Jon Trygve Monsen

Universitetslektor - Bilagslønnede
Bilde av Jon Trygve Monsen
English version of this page
Telefon +47 22845196
Rom S02-09
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Psykologisk institutt

Faglige interesser

 • Dynamisk- og integrativ psykoterapi

 • Affekt-teori, spesielt affekt integrasjon og affektbevissthet (lenke)

 • Psykoterapiforskning; prosess- og utfallsforskning

 • Psykoterapeut-utdanning

Bakgrunn

 • Professor i klinisk psykologi.

 • Utdannet cand.psychol. fra universitetet i Oslo

 • Spesialist i klinisk psykologi, NPF. I sitt arbeid som klinisk psykolog, har han bidratt til å utvikle affektbevissthetsmodellen (lenke) og gjorde den første empiriske utprøving av denne behandlingsmodellen gjennom sin doktorgrad ved Psykologisk Institutt i 1994.

 • Arbeidet som daglig leder av Multisenterprosjekt for studier av prosess og utfall i psykoterapi (lenke) under etableringsfasen 1994-2000 og fra 2004. og har sammen med Odd E. Havik fortsatt det daglige lederansvaret for prosjektet

 • Har ledet flere behandlingsstudier

 • Veileder flere Ph.D kandidater, hovedsakelig innen psykoterapiforskning

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi

Publikasjoner

 • Solbakken, Ole Andre & Monsen, Jon Trygve (2021). Validation of the Affect Integration Inventory Short Form (AII-SF-42). International Journal of Psychology and Psychological Therapy. ISSN 1889-1780. 21(1), s. 106–123.
 • Solbakken, Ole Andre & Monsen, Jon Trygve (2021). Validation of the Affect Integration InventoryShort Form (AII-SF-42). International Journal of Psychology and Psychological Therapy. ISSN 1889-1780. 21(1), s. 107–122.
 • Solbakken, Ole Andre; Ebrahimi, Omid Vakili; Hoffart, Asle; Monsen, Jon Trygve & Johnson, Sverre Urnes (2021). Emotion regulation difficulties and interpersonal problems during the COVID-19 Pandemic: Predicting anxiety and depression. Psychological Medicine. ISSN 0033-2917. doi: 10.1017/S0033291721001987.
 • Nordmo, Magnus; Monsen, Jon Trygve; Høglend, Per Andreas & Solbakken, Ole Andre (2020). Investigating the dose–response effect in open-ended psychotherapy. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. doi: 10.1080/10503307.2020.1861359.
 • Nordmo, Magnus; Sønderland, Nils Martin; Havik, Odd E.; Eilertsen, Dag-Erik; Monsen, Jon Trygve & Solbakken, Ole Andre (2020). Effectiveness of open-ended psychotherapy under clinically representative conditions. Frontiers in Psychiatry. ISSN 1664-0640. 11:384, s. 1–13. doi: 10.3389/fpsyt.2020.00384. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nissen-Lie, Helene Amundsen; Solbakken, Ole Andre; Falkenström, Fredrik; Wampold, Bruce E.; Homqvist, Rolf & Ekeblad, Annika [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Does it make a difference to be more "on the same page"? Investigating the role of alliance convergence for outcomes in two different samples. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. s. 1–17. doi: 10.1080/10503307.2020.1823030. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solbakken, Ole Andre; Rauk, Mari; Solem, Anders; Lødrup, William & Monsen, Jon Trygve (2017). Tell me how you feel and I will tell you who you are : first validation of the affect integration inventory. Scandinavian Psychologist. ISSN 1894-5570. 2017(4:e2), s. 1–31. doi: 10.15714/scandpsychol.4.e2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Taarvig, Eva; Solbakken, Ole Andre; Grova, Bjørg Kari & Monsen, Jon Trygve (2016). Exploring Affect Integration in Children With Anxiety Disorders:A Pilot Study. Psychology of Consciousness. ISSN 2326-5523. 3(4), s. 338–356. doi: 10.1037/cns0000108.
 • Bjerke, Espen; Solbakken, Ole Andre; Friis, Svein & Monsen, Jon Trygve (2016). Self-Relatedness and Interpersonal Problems in a Large Psychiatric Outpatient Sample. PSYCHOLOGY. ISSN 2152-7180. 7, s. 864–876. doi: 10.4236/psych.2016.76088.
 • Taarvig, Eva; Solbakken, Ole Andre; Grova, Bjørg Kari & Monsen, Jon Trygve (2016). Vurdering av affektintegrasjon med Affektbevissthetsintervju for barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 53(4), s. 282–289.
 • Nissen-Lie, Helene A; Rønnestad, Michael Helge; Høglend, Per Andreas; Havik, Odd E.; Solbakken, Ole Andre & Stiles, Tore C [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Love yourself as a person, doubt yourself as a therapist? Clinical Psychology and Psychotherapy. ISSN 1063-3995. 24(1), s. 48–60. doi: 10.1002/cpp.1977.
 • Taarvig, Eva ; Solbakken, Ole Andre; Grova, Bjørg & Monsen, Jon Trygve (2015). Affect Consciousness in children with internalizing problems: Assessment of affect integration. Clinical Child Psychology and Psychiatry. ISSN 1359-1045. 20(4), s. 591–610. doi: 10.1177/1359104514538434.
 • Nissen-Lie, Helene A; Havik, Odd E.; Høglend, Per Andreas; Rønnestad, Michael Helge & Monsen, Jon Trygve (2015). Patient and therapist perspectives on alliance development: Therapists' practice experiences as predictors. Clinical Psychology and Psychotherapy. ISSN 1063-3995. 22(4), s. 317–327. doi: 10.1002/cpp.1891.
 • Bjerke, Espen; Solbakken, Ole Andre & Monsen, Jon Trygve (2014). Are There Specific Relationships Between Symptom Patterns and Interpersonal Problems Among Psychiatric Outpatients? Journal of Personality Assessment. ISSN 0022-3891. 96(2), s. 237–244. doi: 10.1080/00223891.2013.834441.
 • Nissen-Lie, Helene A; Monsen, Jon Trygve; Ulleberg, Pål & Rønnestad, Michael Helge (2013). Psychotherapists' self-reports of their interpersonal functioning and difficulties in practice as predictors of patient outcome. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. 23(1), s. 86–104. doi: 10.1080/10503307.2012.735775.
 • Monsen, Jon Trygve & Solbakken, Ole Andre (2013). Affektintegrasjon og nivåer av mental representasjon : fokus for terapeutisk intervensjon i Affektbevissthetsmodellen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 50(8), s. 741–751.
 • Nissen-Lie, Helene A; Havik, Odd E.; Høglend, Per Andreas; Monsen, Jon Trygve & Rønnestad, Michael Helge (2013). The Contribution of the quality of therapists' personal lives to the development of the working alliance. Journal of Counseling Psychology. ISSN 0022-0167. 60(4), s. 483–495. doi: 10.1037/a0033643.
 • Solbakken, Ole Andre; Hansen, Roger Sandvik; Havik, Odd E. & Monsen, Jon Trygve (2012). Affect integration as a predictor of change: Affect consciousness and treatment response in open-ended psychotherapy. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. 22(6), s. 656–672. doi: 10.1080/10503307.2012.700871.
 • Stålsett, Gry; Gude, Tore; Rønnestad, Michael Helge & Monsen, Jon Trygve (2012). Existential dynamic therapy ("VITA") for treatment-resistant depression with Cluster C disorder: Matched comparison to treatment as usual. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. 22(5), s. 579–591. doi: 10.1080/10503307.2012.692214.
 • Solbakken, Ole Andre; Hansen, Roger Sandvik & Monsen, Jon Trygve (2011). Affect integration and reflective function: Clarification of central conceptual issues. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. 21(4), s. 482–496. doi: 10.1080/10503307.2011.583696.
 • Solbakken, Ole Andre; Hansen, Roger Sandvik; Havik, Odd E. & Monsen, Jon Trygve (2011). Assessment of Affect Integration: Validation of the Affect Consciousness Construct. Journal of Personality Assessment. ISSN 0022-3891. 93(3), s. 257–265. doi: 10.1080/00223891.2011.558874.
 • Bjerke, Espen; Hansen, Roger Sandvik; Solbakken, Ole Andre & Monsen, Jon Trygve (2011). Interpersonal problems among 988 Norwegian psychiatric outpatients. A study of pretreatment self-reports. Comprehensive Psychiatry. ISSN 0010-440X. 52(3), s. 273–279. doi: 10.1016/j.comppsych.2010.07.004.
 • Arnevik, Espen Kristian; Wilberg, Theresa; Urnes, Øyvind; Johansen, Merete Selsbakk; Monsen, Jon Trygve & Karterud, Sigmund (2010). Psychotherapy for persoality disorders: 18 months' follow-up of the Ullevål Personality Project. Journal of Personality Disorders. ISSN 0885-579X. 24, s. 188–203. doi: 10.1521/pedi.2010.24.2.188.
 • Hersoug, Anne Grete; Høglend, Per; Havik, Odd E. & Monsen, Jon T. (2010). Development of working alliance over the course of psychotherapy. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice. ISSN 1476-0835. 83(2), s. 145–159. doi: 10.1348/147608309X471497.
 • Arnevik, Espen Kristian; Wilberg, Theresa; Urnes, Øyvind; Johansen, Merete; Monsen, Jon Trygve & Karterud, Sigmund (2010). PSYCHOTHERAPY FOR PERSONALITY DISORDERS: 18 MONTHS' FOLLOW-UP OF THE ULLEVAL PERSONALITY PROJECT. Journal of Personality Disorders. ISSN 0885-579X. 24(2), s. 188–203.
 • Nissen-Lie, Helene A; Monsen, Jon Trygve & Rønnestad, Michael Helge (2010). Therapist predictors of early patient-rated working alliance: A multilevel approach. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. 20(6), s. 627–646. doi: 10.1080/10503307.2010.497633.
 • Hersoug, Anne Grete; Høglend, Per Andreas; Havik, Odd E.; Lippe, Anna Louise von der & Monsen, Jon Trygve (2009). Pretreatment patient characteristics related to the level and development of working alliance in long-term psychotherapy. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. 19(2), s. 172–180. doi: 10.1080.
 • Hersoug, Anne Grete; Høglend, Per; Havik, Odd E.; Lippe, Anna Louise von der & Monsen, Jon (2009). Therapist characteristics influencing the quality of alliance in long-term psychotherapy. Clinical Psychology and Psychotherapy. ISSN 1063-3995. 16(2), s. 100–110. doi: 10.1002/cpp.605.
 • Arnevik, Espen Kristian; Wilberg, Theresa; Urnes, Øyvind; Johansen, Merete; Monsen, Jon Trygve & Karterud, Sigmund (2009). Psychotherapy for personality disorders: Short-term day hospital psychotherapy versus outpatient individual therapy - a randomized controlled study. European psychiatry. ISSN 0924-9338. 24(2), s. 71–78. doi: 10.1016/j.eurpsy.2008.09.004.
 • Arnevik, Espen Kristian; Wilberg, Theresa; Monsen, Jon Trygve; Andrea, Helene & Karterud, Sigmund (2009). A cross-national validity study of the Severity Indices of Personality Problems (SIPP-118). Personality and Mental Health. ISSN 1932-8621. 3(1), s. 41–55. doi: 10.1002/pmh.60.
 • Lippe, Anna Louise von der; Monsen, Jon Trygve; Rønnestad, Michael Helge & Eilertsen, Dag-Erik (2008). Treatment failure in psychotherapy: The pull of hostility. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. 18(4), s. 420–432. doi: 10.1080/10503300701810793.
 • Monsen, Jon Trygve (2007). Følelser-fra grunnen av. I Biong, Trine Line & Bu, Kari (Red.), Kunsten å bruke følelser. Flux. ISSN 978-82-927-7311-6. s. 23–33.
 • Halvorsen, Margrethe Seeger & Monsen, Jon Trygve (2007). Self-image as a moderator of change in psychotherapy. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. 17(2), s. 205–217. doi: 10.1080/10503300600608363.
 • Monsen, Jon T.; von der Lippe, Anna Louise; Lippe, Anna Louise von der; Havik, Odd E.; Halvorsen, Margrethe S. & Eilertsen, Dag E. (2007). Validation of the SASB introject surface in a Norwegian clinical and nonclinical sample. Journal of Personality Assessment. ISSN 0022-3891. 88(2), s. 235–245.
 • Monsen, Jon Trygve; Hagtvet, Knut Arne; Havik, Odd E. & Eilertsen, Dag-Erik (2006). Circumplex Structure and Personality Disorders Correlates of the Interpersonal Problems Model (IIP-C): Construct validity and clinical implications. Psychological Assessment. ISSN 1040-3590. 18(2), s. 165–173. doi: 10.1037/1040-3590.18.2.165.
 • Halvorsen, Margrethe Seeger; Hagtvet, Knut Arne & Monsen, Jon Trygve (2006). The reliability of self-image change scores in psychotherapy research: An application of generalizability theory. Psychotherapy. ISSN 0033-3204. 43, s. 308–321.
 • Monsen, Jon T.; Hagtvet, Knut Arne; Havik, Odd E. & Eilertsen, Dag E. (2006). Circumplex structure and personality disorder correlates of the interpersonal problems model (IIP-C): Construct validity and clinical implications. Psychological Assessment. ISSN 1040-3590. 18(2). doi: 10.1037/1040-3590.18.2.165.
 • Hersoug, Anne Grete; Monsen, Jon Trygve; Havik, Odd E. & Høglend, Per Andreas (2002). Quality of working alliance in psychotherapy: Diagnoses, relationships, and intrapsychic variables as predictors. Psychotherapy and Psychosomatics. ISSN 0033-3190. 71, s. 18–27.
 • Monsen, Kirsti; Monsen, Jon Trygve; Svartberg, Martin & Havik, Odd E. (2002). Chronic pain patients: Patterns of change in interpersonal problems, pain intensity, and depression-anxiety. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. 12(3), s. 339–354.
 • Gude, Tore; Monsen, Jon Trygve & Hoffart, Asle (2001). Schemas, affect consciuosness, and Cluster C personality pathology: A prospective one-year follow-up study of patients in a schema-focused short-term treatment program. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. 11(1), s. 85–98.
 • Hersoug, Anne Grete; Høglend, Per Andreas; Monsen, Jon Trygve & Havik, Odd E. (2001). Quality of working alliance in psychotherapy: Therapist variables and patient/therapist similarity as predictors. Journal of Psychotherapy Practice and Research (JPPR). ISSN 1055-050X. 10, s. 205–216.
 • Monsen, Jon Trygve & Monsen, Kirsti (2000). Affekter og affektbevissthet: Et bidrag til integrerende psykoterapimodell, Psykoterapi og psykoterapiveiledning: Teori, empiri, praksis. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-417-1197-2. s. 71–91.
 • Monsen, Kirsti & Monsen, Jon Trygve (2000). Chronic pain and psychodynamic body therapy. A controlled outcome study. Psychotherapy. ISSN 0033-3204. 37(3), s. 257–270.
 • Monsen, Jon Trygve & Monsen, Kirsti (1999). Affects and affect consciousness - a psychotherapy model integrating Silvan Tomkins' affect and script theory within the framework of self psychology. I Goldberg, Arnold (Red.), Pluralisms in self psychology. Progress in self psychology. The analytic press, Hillsdale, NJ. ISSN 0-88163-312-7. s. 287–307.
 • Monsen, Jon Trygve (1999). A szelfpszichológia és a modern affektuselmélet. I Karterud, Sigmund & Monsen, Jon Trygve (Red.), Szelfpszichologia a Kohut utani fejlódés. Animula, Ungarn. ISSN 96-34-08122-3. s. 75–109.
 • Monsen, Jon Trygve (1997). Selvpsykologi og nyere affektteori. I Karterud, Sigmund & Monsen, Jon Trygve (Red.), Selvpsykologi. Utviklingen etter Kohut. Ad Notam Gyldendal, Oslo. ISSN 82-417-0766-5. s. 90–137.
 • Monsen, Jon Trygve (1997). Affekternas roll i psykoterapeutisk teori och teknik. Del 2: Om självutveckling och bristfällig integration av känslor - nogra konsekvenser för psykoterapi. Insikten. ISSN 1400-0938. s. 40–48.
 • Monsen, Jon Trygve (1996). Affektenes rolle i psykoterapeutisk teori og teknikk I: Hvordan har en fokusert på følelser innen atferdsterapi, kognitiv, humanistisk/eksistensiell og psykodynamisk psykoterapi? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 33, s. 867–877.
 • Monsen, Jon Trygve (1996). Affektenes rolle i psykoterapeutisk teori og teknikk II: Om selvutvikling og mangelfull integrasjon av følelser - noen implikasjoner for psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 33, s. 952–960.
 • Monsen, Jon Trygve (1996). Affects and affect consciousness: Initial experiences from the assessment of affect integration. Journal of Psychotherapy Practice and Research (JPPR). ISSN 1055-050X. 5, s. 238–249.
 • Monsen, Jon Trygve (1996). Affekternas roll i psykoterapeutisk teori och teknik. Del I: Hur har man fokuserat på känslor innom beteendeterapi,kognitiv, humanistisk/eksistensiell och psykodynamisk psykoterapi? Insikten. ISSN 1400-0938. 5, s. 22–29.
 • Monsen, Jon Trygve; Eilertsen, Dag-Erik; Melgård, Trond & Ødegård, Pål (1996). Affects and affect consciousness: Initial experiences from the assessment of affect integration. The Journal of Psychotherapy Practice and Research. 5, s. 238–249.
 • Monsen, Jon Trygve; Odland, Torleiv; Faugli, Anne; Daae, Elisabeth & Eilertsen, Dag-Erik (1995). Personality disorders and psychosocial changes after intensive psychotherapy: A prospective follow-up study of an outpatient psychotherapy project, 5 years after end of treatment. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 36, s. 256–268.
 • Monsen, Jon Trygve; Odland, Torleiv; Faugli, Anne; Daae, Elisabeth & Eilertsen, Dag-Erik (1995). Personality disorders: Changes and stability after intensive psychotherapy focussing on affect consciousness. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. 5(1), s. 33–48.
 • Monsen, Jon Trygve (1993). Knut O: En gutt med mangelfull og forstyrret selvutvikling, Psykoterapi med voksne. Tano, Oslo. ISSN 82-518-3165-2. s. 291–306.
 • Melgård, Trond; Monsen, Jon Trygve & Ødegård, Pål (1991). Psykososiale forandringer etter inngående psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 28, s. 379–386.
 • Monsen, Jon Trygve (1989). Inngående psykoterapi. En psykologisk behandlingsform tilpasset personer med alvorlige former for psykiske forstyrrelser. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 26, s. 523–534.
 • Monsen, Jon Trygve; Ødegård, Pål & Melgård, Trond (1989). Alvorlige psykiske forstyrrelser og forandringer etter inngående psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 26, s. 523–534.
 • Monsen, Jon Trygve; Ødegård, Pål & Melgård, Trond (1989). Major psychological disorders and changes after intensive psychotherapy: Findings from the Tøyen project, Oslo. Psychoanalysis and psychotherapy. 7, s. 171–180.
 • Monsen, Jon Trygve; Melgård, Trond & Ødegård, Pål (1986). Vitalitet og psykiske forstyrrelser belyst ved begrepene opplevelsesevne og ekspressivitet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 23, s. 285–294.
 • Ødegård, Pål; Melgård, Trond & Monsen, Jon Trygve (1986). Myter om psykoterapibehov? En registrering av behovet for inngående psykoterapi i sosialdistriktene 2 og 8 i Oslo. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 23, s. 525–530.
 • Melgård, Trond; Monsen, Jon Trygve & Ødegård, Pål (1984). Alvorlige psykiske forstyrrelser og inngående psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 10, s. 515–520.
 • Monsen, Jon Trygve (1978). Smerte og kroppsopplevelser sett i et psykologisk perspektiv. Artikkelsamling for medarbeidere ved Dikemark sykehus. 11(1).

Se alle arbeider i Cristin

 • Karterud, Sigmund & Monsen, Jon Trygve (1999). Szelfpszichologia a Kohut utani fejlódés. Animula, Ungarn. ISBN 96-34-08122-3.
 • Karterud, Sigmund & Monsen, Jon Trygve (1997). Selvpsykologi. Utviklingen etter Kohut. Ad Notam Gyldendal, Oslo. ISBN 82-417-0766-5.
 • Karterud, Sigmund & Monsen, Jon Trygve (1997). Selvpsykologi. Utvikling etter Kohut. Ad Notam Gyldendal, Oslo.
 • Monsen, Jon Trygve (1991). Klinisk psykologi. Om personlighetsutveckling och terapi. Runa Förlag. ISBN 91-88298-07-8. 303 s.
 • Monsen, Jon Trygve (1990). Vitalitet, psykiske forstyrrelser og psykoterapi. Utdrag fra klinisk psykologi. Tano a.s.. ISBN 82-518-2630-6. 304 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Steimoen, Teodor Melker Nytrøen; Høstmælingen, Andreas Teisner; Nissen-Lie, Helene Amundsen; Monsen, Jon Trygve & Solbakken, Ole Andre (2022). Toward a more nuanced understanding of the role of the working alliance in producing therapeutic benefits.
 • Nordmo, Magnus; Monsen, Jon Trygve; Høglend, Per Andreas & Solbakken, Ole Andre (2021). Comparing the magnitude of improvement for patients with and without personality disorders in open-ended psychotherapy. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment. ISSN 1949-2715. doi: 10.1037/per0000474.
 • Nissen-Lie, Helene A; Solbakken, Ole Andre & Monsen, Jon Trygve (2018). Are we on the same page? Alliance convergence and its impact on therapy outcomes.
 • Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger & Hartmann, Ellen Johanne [Vis alle 24 forfattere av denne artikkelen] (2017). Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 54(12), s. 1197–1199.
 • Nissen-Lie, Helene A; Garås, Anna & Monsen, Jon Trygve (2017). Agreement about goals in psychotherapy: Patients’ and therapists’ perspectives, therapist effects and predictors, and relation to outcome.
 • Solbakken, Ole Andre; Sønderland, Nils Martin; Sundal, Martin Seem & Monsen, Jon Trygve (2014). Affect Representation and Intervention Focus(ARIF): A coding system for modeling micro processes in therapeutic dialogues.
 • Nissen-Lie, Helene A; Rønnestad, Michael Helge & Monsen, Jon Trygve (2014). The therapist as a person and as a professional: How does this interplay affect patient outcome of psychotherapy?
 • Nissen-Lie, Helene A; Høglend, Per Andreas; Monsen, Jon Trygve; Havik, Odd E.; Rønnestad, Michael Helge & Solbakken, Ole Andre [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Therapists' experiences of difficulties inpractice and their self-images (introjects). Does the interplay between thesefactors affect patient outcome from psychotherapy?
 • Nissen-Lie, Helene A; Havik, Odd. E.; Monsen, Jon Trygve; Høglend, Per Andreas & Rønnestad, Michael Helge (2012). Therapists' personal lives and alliance development.
 • Nissen-Lie, Helene A; Ulleberg, Pål; Monsen, Jon Trygve & Rønnestad, Michael Helge (2011). The influence of therapists' self-perceptions on patient outcome.
 • Nissen-Lie, Helene A; Monsen, Jon Trygve & Rønnestad, Michael Helge (2010). The influence of therapists' self-reported characteristics on patient outcome from therapy.
 • Hersoug, Anne Grete; Høglend, Per Andreas; Havik, Odd E.; von der Lippe, Anna & Monsen, Jon Trygve (2008). Therapist characteristics influencing the quality of working alliance.
 • Nissen-Lie, Helene A; Rønnestad, Michael Helge & Monsen, Jon Trygve (2008). Therapist effects in the Norwegian Multicenter Project for the study of process and outcome of psychotherapy.
 • Hansen, Roger Sandvik; Solbakken, Ole Andre; Havik, Odd E. & Monsen, Jon Trygve (2008). Interpersonal problems and personality disorders. Some findings from the Norwegian Multicenter Project for the Study of Process and Outcome of Psychotherapy.
 • Solbakken, Ole Andre; Hansen, Roger Sandvik; Havik, Odd E. & Monsen, Jon Trygve (2008). Affect consciousness and mental health; measurement issues, validity and prediction of change. Some findings from the Norwegian Multicenter Project for the Study of Process and Outcome of Psychotherapy.
 • Herzoug, Anne; Monsen, Jon & Havik, Odd E. (2000). Development of working alliance related early change in dynamic psychotherapy.
 • Herzoug, Anne; Monsen, Jon & Havik, Odd E. (2000). Development of working alliance predicted from patient and therapist variables.
 • Monsen, Jon Trygve; Kallerud, Jan Erik & Eilertsen, Dag-Erik (1999). Multisenterdatabasen -brukermanual med illustrasjoner av basen brukt som klinisk informasjonssystem, overføring av data til SPSS, samt data fra norsk referanseutvalg.
 • Monsen, Jon Trygve (1994). Personality disorders and intensive psychotherapy focusing on affect consciousness: A prospective follow-up study. Publications from the Institute of Psychology. ISSN 82-569-1373-8.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:35 - Sist endret 6. jan. 2021 00:09