Kjetil Sundet

Professor emeritus
Bilde av Kjetil Sundet
English version of this page
Telefon +47-22845131
Mobiltelefon +47-91136788
Rom S04-03
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Nevropsykologiske funksjonsprofiler ved mistanke om nevrologisk skade / sykdom og nevropsykiatriske tilstander

 • Nevropsykologisk testmetodikk for kartlegging av hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner og intelligens

Bakgrunn

 • 2012 - 2015    Instituttleder ved Psykologisk institutt, UiO

 • 2009 - 2013    Oslo Universitetssykehus, Ullevål: spesialpsykolog

 • 2003 -             Psykologisk institutt, UiO: professor

 • 2000 - 2002    Psykologisk insitutt, UiTø: professor II

 • 1998 - 2002    Psykologisk institutt, UiO: professor II

 • 1993 - 2002    Psykosomatiske avdeling, Rikshospitalet: spesialpsykolog

 • 1993 - 1993    Statens Senter for Barne- og Ungdomspsykiatri: forsker

 • 1991 Dr.philos., UiO1991 Dr.philos., UiO

 • 1980 - 1992    Sunnaas sykehus: stipendiat - spesialpsykolog

 • 1988 Spesialist i klinisk nevropsykologi, NPF

 • 1979 Cand.psychol., UiO

Verv

 • Medlem av vurderingskomite for Helse Midt Norge Forskningsmidler (2015 -)

 • Leder av nevrokognitiv gruppe i NORMENT K.G.Jebsen Senter for psykoseforskning (2013 -)

 • Forskningsleder ved Psykologisk institutt, UiO (2011)

 • Medlem av vurderingskomite for Helse Vest Forskningsmidler (2009 - 2013)

Samarbeid

 • ”Tematisk Område - Psykose” (TOP): Kartlegging av kliniske, nevropsykologiske, billeddiagnostiske og arvemessige egenskaper ved mennesker med psykoselidelser (schizofreni og bipolare lidelse)

 • "Tidlig intervensjon ved Psykoser" (TIPS): Longitudinell studie av mennesker med psykoselidelser

Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Vaskinn, Anja; Sundet, Kjetil; Melle, Ingrid; Andreassen, Ole A. & Friis, Svein (2021). The factor structure of social cognition in schizophrenia: Weak evidence for separable domains. Schizophrenia Research: Cognition. ISSN 2215-0013. 26, s. 1–4. doi: 10.1016/j.scog.2021.100208 Fulltekst i vitenarkiv
 • Lam, Max; Trampush, Joey W.; Yu, Jin; Knowles, Emma; Djurovic, Srdjan & Melle, Ingrid [Vis alle 61 forfattere av denne artikkelen] (2018). Multi-Trait analysis of gwas and biological insights into cognition: A response to Hill (2018). Twin Research and Human Genetics. ISSN 1832-4274. 21(5), s. 394–397. doi: 10.1017/thg.2018.46
 • Sundet, Kjetil Søren; Grüner, Renate; Larøi, Frank & Rönnberg, Jerker (2018). Brain, mind and behavior: a tribute to Kenneth Hugdahl. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 59(1), s. 1–2. doi: 10.1111/SJOP.12423
 • Sundet, Kjetil Søren (2017). Eksekutiv funksjonssvikt ved schizofreni. BestPractice Psykiatri/Nevrologi/Geriatri. 8(32).
 • Vaskinn, Anja; Hartberg, Cecilie Bhandari; Sundet, Kjetil Søren; Westlye, Lars Tjelta; Andreassen, Ole Andreas & Melle, Ingrid [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). To the editors: Reply to Anna R. Docherty. Psychiatry Research. ISSN 0165-1781. doi: 10.1016/j.pscychresns.2015.07.022.
 • Dybedal, Gro Strømnes; Tanum, Lars; Sundet, Kjetil Søren; Gaarden, Torfinn & Bjølseth, Tor Magne (2014). Kognitive bivirkninger av elektrokonvulsiv behandling (ECT) ved depresjon.
 • Lundervold, Astri ; Walhovd, Kristine B; Rönnberg, Jerker & Sundet, Kjetil Søren (2014). New perspectives in neuropsychology. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 55(3), s. 187–188. doi: 10.1111/sjop.12135
 • Aas, Monica; Djurovic, Srdjan; Sundet, Kjetil Søren; Andreassen, Ole Andreas & Melle, Ingrid (2014). Is physical exercise associated with increased BDNF mRNA and improved cognition in patients with psychoses.
 • Aas, Monica; Djurovic, Srdjan; Sundet, Kjetil Søren; Andreassen, Ole A. & Melle, Ingrid (2014). Is physical exercise associated with increased BDNF mRNA and improved cognition in patients with psychoses?
 • Sundet, Kjetil Søren (2013). Æresmedlem: Ivar Reinvang. Nevropsykologi : Medlemsblad for Norsk Nevropsykologisk Forening. ISSN 1500-8347. 16, s. 4–5.
 • Aas, Monica; Djurovic, Srdjan; Athanasiu, Lavinia; Tesli, Martin Steen; Hellvin, Tone & Steen, Nils Eiel [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2012). Interaction between (BDNF) VAL66Met, childhood adverse events and impaired cognition in patients with schizophrenia spectrum and bipolar disorder. Early Intervention in Psychiatry. ISSN 1751-7885. 6, s. 45–45.
 • Barder, Helene; Sundet, Kjetil Søren; Rund, Bjørn Rishovd; Haar, Ulrik; Johannessen, Jan Olav & Larsen, Tor Ketil [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2012). Neurocognitive development in first-episode psychosis 5-year follow-up: associations between illness severity and cognitive course. Early Intervention in Psychiatry. ISSN 1751-7885. 6, s. 27–27.
 • Friis, Svein; Barder, Helene; Evensen, Julie Horgen; Haahr, Ulrik; Hegelstad, Wenche ten Velden & Joa, Inge [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2012). The TIPS study and bias: Replies to Dr Amos. Australian and New Zealand journal of psychiatry (Print). ISSN 0004-8674. 46(9), s. 905–907. doi: 10.1177/0004867412451344
 • Kessler, Ute; Schøyen, Helle Kristine; Andreassen, Ole Andreas; Bergsholm, Per; Eide, Geir Egil & Hammar, Åsa [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2012). The neurocognitive profile in depressed therapy resistant bipolar disorder inpatients. Bipolar Disorders. ISSN 1398-5647. 14, s. 91–91.
 • Melle, Ingrid; Evensen, Julie Horgen; Haahr, U.; Hegelstad, Wenche; Joa, Inge & Johannessen, Jan Olav [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2011). Quality of life and recovery in psychotic disorders - 10 year follow-up of the tips study. Schizophrenia Bulletin. ISSN 0586-7614. 37, s. 274–274.
 • Ringen, Petter Andreas; Melle, Ingrid; Berg, Akiah Ottesen; Simonsen, Carmen Elisabeth; Agartz, Ingrid & Sundet, Kjetil Søren [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2011). THC IN URINE IN SCHIZOPHRENIA: ASSOCIATIONS WITH SYMPTOM LEVELS AND NEUROCOGNITIVE FUNCTIONING. Schizophrenia Bulletin. ISSN 0586-7614. 37, s. 279–280.
 • Aas, Monica; Djurovic, Srdjan; Athanasiu, Lavinia; Steen, Nils Eiel; Agartz, Ingrid & Lorentzen, Steinar [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2011). SEROTONIN TRANSPORTER GENE POLYMORPHISMS, CHILDHOOD TRAUMA AND COGNITION IN PATIENTS WITH PSYCHOTIC DISORDERS. Schizophrenia Bulletin. ISSN 0586-7614. 37, s. 80–80.
 • Vaskinn, Anja; Simonsen, Carmen Elisabeth; Hellvin, Tone; Melle, Ingrid; Andreassen, Ole Andreas & Sundet, Kjetil Søren (2011). SEX DIFFERENCES IN NEUROCOGNITIVE PERFORMANCE ACROSS PSYCHOTIC DISORDERS. Schizophrenia Bulletin. ISSN 0586-7614. 37, s. 255–255.
 • Tandberg, Marte; Ueland, Toril; Sundet, Kjetil Søren; Melle, Ingrid; Røssberg, Jan Ivar & Joa, Inge [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2011). NEUROCOGNITION AND OCCUPATIONAL FUNCTIONING IN PATIENTS WITH FIRST EPISODE PSYCHOSIS: A 2-YEAR FOLLOW-UP STUDY. Schizophrenia Bulletin. ISSN 0586-7614. 37, s. 254–254.
 • Holmen, Aina; Juuhl-Langseth, Monica; Thormodsen, Rune; Sundet, Kjetil Søren; Melle, Ingrid & Rund, Bjørn Rishovd (2011). WHICH TEST MEASURES BEST EXECUTIVE FUNCTIONS IN EARLY-ONSET SCHIZOPHRENIA? Schizophrenia Bulletin. ISSN 0586-7614. 37, s. 244–244.
 • Friis, Svein; Evensen, Julie Horgen; Haahr, Ulrik; Hegelstad, Wenche; Joa, Inge & Johannessen, O [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2011). Early Detection and Intervention(EDI) in first episode psychosis: Can it reduce the risk for poor outcome? Tips 10 years findings. Schizophrenia Bulletin. ISSN 0586-7614. 37, s. 98–98.
 • McGlashan, Thomas H.; Evensen, Julie Horgen; Haahr, J.; Hegelstad, Wenche; Joa, Inge & Johannessen, Jan Olav [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2011). EARLY DETECTION AND INTERVENTION (EDI) IN FIRST EPISODE PSYCHOSIS: CAN IT IN CREASE THE CHANCE FOR FULL RECOVERY? TIPS 10 YEAR FINDINGS. Schizophrenia Bulletin. ISSN 0586-7614. 37, s. 273–274.
 • Halvorsen, Marianne; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Myrbakk, Ingvild Nordnes; Wang, Catharina E.; Sundet, Kjetil Søren & Eisemann, Martin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2011). Cognitive function in unipolar major depression: A comparison of clinically depressed, previously depressed and never depressed individuals.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:32 - Sist endret 9. mai 2019 15:48