Kjetil Sundet

Professor emeritus
Bilde av Kjetil Sundet
English version of this page
Telefon +47-22845131
Mobiltelefon +47-91136788
Rom S04-03
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Nevropsykologiske funksjonsprofiler ved mistanke om nevrologisk skade / sykdom og nevropsykiatriske tilstander

 • Nevropsykologisk testmetodikk for kartlegging av hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner og intelligens

Bakgrunn

 • 2012 - 2015    Instituttleder ved Psykologisk institutt, UiO

 • 2009 - 2013    Oslo Universitetssykehus, Ullevål: spesialpsykolog

 • 2003 -             Psykologisk institutt, UiO: professor

 • 2000 - 2002    Psykologisk insitutt, UiTø: professor II

 • 1998 - 2002    Psykologisk institutt, UiO: professor II

 • 1993 - 2002    Psykosomatiske avdeling, Rikshospitalet: spesialpsykolog

 • 1993 - 1993    Statens Senter for Barne- og Ungdomspsykiatri: forsker

 • 1991 Dr.philos., UiO1991 Dr.philos., UiO

 • 1980 - 1992    Sunnaas sykehus: stipendiat - spesialpsykolog

 • 1988 Spesialist i klinisk nevropsykologi, NPF

 • 1979 Cand.psychol., UiO

Verv

 • Medlem av vurderingskomite for Helse Midt Norge Forskningsmidler (2015 -)

 • Leder av nevrokognitiv gruppe i NORMENT K.G.Jebsen Senter for psykoseforskning (2013 -)

 • Forskningsleder ved Psykologisk institutt, UiO (2011)

 • Medlem av vurderingskomite for Helse Vest Forskningsmidler (2009 - 2013)

Samarbeid

 • ”Tematisk Område - Psykose” (TOP): Kartlegging av kliniske, nevropsykologiske, billeddiagnostiske og arvemessige egenskaper ved mennesker med psykoselidelser (schizofreni og bipolare lidelse)

 • "Tidlig intervensjon ved Psykoser" (TIPS): Longitudinell studie av mennesker med psykoselidelser

Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
Publisert 20. sep. 2010 11:32 - Sist endret 9. mai 2019 15:48