Jon Trygve Monsen

Bilde av Jon Trygve Monsen
English version of this page
Telefon +47 22845196
Mobiltelefon +4791868385
Rom S02-09
Brukernavn
Andre tilknytninger Psykologisk institutt

Faglige interesser

  • Dynamisk- og integrativ psykoterapi

  • Affekt-teori, spesielt affekt integrasjon og affektbevissthet (lenke)

  • Psykoterapiforskning; prosess- og utfallsforskning

  • Psykoterapeut-utdanning

Bakgrunn

  • Professor i klinisk psykologi.

  • Utdannet cand.psychol. fra universitetet i Oslo

  • Spesialist i klinisk psykologi, NPF. I sitt arbeid som klinisk psykolog, har han bidratt til å utvikle affektbevissthetsmodellen (lenke) og gjorde den første empiriske utprøving av denne behandlingsmodellen gjennom sin doktorgrad ved Psykologisk Institutt i 1994.

  • Arbeidet som daglig leder av Multisenterprosjekt for studier av prosess og utfall i psykoterapi (lenke) under etableringsfasen 1994-2000 og fra 2004. og har sammen med Odd E. Havik fortsatt det daglige lederansvaret for prosjektet

  • Har ledet flere behandlingsstudier

  • Veileder flere Ph.D kandidater, hovedsakelig innen psykoterapiforskning

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi
Publisert 20. sep. 2010 11:35 - Sist endret 6. jan. 2021 00:09