler ved mistanke om nevrologisk skade / sykdom og nevropsykiatriske tilstander

 • Nevropsykologisk testmetodikk for kartlegging av hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner og intelligens

Bakgrunn

 • 2012 - 2015    Instituttleder ved Psykologisk institutt, UiO

 • 2009 - 2013    Oslo Universitetssykehus, Ullevål: spesialpsykolog

 • 2003 -             Psykologisk institutt, UiO: professor

 • 2000 - 2002    Psykologisk insitutt, UiTø: professor II

 • 1998 - 2002    Psykologisk institutt, UiO: professor II

 • 1993 - 2002    Psykosomatiske avdeling, Rikshospitalet: spesialpsykolog

 • 1993 - 1993    Statens Senter for Barne- og Ungdomspsykiatri: forsker

 • 1991 Dr.philos., UiO1991 Dr.philos., UiO

 • 1980 - 1992    Sunnaas sykehus: stipendiat - spesialpsykolog

 • 1988 Spesialist i klinisk nevropsykologi, NPF

 • 1979 Cand.psychol., UiO

Verv

 • Medlem av vurderingskomite for Helse Midt Norge Forskningsmidler (2015 -)

 • Leder av nevrokognitiv gruppe i NORMENT K.G.Jebsen Senter for psykoseforskning (2013 -)

 • Forskningsleder ved Psykologisk institutt, UiO (2011)

 • Medlem av vurderingskomite for Helse Vest Forskningsmidler (2009 - 2013)

Samarbeid

 • ”Tematisk Område - Psykose” (TOP): Kartlegging av kliniske, nevropsykologiske, billeddiagnostiske og arvemessige egenskaper ved mennesker med psykoselidelser (schizofreni og bipolare lidelse)

 • "Tidlig intervensjon ved Psykoser" (TIPS): Longitudinell studie av mennesker med psykoselidelser

Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap

Publikasjoner

 • Vaskinn, Anja; Sundet, Kjetil Søren & Haatveit, Beathe (2022). Social cognitive heterogeneity in schizophrenia: A cluster analysis. Schizophrenia Research: Cognition. ISSN 2215-0013. doi: 10.1016/j.scog.2022.100264. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vaskinn, Anja; Sundet, Kjetil; Melle, Ingrid; Andreassen, Ole A. & Friis, Svein (2021). The factor structure of social cognition in schizophrenia: Weak evidence for separable domains. Schizophrenia Research: Cognition. ISSN 2215-0013. 26, s. 1–4. doi: 10.1016/j.scog.2021.100208. Fulltekst i vitenarkiv
 • Øie, Merete Glenne; Sundet, Kjetil Søren; Haug, Elisabeth; Zeiner, Pål; Klungsøyr, Ole & Rund, Bjørn Rishovd (2021). Cognitive Performance in Early-Onset Schizophrenia and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A 25-Year Follow-up Study . Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. doi: 10.3389/fpsyg.2020.606365. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vaskinn, Anja; Haatveit, Beathe ; Melle, Ingrid; Andreassen, Ole Andreas; Ueland, Torill & Sundet, Kjetil Søren (2020). Cognitive Heterogeneity Across Schizophrenia and Bipolar Disorder: A Cluster Analysis of Intellectual Trajectories. Journal of the International Neuropsychological Society. ISSN 1355-6177. 26(9), s. 860–872. doi: 10.1017/S1355617720000442.
 • Richards, Alexander L.; Pardiñas, Antonio F.; Frizzati, Aura; Tansey, Katherine E.; Lynham, Amy J. & Holmans, Peter [Vis alle 48 forfattere av denne artikkelen] (2019). The Relationship Between Polygenic Risk Scores and Cognition in Schizophrenia. Schizophrenia Bulletin. ISSN 0586-7614. doi: 10.1093/schbul/sbz061.
 • Lam, Max; Hill, W. David; Trampush, Joey W.; Yu, Jin; Knowles, Emma & Davies, Gail [Vis alle 68 forfattere av denne artikkelen] (2019). Pleiotropic meta-analysis of cognition, education, and schizophrenia differentiates roles of early neurodevelopmental and adult synaptic pathways. American Journal of Human Genetics. ISSN 0002-9297. 105(2), s. 334–350. doi: 10.1016/j.ajhg.2019.06.012. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vaskinn, Anja; Løvgren, André; Egeland, Maj Kristoffersen; Feyer, Frida Karine; Østefjells, Tiril & Andreassen, Ole Andreas [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). A randomized controlled trial of training of affect recognition (TAR) in schizophrenia shows lasting effects for theory of mind. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience. ISSN 0940-1334. 269(5), s. 611–620. doi: 10.1007/s00406-019-00997-z. Fulltekst i vitenarkiv
 • Savage, Jeanne E.; Jansen, Philip R.; Stringer, Sven; Watanabe, Kyoko; Bryois, Julien & de Leeuw, Christiaan A. [Vis alle 117 forfattere av denne artikkelen] (2018). Genome-wide association meta-analysis in 269,867 individuals identifies new genetic and functional links to intelligence. Nature Genetics. ISSN 1061-4036. 50, s. 912–919. doi: 10.1038/s41588-018-0152-6.
 • Vaskinn, Anja; Andersson, Stein; Østefjells, Tiril; Andreassen, Ole Andreas & Sundet, Kjetil Søren (2018). Emotion perception, non-social cognition and symptoms as predictors of theory of mind in schizophrenia. Comprehensive Psychiatry. ISSN 0010-440X. 85, s. 1–7. doi: 10.1016/j.comppsych.2018.05.002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Davies, Gail; Lam, Max; Harris, Sarah E.; Trampush, Joey W.; Luciano, Michelle & Hill, W. David [Vis alle 221 forfattere av denne artikkelen] (2018). Study of 300,486 individuals identifies 148 independent genetic loci influencing general cognitive function. Nature Communications. ISSN 2041-1723. 9(2098), s. 1–16. doi: 10.1038/s41467-018-04362-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjørke-Bertheussen, Janette; Schøyen, Helle Kristine; Andreassen, Ole Andreas; Malt, Ulrik Fredrik; Ødegaard, Ketil Joachim & Morken, Gunnar [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2017). Right unilateral electroconvulsive therapy does not cause more cognitive impairment than pharmacologic treatment in treatment-resistant bipolar depression: A 6-month randomized controlled trial follow-up study. Bipolar Disorders. ISSN 1398-5647. 20(6), s. 531–538. doi: 10.1111/bdi.12594.
 • Lam, Max; Trampush, Joey W.; Yu, Jin; Knowles, Emma; Davies, Gail & Liewald, David C. [Vis alle 65 forfattere av denne artikkelen] (2017). Large-scale cognitive GWAS meta-analysis reveals tissue-specific neural expression and potential nootropic drug targets. Cell reports. ISSN 2211-1247. 21(9), s. 2597–2613. doi: 10.1016/j.celrep.2017.11.028.
 • Engelstad, Katharina Nymo; Sundet, Kjetil Søren; Andreassen, Ole Andreas & Vaskinn, Anja (2017). Body language reading of emotion in schizophrenia: associations with symptoms and functional outcome. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 58(5), s. 359–366. doi: 10.1111/sjop.12381.
 • Vaskinn, Anja; Lagerberg, Trine Vik; Bjella, Thomas; Simonsen, Carmen Elisabeth; Andreassen, Ole Andreas & Ueland, Torill [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Impairment in emotion perception from body movements in individuals with bipolar I and bipolar II disorder is associated with functional capacity. International journal of bipolar disorders. ISSN 2194-7511. 5(13), s. 1–9. doi: 10.1186/s40345-017-0083-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Simonsen, Carmen Elisabeth; Færden, Ann; Romm, Kristin Lie; Berg, Akiah Ottesen; Bjella, Thomas & Sundet, Kjetil Søren [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Early clinical recovery in first-episode psychosis: Symptomatic remission and its correlates at 1-year follow-up. Psychiatry Research. ISSN 0165-1781. 254, s. 118–125. doi: 10.1016/j.psychres.2017.04.050.
 • Trampush, Joey W.; Yang, M.L.Z.; Yu, Jin; Knowles, Emma; Davies, Gail & Liewald, David C.M. [Vis alle 66 forfattere av denne artikkelen] (2017). GWAS meta-analysis reveals novel loci and genetic correlates for general cognitive function: a report form the COGENT consortium. Molecular Psychiatry. ISSN 1359-4184. 22(3), s. 336–345. doi: 10.1038/mp.2016.244. Fulltekst i vitenarkiv
 • Athanasiu, Lavinia; Giddaluru, Sudheer; Neto, Carla Patricia Duarte Fernande; Christoforou, Andrea; Reinvang, Ivar & Lundervold, Astri [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2017). A genetic association study of CSMD1 and CSMD2 with cognitive function. Brain, Behavior, and Immunity. ISSN 0889-1591. 61, s. 209–216. doi: 10.1016/j.bbi.2016.11.026.
 • Berg, Akiah Ottesen; Melle, Ingrid; Zuber, Verena; Simonsen, Carmen Elisabeth; Nerhus, Mari & Ueland, Torill [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Modelling difficulties in abstract thinking in psychosis: the importance of socio-developmental background. Cognitive Neuropsychiatry. ISSN 1354-6805. 22(1), s. 39–52. doi: 10.1080/13546805.2016.1259998.
 • Gunnarsson, Bjarni; Jonsdottir, Gudrun A; Bjornsdottir, Gyda; Konte, Bettina; Sulem, Patrick & Kristmundsdottir, Snædis [Vis alle 31 forfattere av denne artikkelen] (2016). A sequence variant associating with educational attainment also affects childhood cognition. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 6. doi: 10.1038/srep36189.
 • Vaskinn, Anja; Sundet, Kjetil Søren; Østefjells, Tiril; Nymo, Katharina Sørvang; Melle, Ingrid & Ueland, Torill (2016). Reading emotions from body movement: A generalized impairment in schizophrenia. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 6. doi: 10.3389/fpsyg.2015.02058. Fulltekst i vitenarkiv
 • Howrigan, Dave; Simonson, M.A.; Davies, Gail; Harris, SE; Tenesa, A. & Starr, JM [Vis alle 47 forfattere av denne artikkelen] (2016). Genome-wide autozygosity is associated with lower general cognitive ability. Molecular Psychiatry. ISSN 1359-4184. 21(6), s. 837–843. doi: 10.1038/mp.2015.120.
 • Rund, Bjørn Rishovd; Barder, Helene; Evensen, Julie Horgen; Haahr, Ulrik; Hegelstad, Wenche & Joa, Inge [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2016). Neurocognition and Duration of Psychosis: A 10-year Follow-up of First-Episode Patients. Schizophrenia Bulletin. ISSN 0586-7614. 42(1), s. 87–95. doi: 10.1093/schbul/sbv083.
 • Haatveit, Beathe Christin; Vaskinn, Anja; Sundet, Kjetil Søren; Jensen, Jimmy Kristian; Andreassen, Ole Andreas & Melle, Ingrid [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Stability of executive functions in first episode psychosis: One year follow up study. Psychiatry Research. ISSN 0165-1781. 228(3), s. 475–481. doi: 10.1016/j.psychres.2015.05.060.
 • Vaskinn, Anja; Antonsen, Bjørnar Torske; Fretland, Ragnhild Avdem; Dziobek, Isabel; Sundet, Kjetil Søren & Wilberg, Theresa (2015). Theory of mind in women with borderline personality disorder or schizophrenia: differences in overall ability and error patterns. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. doi: 10.3389/fpsyg.2015.01239. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trampush, Joey W.; Lencz, Todd; Knowles, Emma; Davies, Gail; Guha, Saurav & Pe'er, Itsik [Vis alle 53 forfattere av denne artikkelen] (2015). Independent evidence for an association between general cognitive ability and a genetic locus for educational attainment. American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics. ISSN 1552-4841. 168(5), s. 363–373. doi: 10.1002/ajmg.b.32319.
 • Vaskinn, Anja; Ventura, Joseph; Andreassen, Ole Andreas; Melle, Ingrid & Sundet, Kjetil Søren (2015). A social path to functioning in schizophrenia: from social self-efficacy through negative symptoms to social functional capacity. Psychiatry Research. ISSN 0165-1781. 228(3), s. 803–807. doi: 10.1016/j.psychres.2015.05.019.
 • Dybedal, Gro Strømnes; Tanum, Lars; Sundet, Kjetil Søren & Bjølseth, Tor Magne (2015). The role of baseline cognitive function in the neurocognitive effects of electroconvulsive therapy in depressed elderly patients. The Clinical Neuropsychologist. ISSN 1385-4046. 29(4), s. 487–508. doi: 10.1080/13854046.2015.1050457.
 • Fretland, Ragnhild Avdem; Andersson, Stein; Sundet, Kjetil Søren; Andreassen, Ole Andreas; Melle, Ingrid & Vaskinn, Anja (2015). Theory of mind in schizophrenia: Error types and associations with symptoms. Schizophrenia Research. ISSN 0920-9964. 162(1-3), s. 42–46. doi: 10.1016/j.schres.2015.01.024.
 • Vaskinn, Anja; Hartberg, Cecilie Bhandari; Sundet, Kjetil Søren; Westlye, Lars Tjelta; Andreassen, Ole Andreas & Melle, Ingrid [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Brain structure characteristics in intellectually superior schizophrenia. Psychiatry Research : Neuroimaging. ISSN 0925-4927. 232(1), s. 123–129. doi: 10.1016/j.pscychresns.2015.02.005.
 • Barder, Helene; Sundet, Kjetil Søren; Rund, Bjørn Rishovd; Evensen, Julie Horgen; Haahr, Ulrik & Hegelstad, Wenche [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2015). Ten year course of IQ in first-episode psychosis: relationship between duration of psychsis and long-term intellectual trajectories. Psychiatry Research. ISSN 0165-1781. 225(3), s. 515–521. doi: 10.1016/j.psychres.2014.11.054.
 • Mohn, Christine; Sundet, Kjetil Søren & Rund, Bjørn Rishovd (2014). The relationship between IQ and performance on the MATRICS Consensus Cognitive Battery. Schizophrenia Research: Cognition. ISSN 2215-0013. 1, s. 96–100. doi: 10.1016/j.scog.2014.06.003.
 • Kessler, Ute; Schøyen, Helle Kristine; Andreassen, Ole Andreas; Eide, Geir Egil; Malt, Ulrik Fredrik & Ødegaard, Kjetil [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2014). The effect of electroconvulsive therapy on neurocognitive function in treatment-resistant bipolar disorder depression. Journal of Clinical Psychiatry. ISSN 0160-6689. 75(11), s. e1306–e1313. doi: 10.4088/JCP.13m08960.
 • Ramtvedt, Bjørn Erik & Sundet, Kjetil Søren (2014). Relationship between computer-based testing and behavioral ratings in the assessment of attention and activity in a pediatric ADHD stimulant crossover trial. The Clinical Neuropsychologist. ISSN 1385-4046. 28(7), s. 1146–1161. doi: 10.1080/13854046.2014.960453.
 • Dybedal, Gro Strømnes; Tanum, Lars; Sundet, Kjetil Søren; Gaarden, Torfinn & Bjølseth, Tor Magne (2014). Cognitive side-effects of electroconvulsive therapy in elderly depressed patients. The Clinical Neuropsychologist. ISSN 1385-4046. 28(7), s. 1071–1090. doi: 10.1080/13854046.2014.958536.
 • Ramtvedt, Bjørn Erik; Sandvik, Leiv & Sundet, Kjetil Søren (2014). Correspondence between children's and adult's ratings of stimulant-induced changes in ADHD behaviours in a crossover trial with medication-naive children. European Journal of Developmental Psychology. ISSN 1740-5629. 11(6), s. 687–700. doi: 10.1080/17405629.2014.927760.
 • Vaskinn, Anja; Ueland, Toril; Melle, Ingrid; Agartz, Ingrid; Andreassen, Ole Andreas & Sundet, Kjetil Søren (2014). Neurocognitive decrements are present in intellectually superior schizophrenia. Frontiers in Psychiatry. ISSN 1664-0640. 5(MAY). doi: 10.3389/fpsyt.2014.00045. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ramtvedt, Bjørn Erik; Aabech, Henning & Sundet, Kjetil Søren (2014). Minimizing adverse events while maintaining clinical improvement in a pediatric attention-deficit/hyperactivity disorder crossover trial with dextroamphetamine and methylphenidate. Journal of child and adolescent psychopharmacology. ISSN 1044-5463. 24(3), s. 130–139. doi: 10.1089/cap.2013.0114.
 • Lencz, T; Knowles, Emily; Davies, G; Guha, S; Liewald, DC & Starr, JM [Vis alle 46 forfattere av denne artikkelen] (2014). Molecular genetic evidence for overlap between general cognitive ability and risk for schizophrenia: A report from the Cognitive Genomics consorTium (COGENT). Molecular Psychiatry. ISSN 1359-4184. 19(2), s. 168–174. doi: 10.1038/mp.2013.166. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brandt, Christine Lycke; Eichele, Tom; Melle, Ingrid; Sundet, Kjetil Søren; SERVER, ANDRES & Agartz, Ingrid [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2014). Working memory networks and activation patterns in schizophrenia and bipolar disorder: comparison with healthy controls. British Journal of Psychiatry. ISSN 0007-1250. 204(4), s. 290–298. doi: 10.1192/bjp.bp.113.129254.
 • Hellvin, Tone; Sundet, Kjetil Søren; Aminoff, Sofie Ragnhild; Andreassen, Ole Andreas & Melle, Ingrid (2013). Social functioning in firste contact mania: clinical and neurocognitive correlates. Comprehensive Psychiatry. ISSN 0010-440X. 54(5), s. 432–438. doi: 10.1016/j.comppsych.2012.12.016.
 • Ringen, Petter Andreas; Melle, Ingrid; Berg, Akiah Ottesen; Agartz, Ingrid; Spigset, Olav & Simonsen, Carmen Elisabeth [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). Cannabis use and premorbid functioning as predictors of poorer neurocognition in schizophrenia spectrum disorder. Schizophrenia Research. ISSN 0920-9964. 143(1), s. 84–89. doi: 10.1016/j.schres.2012.10.021.
 • Peleikis, Dawn Elisabeth; Varga, Monica; Sundet, Kjetil Søren; Lorentzen, Steinar; Agartz, Ingrid & Andreassen, Ole Andreas (2013). Schizophrenia patients with and without Post-traumatic Stress Disorder (PTSD) have different mood symptom levels but same cognitive functioning. Acta Psychiatrica Scandinavica. ISSN 0001-690X. 127(6), s. 455–463. doi: 10.1111/acps.12041.
 • Tandberg, Marte; Sundet, Kjetil Søren; Andreassen, Ole Andreas; Melle, Ingrid & Ueland, Toril (2013). Occupational functioning, symptoms and neurocognition in patients with psychotic disorders: investigating subgroups based on social security status. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. ISSN 0933-7954. 48(6), s. 863–874. doi: 10.1007/s00127-012-0598-2.
 • Jónsdóttir, Halldóra; Ilner, Stein E. Opjordsmoen; Birkenæs, Astrid Brate; Simonsen, Carmen Elisabeth; Engh, John & Ringen, Petter Andreas [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2013). Predictors of medication adherence in patients with schizophrenia and bipolar disorder. Acta Psychiatrica Scandinavica. ISSN 0001-690X. 127(1), s. 23–33. doi: 10.1111/j.1600-0447.2012.01911.x.
 • Barder, Helene; Sundet, Kjetil Søren; Rund, Bjørn Rishovd; Evensen, Julie Horgen; Haahr, Ulrik & Hegelstad, Wenche [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2013). Ten year neurocognitive trajectories in first-episode psychosis. Frontiers in Human Neuroscience. ISSN 1662-5161. 7. doi: 10.3389/fnhum.2013.00643. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mohn, Christine; Sundet, Kjetil Søren & Rund, Bjørn Rishovd (2013). Standardisering av MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB) for bruk i Norge. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 50, s. 989–991.
 • Aas, Monica; Haukvik, Unn Kristin H.; Djurovic, Srdjan; Bergmann, Ørjan; Athanasiu, Lavinia & Tesli, Martin Steen [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2013). BDNF val66met modulates the association between childhood trauma, cognitive and brain abnormalities in psychoses. Progress in Neuro-psychopharmacology and Biological Psychiatry. ISSN 0278-5846. 46, s. 181–188. doi: 10.1016/j.pnpbp.2013.07.008.
 • Barder, Helene; Sundet, Kjetil Søren; Rund, Bjørn Rishovd; Evensen, Julie Horgen; Haahr, Ulrik & Hegelstad, Wenche [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2013). Neurocognitive development in first episode psychosis 5 years follow-up: associations between illness severity and cognitive course. Schizophrenia Research. ISSN 0920-9964. 149(1-3), s. 63–69. doi: 10.1016/j.schres.2013.06.016.
 • Dybedal, Gro Strømnes; Tanum, Lars; Sundet, Kjetil Søren; Gaarden, Torfinn Lødøen & Bjølseth, Tor Magne (2013). Neuropsychological functioning in late-life depression. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 4(381). doi: 10.3389/fpsyg.2013.00381. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vaskinn, Anja; Sundet, Kjetil Søren; Ueland, Toril; Agartz, Ingrid; Melle, Ingrid & Andreassen, Ole Andreas (2013). Social cognition and clinical insight in schizophrenia and bipolar disorder. Journal of Nervous and Mental Disease. ISSN 0022-3018. 201(6), s. 445–451. doi: 10.1097/NMD.0b013e31829480c8.
 • Ramtvedt, Bjørn Erik; Røinås, Elisabeth; Aabech, Henning & Sundet, Kjetil Søren (2013). Clinical gains from including both dextroamphetamine and methylphenidate in stimulant trials. Journal of child and adolescent psychopharmacology. ISSN 1044-5463. 23(9), s. 597–604. doi: 10.1089/cap.2012.0085.
 • Bourne, Corin; Aydemir, Ömer; Balanzá-Maríinez, Vicent; Bora, Emre; Brissos, Sofia & Cavanagh, Jonathan T.O. [Vis alle 43 forfattere av denne artikkelen] (2013). Neuropsychological testing of cognitive impairment in euthymic bipolar disorder: an individual patient data meta-analysis. Acta Psychiatrica Scandinavica. ISSN 0001-690X. 128(3), s. 149–162. doi: 10.1111/acps.12133.
 • Kessler, Ute; Schøyen, Helle Kristine; Andreassen, Ole Andreas; Eide, Geir Egil; Hammar, Åsa & Malt, Ulrik Fredrik [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2013). Neurocognitive profiles in treatment-resistant bipolar I and bipolar II disorder depression. BMC Psychiatry. ISSN 1471-244X. 13. doi: 10.1186/1471-244X-13-105. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schøyen, Helle Kristine; Melle, Ingrid; Sundet, Kjetil Søren; Aminoff, Sofie Ragnhild; Hellvin, Tone & Auestad, Bjørn Henrik [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). Occupational outcome in bipolar disorder is not predicted by premorbid functioning and intelligence. Bipolar Disorders. ISSN 1398-5647. 15(3), s. 294–305. doi: 10.1111/bdi.12056.
 • Malt, Ulrik Fredrik; Andersson, Stein & Sundet, Kjetil Søren (2012). Supplerende ikke-biologiske undersøkelsesmetoder. I Andreassen, Ole Andreas (Red.), Lærebok i psykiatri. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39739-2. s. 173–193.
 • Holmen, Aina; Juuhl-Langseth, Monica; Thormodsen, Rune; Ueland, Toril; Agartz, Ingrid & Sundet, Kjetil Søren [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2012). Executive function in early- and adult onset schizophrenia. Schizophrenia Research. ISSN 0920-9964. 142(1-3), s. 177–182. doi: 10.1016/j.schres.2012.10.006.
 • Sundet, Kjetil Søren & Reinvang, Ivar (2012). Nevropsykologisk undersøkelse ved alvorlige sinnslidelser: metodikk og funn. I Fladby, Tormod; Andersson, Stein & Gjerstad, Leif (Red.), Nevropsykiatri : metoder og kliniske perspektiver. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205412149. s. 111–115.
 • Wirgenes, Katrine Verena; Sønderby, Ida Elken; Haukvik, Unn Kristin H.; Mattingsdal, Morten; Tesli, Martin Steen & Athanasiu, Lavinia [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2012). TCF4 sequence variants and mRNA levels are associated with neurodevelopmental characteristics in psychotic disorders. Translational Psychiatry. ISSN 2158-3188. 2(e112). doi: 10.1038/tp.2012.39.
 • Halvorsen, Marianne; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Myrbakk, Ingvild Nordnes; Wang, Catharina E.; Sundet, Kjetil Søren & Eisemann, Martin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Cognitive function in unipolar major depression: A comparison of currently depressed, previously depressed, and never depressed individuals. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. ISSN 1380-3395. 34(7), s. 782–790. doi: 10.1080/13803395.2012.683853.
 • Hellvin, Tone; Sundet, Kjetil Søren; Simonsen, Carmen Elisabeth; Aminoff, Sofie Ragnhild; Lagerberg, Trine Vik & Andreassen, Ole Andreas [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Neurocognitive functioning in patients recently diagnosed with bipolar disorder. Bipolar Disorders. ISSN 1398-5647. 14(3), s. 227–238. doi: 10.1111/j.1399-5618.2012.01004.x.
 • Evensen, Julie Horgen; Røssberg, Jan Ivar; Barder, Helene; Haahr, Ulrik; Hegelstad, Wenche & Joa, Inge [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2012). Apathy in first episode psychosis patients: A ten year longitudinal follow-up study. Schizophrenia Research. ISSN 0920-9964. 136(1-3), s. 19–24. doi: 10.1016/j.schres.2011.12.019.
 • Aas, Monica; Steen, Nils Eiel; Agartz, Ingrid; Aminoff, Sofie Ragnhild; Lorentzen, Steinar & Sundet, Kjetil Søren [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2012). Is cognitive impairment following early life stress in severe mental disorders based on specific or general cognitive functioning? Psychiatry Research. ISSN 0165-1781. 198(3), s. 495–500. doi: 10.1016/j.psychres.2011.12.045.
 • Mohn, Christine; Sundet, Kjetil Søren & Rund, Bjørn Rishovd (2012). The Norwegian standardization of the MATRICS (Measurement and Treatment Research to Improve Cognition in Schizophrenia) Consensus Cognitive Battery. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. ISSN 1380-3395. 34(6), s. 667–677. doi: 10.1080/13803395.2012.667792.
 • Hegelstad, Wenche; Larsen, Tor Kjetil; Auestad, Bjørn Henrik; Evensen, Julie Horgen; Haahr, Ulrik & Joa, Inge [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2012). Long-Term Follow-Up of the TIPS Early Detection in Psychosis Study: Effects on 10-Year Outcome. American Journal of Psychiatry. ISSN 0002-953X. 169(4), s. 374–380. doi: 10.1176/appi.ajp.2011.11030459.
 • Holmen, Aina; Juuhl-Langseth, Monica; Thormodsen, Rune; Sundet, Kjetil Søren; Melle, Ingrid & Rund, Bjørn Rishovd (2012). Executive function tests in early-onset psychosis: which one to choose? Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 53(3), s. 200–205. doi: 10.1111/j.1467-9450.2012.00940.x.
 • Aminoff, Sofie Ragnhild; Jensen, Jimmy Kristian; Lagerberg, Trine Vik; Hellvin, Tone; Sundet, Kjetil Søren & Andreassen, Ole Andreas [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). An association between affective lability and executive functioning in bipolar disorder. Psychiatry Research. ISSN 0165-1781. 198(1), s. 58–61. doi: 10.1016/j.psychres.2011.12.044.
 • Andreassen, Ole Andreas & Sundet, Kjetil Søren (2012). Kognitive funksjoner ved bipolare lidelser. I Haver, Brit; Ødegaard, Ketil Joachim & Fasmer, Ole Bernt (Red.), Bipolare lidelser. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0585-1. s. 253–264.
 • Tandberg, Marte; Ueland, Torill; Andreassen, Ole Andreas; Sundet, Kjetil Søren & Melle, Ingrid (2012). Factors associated with occupational and academic status in patients with first-episode psychosis with a particular focus on neurocognition. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. ISSN 0933-7954. 47(11), s. 1763–1773. doi: 10.1007/s00127-012-0477-x.
 • Aas, Monica; Djurovic, Srdjan; Athanasiu, Lavinia; Steen, Nils Eiel; Agartz, Ingrid & Lorentzen, Steinar [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2012). Serotonin Transporter Gene Polymorphism, Childhood Trauma, and Cognition in Patients With Psychotic Disorders. Schizophrenia Bulletin. ISSN 0586-7614. 38(1), s. 15–22. doi: 10.1093/schbul/sbr113.
 • LeBlanc, Marissa; Kulle, Bettina; Sundet, Kjetil Søren; Agartz, Ingrid; Melle, Ingrid & Djurovic, Srdjan [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2012). Genome-wide study identifies PTPRO and WDR72 and FOXQ1-SUMO1P1 interaction associated with neurocognitive function. Journal of Psychiatric Research. ISSN 0022-3956. 46(2), s. 271–278. doi: 10.1016/j.jpsychires.2011.11.001.
 • Hrubos-Strøm, Harald; Nordhus, Inger Hilde; Einvik, Gunnar; Randby, Anna; Omland, Torbjørn & Sundet, Kjetil Søren [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2012). Obstructive sleep apnea, verbal memory, and executive function in a community-based high-risk population identified by the Berlin Questionnaire Akershus Sleep Apnea Project. Sleep and Breathing. ISSN 1520-9512. 16(1), s. 223–231. doi: 10.1007/s11325-011-0493-1.
 • Sundet, Kjetil Søren (2011). Nevropsykologisk funksjonssvikt ved schizofreni. I Rund, Bjørn Rishovd (Red.), Schizofreni. Hertervig Akademisk. ISSN 9788282170222. s. 102–117.
 • Hartberg, Cecilie Bhandari; Sundet, Kjetil Søren; Rimol, Lars Morten; Haukvik, Unn Kristin H.; Lange, Elisabeth & Nesvåg, Ragnar [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2011). Brain Cortical Thickness and Surface Area Correlates of Neurocognitive Performance in Patients with Schizophrenia, Bipolar Disorder, and Healthy Adults. Journal of the International Neuropsychological Society. ISSN 1355-6177. 17(6), s. 1080–1093. doi: 10.1017/S1355617711001081.
 • Bakken, Trygve E.; Bloss, Cinnamon S.; Roddey, Cooper; Joyner, Alexander H.; Rimol, Lars Morten & Djurovic, Srdjan [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2011). Association of genetic variants on 15q12 with cortical thickness and cognition in schizophrenia. Archives of General Psychiatry. ISSN 0003-990X. 68(8), s. 781–790. doi: 10.1001/archgenpsychiatry.2011.81.
 • Tandberg, Marte; Ueland, Toril; Sundet, Kjetil Søren; Haahr, Ulrik; Joa, Inge & Johannessen, Jan Olav [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2011). Neurocognition and occupational functioning in patients with first-episode psychosis: a 2-year follow-up study. Psychiatry Research. ISSN 0165-1781. 188(3), s. 334–342. doi: 10.1016/j.psychres.2011.04.021.
 • Heiervang, Kristin Sverdvik; Mednick, Sarnoff; Sundet, Kjetil Søren & Rund, Bjørn Rishovd (2011). The psychological well-being of Norwegian adolescents exposed in utero to radiation from the Chernobyl accident. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH). ISSN 1753-2000. 5(12). doi: 10.1186/1753-2000-5-12.
 • Hartberg, Cecilie Bhandari; Sundet, Kjetil Søren; Rimol, Lars Morten; Haukvik, Unn Kristin H.; Lange, Elisabeth & Nesvåg, Ragnar [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2011). Subcortical brain volumes relate to neurocognition in schizophrenia and bipolar disorder and healthy controls. Progress in Neuro-psychopharmacology and Biological Psychiatry. ISSN 0278-5846. 35(4), s. 1122–1130. doi: 10.1016/j.pnpbp.2011.03.014.

Se alle arbeider i Cristin

 • Davies, Gail; Lam, Max; Harris, Sarah E.; Trampush, Joey W.; Luciano, Michelle & Hill, W. David [Vis alle 222 forfattere av denne artikkelen] (2019). Author Correction: Study of 300,486 individuals identifies 148 independent genetic loci influencing general cognitive function (Nature Communications, (2018), 9, 1, (2098), 10.1038/s41467-018-04362-x). Nature Communications. ISSN 2041-1723. 10(1). doi: 10.1038/s41467-019-10160-w.
 • Lam, Max; Trampush, Joey W.; Yu, Jin; Knowles, Emma; Djurovic, Srdjan & Melle, Ingrid [Vis alle 61 forfattere av denne artikkelen] (2018). Multi-Trait analysis of gwas and biological insights into cognition: A response to Hill (2018). Twin Research and Human Genetics. ISSN 1832-4274. 21(5), s. 394–397. doi: 10.1017/thg.2018.46.
 • Sundet, Kjetil Søren; Grüner, Renate; Larøi, Frank & Rönnberg, Jerker (2018). Brain, mind and behavior: a tribute to Kenneth Hugdahl. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 59(1), s. 1–2. doi: 10.1111/SJOP.12423.
 • Sundet, Kjetil Søren (2017). Eksekutiv funksjonssvikt ved schizofreni. BestPractice Psykiatri/Nevrologi/Geriatri. 8(32).
 • Vaskinn, Anja; Hartberg, Cecilie Bhandari; Sundet, Kjetil Søren; Westlye, Lars Tjelta; Andreassen, Ole Andreas & Melle, Ingrid [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). To the editors: Reply to Anna R. Docherty. Psychiatry Research. ISSN 0165-1781. doi: 10.1016/j.pscychresns.2015.07.022..
 • Aas, Monica; Djurovic, Srdjan; Sundet, Kjetil Søren; Andreassen, Ole Andreas & Melle, Ingrid (2014). Is physical exercise associated with increased BDNF mRNA and improved cognition in patients with psychoses.
 • Aas, Monica; Djurovic, Srdjan; Sundet, Kjetil Søren; Andreassen, Ole A. & Melle, Ingrid (2014). Is physical exercise associated with increased BDNF mRNA and improved cognition in patients with psychoses?
 • Dybedal, Gro Strømnes; Tanum, Lars; Sundet, Kjetil Søren; Gaarden, Torfinn & Bjølseth, Tor Magne (2014). Kognitive bivirkninger av elektrokonvulsiv behandling (ECT) ved depresjon.
 • Lundervold, Astri ; Walhovd, Kristine B; Rönnberg, Jerker & Sundet, Kjetil Søren (2014). New perspectives in neuropsychology. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 55(3), s. 187–188. doi: 10.1111/sjop.12135.
 • Sundet, Kjetil Søren (2013). Æresmedlem: Ivar Reinvang. Nevropsykologi : Medlemsblad for Norsk Nevropsykologisk Forening. ISSN 1500-8347. 16, s. 4–5.
 • Aas, Monica; Djurovic, Srdjan; Athanasiu, Lavinia; Tesli, Martin Steen; Hellvin, Tone & Steen, Nils Eiel [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2012). Interaction between (BDNF) VAL66Met, childhood adverse events and impaired cognition in patients with schizophrenia spectrum and bipolar disorder. Early Intervention in Psychiatry. ISSN 1751-7885. 6, s. 45–45.
 • Friis, Svein; Barder, Helene; Evensen, Julie Horgen; Haahr, Ulrik; Hegelstad, Wenche ten Velden & Joa, Inge [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2012). The TIPS study and bias: Replies to Dr Amos. Australian and New Zealand journal of psychiatry (Print). ISSN 0004-8674. 46(9), s. 905–907. doi: 10.1177/0004867412451344.
 • Kessler, Ute; Schøyen, Helle Kristine; Andreassen, Ole Andreas; Bergsholm, Per; Eide, Geir Egil & Hammar, Åsa [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2012). The neurocognitive profile in depressed therapy resistant bipolar disorder inpatients. Bipolar Disorders. ISSN 1398-5647. 14, s. 91–91.
 • Barder, Helene; Sundet, Kjetil Søren; Rund, Bjørn Rishovd; Haar, Ulrik; Johannessen, Jan Olav & Larsen, Tor Ketil [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2012). Neurocognitive development in first-episode psychosis 5-year follow-up: associations between illness severity and cognitive course. Early Intervention in Psychiatry. ISSN 1751-7885. 6, s. 27–27.
 • Halvorsen, Marianne; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Myrbakk, Ingvild Nordnes; Wang, Catharina E.; Sundet, Kjetil Søren & Eisemann, Martin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2011). Cognitive function in unipolar major depression: A comparison of clinically depressed, previously depressed and never depressed individuals.
 • Tandberg, Marte; Ueland, Toril; Sundet, Kjetil Søren; Melle, Ingrid; Røssberg, Jan Ivar & Joa, Inge [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2011). NEUROCOGNITION AND OCCUPATIONAL FUNCTIONING IN PATIENTS WITH FIRST EPISODE PSYCHOSIS: A 2-YEAR FOLLOW-UP STUDY. Schizophrenia Bulletin. ISSN 0586-7614. 37, s. 254–254.
 • Friis, Svein; Evensen, Julie Horgen; Haahr, Ulrik; Hegelstad, Wenche; Joa, Inge & Johannessen, O [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2011). Early Detection and Intervention(EDI) in first episode psychosis: Can it reduce the risk for poor outcome? Tips 10 years findings. Schizophrenia Bulletin. ISSN 0586-7614. 37, s. 98–98.
 • McGlashan, Thomas H.; Evensen, Julie Horgen; Haahr, J.; Hegelstad, Wenche; Joa, Inge & Johannessen, Jan Olav [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2011). EARLY DETECTION AND INTERVENTION (EDI) IN FIRST EPISODE PSYCHOSIS: CAN IT IN CREASE THE CHANCE FOR FULL RECOVERY? TIPS 10 YEAR FINDINGS. Schizophrenia Bulletin. ISSN 0586-7614. 37, s. 273–274.
 • Vaskinn, Anja; Simonsen, Carmen Elisabeth; Hellvin, Tone; Melle, Ingrid; Andreassen, Ole Andreas & Sundet, Kjetil Søren (2011). SEX DIFFERENCES IN NEUROCOGNITIVE PERFORMANCE ACROSS PSYCHOTIC DISORDERS. Schizophrenia Bulletin. ISSN 0586-7614. 37, s. 255–255.
 • Ringen, Petter Andreas; Melle, Ingrid; Berg, Akiah Ottesen; Simonsen, Carmen Elisabeth; Agartz, Ingrid & Sundet, Kjetil Søren [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2011). THC IN URINE IN SCHIZOPHRENIA: ASSOCIATIONS WITH SYMPTOM LEVELS AND NEUROCOGNITIVE FUNCTIONING. Schizophrenia Bulletin. ISSN 0586-7614. 37, s. 279–280.
 • Aas, Monica; Djurovic, Srdjan; Athanasiu, Lavinia; Steen, Nils Eiel; Agartz, Ingrid & Lorentzen, Steinar [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2011). SEROTONIN TRANSPORTER GENE POLYMORPHISMS, CHILDHOOD TRAUMA AND COGNITION IN PATIENTS WITH PSYCHOTIC DISORDERS. Schizophrenia Bulletin. ISSN 0586-7614. 37, s. 80–80.
 • Melle, Ingrid; Evensen, Julie Horgen; Haahr, U.; Hegelstad, Wenche; Joa, Inge & Johannessen, Jan Olav [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2011). Quality of life and recovery in psychotic disorders - 10 year follow-up of the tips study. Schizophrenia Bulletin. ISSN 0586-7614. 37, s. 274–274.
 • Holmen, Aina; Juuhl-Langseth, Monica; Thormodsen, Rune; Sundet, Kjetil Søren; Melle, Ingrid & Rund, Bjørn Rishovd (2011). WHICH TEST MEASURES BEST EXECUTIVE FUNCTIONS IN EARLY-ONSET SCHIZOPHRENIA? Schizophrenia Bulletin. ISSN 0586-7614. 37, s. 244–244.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:32 - Sist endret 9. mai 2019 15:48