Jon Trygve Monsen

Bilde av Jon Trygve Monsen
English version of this page
Telefon +47 22845196
Mobiltelefon +4791868385
Rom S02-09
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Psykologisk institutt

Faglige interesser

 • Dynamisk- og integrativ psykoterapi

 • Affekt-teori, spesielt affekt integrasjon og affektbevissthet (lenke)

 • Psykoterapiforskning; prosess- og utfallsforskning

 • Psykoterapeut-utdanning

Bakgrunn

 • Professor i klinisk psykologi.

 • Utdannet cand.psychol. fra universitetet i Oslo

 • Spesialist i klinisk psykologi, NPF. I sitt arbeid som klinisk psykolog, har han bidratt til å utvikle affektbevissthetsmodellen (lenke) og gjorde den første empiriske utprøving av denne behandlingsmodellen gjennom sin doktorgrad ved Psykologisk Institutt i 1994.

 • Arbeidet som daglig leder av Multisenterprosjekt for studier av prosess og utfall i psykoterapi (lenke) under etableringsfasen 1994-2000 og fra 2004. og har sammen med Odd E. Havik fortsatt det daglige lederansvaret for prosjektet

 • Har ledet flere behandlingsstudier

 • Veileder flere Ph.D kandidater, hovedsakelig innen psykoterapiforskning

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi

Publikasjoner

 • Solbakken, Ole Andre; Ebrahimi, Omid Vakili; Hoffart, Asle; Monsen, Jon Trygve & Johnson, Sverre Urnes (2021). Emotion regulation difficulties and interpersonal problems during the COVID-19 Pandemic: Predicting anxiety and depression. Psychological Medicine.  ISSN 0033-2917. . doi: 10.1017/S0033291721001987
 • Nissen-Lie, Helene Amundsen; Solbakken, Ole Andre; Falkenström, Fredrik; Wampold, Bruce E.; Homqvist, Rolf; Ekeblad, Annika & Monsen, Jon Trygve (2020). Does it make a difference to be more "on the same page"? Investigating the role of alliance convergence for outcomes in two different samples. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  s 1- 17 . doi: 10.1080/10503307.2020.1823030 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nordmo, Magnus; Monsen, Jon Trygve; Høglend, Per Andreas & Solbakken, Ole Andre (2020). Investigating the dose–response effect in open-ended psychotherapy. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307. . doi: 10.1080/10503307.2020.1861359
 • Nordmo, Magnus; Sønderland, Nils Martin; Havik, Odd E.; Eilertsen, Dag-Erik; Monsen, Jon Trygve & Solbakken, Ole Andre (2020). Effectiveness of open-ended psychotherapy under clinically representative conditions. Frontiers in Psychiatry.  ISSN 1664-0640.  11:384, s 1- 13 . doi: 10.3389/fpsyt.2020.00384 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Solbakken, Ole Andre; Rauk, Mari; Solem, Anders; Lødrup, William & Monsen, Jon Trygve (2017). Tell me how you feel and I will tell you who you are : first validation of the affect integration inventory. Scandinavian Psychologist.  ISSN 1894-5570.  2017(4:e2), s 1- 31 . doi: 10.15714/scandpsychol.4.e2 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bjerke, Espen; Solbakken, Ole Andre; Friis, Svein & Monsen, Jon Trygve (2016). Self-Relatedness and Interpersonal Problems in a Large Psychiatric Outpatient Sample. PSYCHOLOGY.  ISSN 2152-7180.  7, s 864- 876 . doi: 10.4236/psych.2016.76088
 • Taarvig, Eva; Solbakken, Ole Andre; Grova, Bjørg Kari & Monsen, Jon Trygve (2016). Exploring Affect Integration in Children With Anxiety Disorders:A Pilot Study. Psychology of Consciousness.  ISSN 2326-5523.  3(4), s 338- 356 . doi: 10.1037/cns0000108
 • Taarvig, Eva; Solbakken, Ole Andre; Grova, Bjørg Kari & Monsen, Jon Trygve (2016). Vurdering av affektintegrasjon med Affektbevissthetsintervju for barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  53(4), s 282- 289
 • Nissen-Lie, Helene A; Havik, Odd E.; Høglend, Per Andreas; Rønnestad, Michael Helge & Monsen, Jon Trygve (2015). Patient and therapist perspectives on alliance development: Therapists' practice experiences as predictors. Clinical Psychology and Psychotherapy.  ISSN 1063-3995.  22(4), s 317- 327 . doi: 10.1002/cpp.1891
 • Nissen-Lie, Helene A; Rønnestad, Michael Helge; Høglend, Per Andreas; Havik, Odd E.; Solbakken, Ole Andre; Stiles, Tore C & Monsen, Jon Trygve (2015). Love yourself as a person, doubt yourself as a therapist?. Clinical Psychology and Psychotherapy.  ISSN 1063-3995.  24(1), s 48- 60 . doi: 10.1002/cpp.1977
 • Taarvig, Eva; Solbakken, Ole Andre; Grova, Bjørg & Monsen, Jon Trygve (2015). Affect Consciousness in children with internalizing problems: Assessment of affect integration. Clinical Child Psychology and Psychiatry.  ISSN 1359-1045.  20(4), s 591- 610 . doi: 10.1177/1359104514538434 Vis sammendrag
 • Bjerke, Espen; Solbakken, Ole Andre & Monsen, Jon Trygve (2014). Are There Specific Relationships Between Symptom Patterns and Interpersonal Problems Among Psychiatric Outpatients?. Journal of Personality Assessment.  ISSN 0022-3891.  96(2), s 237- 244 . doi: 10.1080/00223891.2013.834441 Vis sammendrag
 • Monsen, Jon Trygve & Solbakken, Ole Andre (2013). Affektintegrasjon og nivåer av mental representasjon : fokus for terapeutisk intervensjon i Affektbevissthetsmodellen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  50(8), s 741- 751
 • Nissen-Lie, Helene A; Havik, Odd E.; Høglend, Per Andreas; Monsen, Jon Trygve & Rønnestad, Michael Helge (2013). The Contribution of the quality of therapists' personal lives to the development of the working alliance. Journal of Counseling Psychology.  ISSN 0022-0167.  60(4), s 483- 495 . doi: 10.1037/a0033643
 • Nissen-Lie, Helene A; Monsen, Jon Trygve; Ulleberg, Pål & Rønnestad, Michael Helge (2013). Psychotherapists' self-reports of their interpersonal functioning and difficulties in practice as predictors of patient outcome. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  23(1), s 86- 104 . doi: 10.1080/10503307.2012.735775
 • Solbakken, Ole Andre; Hansen, Roger Sandvik; Havik, Odd E. & Monsen, Jon Trygve (2012). Affect integration as a predictor of change: Affect consciousness and treatment response in open-ended psychotherapy. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  22(6), s 656- 672 . doi: 10.1080/10503307.2012.700871
 • Stålsett, Gry; Gude, Tore; Rønnestad, Michael Helge & Monsen, Jon Trygve (2012). Existential dynamic therapy ("VITA") for treatment-resistant depression with Cluster C disorder: Matched comparison to treatment as usual. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  22(5), s 579- 591 . doi: 10.1080/10503307.2012.692214
 • Bjerke, Espen; Hansen, Roger Sandvik; Solbakken, Ole Andre & Monsen, Jon Trygve (2011). Interpersonal problems among 988 Norwegian psychiatric outpatients. A study of pretreatment self-reports. Comprehensive Psychiatry.  ISSN 0010-440X.  52(3), s 273- 279 . doi: 10.1016/j.comppsych.2010.07.004
 • Solbakken, Ole Andre; Hansen, Roger Sandvik; Havik, Odd E. & Monsen, Jon Trygve (2011). Assessment of Affect Integration: Validation of the Affect Consciousness Construct. Journal of Personality Assessment.  ISSN 0022-3891.  93(3), s 257- 265 . doi: 10.1080/00223891.2011.558874
 • Solbakken, Ole Andre; Hansen, Roger Sandvik & Monsen, Jon Trygve (2011). Affect integration and reflective function: Clarification of central conceptual issues. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  21(4), s 482- 496 . doi: 10.1080/10503307.2011.583696 Vis sammendrag
 • Arnevik, Espen Kristian; Wilberg, Theresa; Urnes, Øyvind; Johansen, Merete Selsbakk; Monsen, Jon Trygve & Karterud, Sigmund (2010). Psychotherapy for persoality disorders: 18 months' follow-up of the Ullevål Personality Project. Journal of Personality Disorders.  ISSN 0885-579X.  24, s 188- 203 . doi: 10.1521/pedi.2010.24.2.188
 • Arnevik, Espen Kristian; Wilberg, Theresa; Urnes, Øyvind; Johansen, Merete; Monsen, Jon Trygve & Karterud, Sigmund (2010). PSYCHOTHERAPY FOR PERSONALITY DISORDERS: 18 MONTHS' FOLLOW-UP OF THE ULLEVAL PERSONALITY PROJECT. Journal of Personality Disorders.  ISSN 0885-579X.  24(2), s 188- 203
 • Hersoug, Anne Grete; Høglend, Per; Havik, Odd E. & Monsen, Jon T. (2010). Development of working alliance over the course of psychotherapy. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice.  ISSN 1476-0835.  83(2), s 145- 159 . doi: 10.1348/147608309X471497
 • Nissen-Lie, Helene A; Monsen, Jon Trygve & Rønnestad, Michael Helge (2010). Therapist predictors of early patient-rated working alliance: A multilevel approach. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  20(6), s 627- 646 . doi: 10.1080/10503307.2010.497633
 • Arnevik, Espen Kristian; Wilberg, Theresa; Monsen, Jon Trygve; Andrea, Helene & Karterud, Sigmund (2009). A cross-national validity study of the Severity Indices of Personality Problems (SIPP-118). Personality and Mental Health.  ISSN 1932-8621.  3(1), s 41- 55 . doi: 10.1002/pmh.60
 • Arnevik, Espen Kristian; Wilberg, Theresa; Urnes, Øyvind; Johansen, Merete; Monsen, Jon Trygve & Karterud, Sigmund (2009). Psychotherapy for personality disorders: Short-term day hospital psychotherapy versus outpatient individual therapy - a randomized controlled study. European psychiatry.  ISSN 0924-9338.  24(2), s 71- 78 . doi: 10.1016/j.eurpsy.2008.09.004
 • Hersoug, Anne Grete; Høglend, Per Andreas; Havik, Odd E.; Lippe, Anna Louise von der & Monsen, Jon Trygve (2009). Pretreatment patient characteristics related to the level and development of working alliance in long-term psychotherapy. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  19(2), s 172- 180 . doi: 10.1080 Vis sammendrag
 • Hersoug, Anne Grete; Høglend, Per; Havik, Odd E.; Lippe, Anna Louise von der & Monsen, Jon (2009). Therapist characteristics influencing the quality of alliance in long-term psychotherapy. Clinical Psychology and Psychotherapy.  ISSN 1063-3995.  16(2), s 100- 110 . doi: 10.1002/cpp.605
 • Lippe, Anna Louise von der; Monsen, Jon Trygve; Rønnestad, Michael Helge & Eilertsen, Dag-Erik (2008). Treatment failure in psychotherapy: The pull of hostility. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  18(4), s 420- 432 . doi: 10.1080/10503300701810793
 • Halvorsen, Margrethe Seeger & Monsen, Jon Trygve (2007). Self-image as a moderator of change in psychotherapy. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  17(2), s 205- 217 . doi: 10.1080/10503300600608363
 • Monsen, Jon T.; von der Lippe, Anna Louise; Lippe, Anna Louise von der; Havik, Odd E.; Halvorsen, Margrethe S. & Eilertsen, Dag E. (2007). Validation of the SASB introject surface in a Norwegian clinical and nonclinical sample. Journal of Personality Assessment.  ISSN 0022-3891.  88(2), s 235- 245
 • Monsen, Jon Trygve (2007). Følelser-fra grunnen av, I: Trine Line Biong & Kari Bu (red.),  Kunsten å bruke følelser.  Flux.  ISBN 978-82-927-7311-6.  kapittel 3.  s 23 - 33
 • Halvorsen, Margrethe Seeger; Hagtvet, Knut Arne & Monsen, Jon Trygve (2006). The reliability of self-image change scores in psychotherapy research: An application of generalizability theory. Psychotherapy.  ISSN 0033-3204.  43, s 308- 321
 • Monsen, Jon T.; Hagtvet, Knut Arne; Havik, Odd E. & Eilertsen, Dag E. (2006). Circumplex structure and personality disorder correlates of the interpersonal problems model (IIP-C): Construct validity and clinical implications. Psychological Assessment.  ISSN 1040-3590.  18(2) . doi: 10.1037/1040-3590.18.2.165
 • Monsen, Jon Trygve; Hagtvet, Knut Arne; Havik, Odd E. & Eilertsen, Dag-Erik (2006). Circumplex Structure and Personality Disorders Correlates of the Interpersonal Problems Model (IIP-C): Construct validity and clinical implications. Psychological Assessment.  ISSN 1040-3590.  18(2), s 165- 173 . doi: 10.1037/1040-3590.18.2.165 Vis sammendrag
 • Hersoug, Anne Grete; Monsen, Jon Trygve; Havik, Odd E. & Høglend, Per Andreas (2002). Quality of working alliance in psychotherapy: Diagnoses, relationships, and intrapsychic variables as predictors. Psychotherapy and Psychosomatics.  ISSN 0033-3190.  71, s 18- 27 Vis sammendrag
 • Monsen, Kirsti; Monsen, Jon Trygve; Svartberg, Martin & Havik, Odd E. (2002). Chronic pain patients: Patterns of change in interpersonal problems, pain intensity, and depression-anxiety. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  12(3), s 339- 354
 • Gude, Tore; Monsen, Jon Trygve & Hoffart, Asle (2001). Schemas, affect consciuosness, and Cluster C personality pathology: A prospective one-year follow-up study of patients in a schema-focused short-term treatment program. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  11(1), s 85- 98 Vis sammendrag
 • Hersoug, Anne Grete; Høglend, Per Andreas; Monsen, Jon Trygve & Havik, Odd E. (2001). Quality of working alliance in psychotherapy: Therapist variables and patient/therapist similarity as predictors. Journal of Psychotherapy Practice and Research.  ISSN 1055-050X.  10, s 205- 216 Vis sammendrag
 • Monsen, Jon Trygve & Monsen, Kirsti (2000). Affekter og affektbevissthet: Et bidrag til integrerende psykoterapimodell, I:  Psykoterapi og psykoterapiveiledning: Teori, empiri, praksis.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-1197-2.  Kapitel.  s 71 - 91
 • Monsen, Kirsti & Monsen, Jon Trygve (2000). Chronic pain and psychodynamic body therapy. A controlled outcome study. Psychotherapy.  ISSN 0033-3204.  37(3), s 257- 270 Vis sammendrag
 • Monsen, Jon Trygve (1999). A szelfpszichológia és a modern affektuselmélet, I: Sigmund Karterud & Jon Trygve Monsen (red.),  Szelfpszichologia a Kohut utani fejlódés.  Animula, Ungarn.  ISBN 96-34-08122-3.  4.  s 75 - 109
 • Monsen, Jon Trygve & Monsen, Kirsti (1999). Affects and affect consciousness - a psychotherapy model integrating Silvan Tomkins' affect and script theory within the framework of self psychology, In Arnold Goldberg (ed.),  Pluralisms in self psychology. Progress in self psychology.  The analytic press, Hillsdale, NJ.  ISBN 0-88163-312-7.  s 287 - 307
 • Monsen, Jon Trygve (1997). Affekternas roll i psykoterapeutisk teori och teknik. Del 2: Om självutveckling och bristfällig integration av känslor - nogra konsekvenser för psykoterapi. Insikten.  ISSN 1400-0938.  (1), s 40- 48
 • Monsen, Jon Trygve (1997). Selvpsykologi og nyere affektteori, I: Sigmund Karterud & Jon Trygve Monsen (red.),  Selvpsykologi. Utviklingen etter Kohut.  Ad Notam Gyldendal, Oslo.  ISBN 82-417-0766-5.  s 90 - 137 Vis sammendrag
 • Monsen, Jon Trygve (1996). Affekternas roll i psykoterapeutisk teori och teknik. Del I: Hur har man fokuserat på känslor innom beteendeterapi,kognitiv, humanistisk/eksistensiell och psykodynamisk psykoterapi?. Insikten.  ISSN 1400-0938.  5, s 22- 29
 • Monsen, Jon Trygve; Eilertsen, Dag-Erik; Melgård, Trond & Ødegård, Pål (1996). Affects and affect consciousness: Initial experiences from the assessment of affect integration. The Journal of Psychotherapy Practice and Research.  5, s 238- 249
 • Monsen, Jon Trygve (1996). Affects and affect consciousness: Initial experiences from the assessment of affect integration. Journal of Psychotherapy Practice and Research.  ISSN 1055-050X.  5, s 238- 249 Vis sammendrag
 • Monsen, Jon Trygve (1996). Affektenes rolle i psykoterapeutisk teori og teknikk I: Hvordan har en fokusert på følelser innen atferdsterapi, kognitiv, humanistisk/eksistensiell og psykodynamisk psykoterapi?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  33, s 867- 877 Vis sammendrag
 • Monsen, Jon Trygve (1996). Affektenes rolle i psykoterapeutisk teori og teknikk II: Om selvutvikling og mangelfull integrasjon av følelser - noen implikasjoner for psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  33, s 952- 960 Vis sammendrag
 • Monsen, Jon Trygve; Odland, Torleiv; Faugli, Anne; Daae, Elisabeth & Eilertsen, Dag-Erik (1995). Personality disorders and psychosocial changes after intensive psychotherapy: A prospective follow-up study of an outpatient psychotherapy project, 5 years after end of treatment. Scandinavian Journal of Psychology.  ISSN 0036-5564.  36, s 256- 268
 • Monsen, Jon Trygve; Odland, Torleiv; Faugli, Anne; Daae, Elisabeth & Eilertsen, Dag-Erik (1995). Personality disorders: Changes and stability after intensive psychotherapy focussing on affect consciousness. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  5(1), s 33- 48
 • Monsen, Jon Trygve (1993). Knut O: En gutt med mangelfull og forstyrret selvutvikling, I:  Psykoterapi med voksne.  Tano, Oslo.  ISBN 82-518-3165-2.  Dynamisk terapi-Knut O.  s 291 - 306
 • Melgård, Trond; Monsen, Jon Trygve & Ødegård, Pål (1991). Psykososiale forandringer etter inngående psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  28, s 379- 386
 • Monsen, Jon Trygve (1989). Inngående psykoterapi. En psykologisk behandlingsform tilpasset personer med alvorlige former for psykiske forstyrrelser. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  26, s 523- 534
 • Monsen, Jon Trygve; Ødegård, Pål & Melgård, Trond (1989). Alvorlige psykiske forstyrrelser og forandringer etter inngående psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  26, s 523- 534
 • Monsen, Jon Trygve; Ødegård, Pål & Melgård, Trond (1989). Major psychological disorders and changes after intensive psychotherapy: Findings from the Tøyen project, Oslo. Psychoanalysis and psychotherapy.  7, s 171- 180
 • Monsen, Jon Trygve; Melgård, Trond & Ødegård, Pål (1986). Vitalitet og psykiske forstyrrelser belyst ved begrepene opplevelsesevne og ekspressivitet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  23, s 285- 294
 • Ødegård, Pål; Melgård, Trond & Monsen, Jon Trygve (1986). Myter om psykoterapibehov? En registrering av behovet for inngående psykoterapi i sosialdistriktene 2 og 8 i Oslo. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  23, s 525- 530
 • Melgård, Trond; Monsen, Jon Trygve & Ødegård, Pål (1984). Alvorlige psykiske forstyrrelser og inngående psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  10, s 515- 520
 • Monsen, Jon Trygve (1978). Smerte og kroppsopplevelser sett i et psykologisk perspektiv. Artikkelsamling for medarbeidere ved Dikemark sykehus.  11(1)

Se alle arbeider i Cristin

 • Karterud, Sigmund & Monsen, Jon Trygve (red.) (1999). Szelfpszichologia a Kohut utani fejlódés. Animula, Ungarn.  ISBN 96-34-08122-3.
 • Karterud, Sigmund & Monsen, Jon Trygve (red.) (1997). Selvpsykologi. Utvikling etter Kohut. Ad Notam Gyldendal, Oslo.
 • Karterud, Sigmund & Monsen, Jon Trygve (red.) (1997). Selvpsykologi. Utviklingen etter Kohut. Ad Notam Gyldendal, Oslo.  ISBN 82-417-0766-5.
 • Monsen, Jon Trygve (1991). Klinisk psykologi. Om personlighetsutveckling och terapi. Runa Förlag.  ISBN 91-88298-07-8.  303 s.
 • Monsen, Jon Trygve (1990). Vitalitet, psykiske forstyrrelser og psykoterapi. Utdrag fra klinisk psykologi. Tano a.s..  ISBN 82-518-2630-6.  304 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nissen-Lie, Helene A; Solbakken, Ole Andre & Monsen, Jon Trygve (2018). Are we on the same page? Alliance convergence and its impact on therapy outcomes.
 • Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger; Hartmann, Ellen Johanne; Haavind, Hanne; Killingmo, Bjørn; Von der Lippe, Anna Louise; Mauseth, Tori; Monsen, Jon Trygve; Mossige, Svein; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Reichelt, Sissel; Rø, Frida Gullestad; Rønnestad, Michael Helge; Råbu, Marit; Tjersland, Odd Arne; Stänicke, Line Indrevoll; Strømme, Hanne; Sveaas, Nora; Zachrisson, Anders & Øiestad, Guro (2017). Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(12), s 1197- 1199
 • Nissen-Lie, Helene A; Garås, Anna & Monsen, Jon Trygve (2017). Agreement about goals in psychotherapy: Patients’ and therapists’ perspectives, therapist effects and predictors, and relation to outcome.
 • Nissen-Lie, Helene A; Rønnestad, Michael Helge & Monsen, Jon Trygve (2014). The therapist as a person and as a professional: How does this interplay affect patient outcome of psychotherapy?.
 • Solbakken, Ole Andre; Sønderland, Nils Martin; Sundal, Martin Seem & Monsen, Jon Trygve (2014). Affect Representation and Intervention Focus(ARIF): A coding system for modeling micro processes in therapeutic dialogues.
 • Nissen-Lie, Helene A; Høglend, Per Andreas; Monsen, Jon Trygve; Havik, Odd E.; Rønnestad, Michael Helge; Solbakken, Ole Andre & Stiles, Tore C (2013). Therapists' experiences of difficulties inpractice and their self-images (introjects). Does the interplay between thesefactors affect patient outcome from psychotherapy?.
 • Nissen-Lie, Helene A; Havik, Odd. E.; Monsen, Jon Trygve; Høglend, Per Andreas & Rønnestad, Michael Helge (2012). Therapists' personal lives and alliance development.
 • Nissen-Lie, Helene A; Ulleberg, Pål; Monsen, Jon Trygve & Rønnestad, Michael Helge (2011). The influence of therapists' self-perceptions on patient outcome.
 • Nissen-Lie, Helene A; Monsen, Jon Trygve & Rønnestad, Michael Helge (2010). The influence of therapists' self-reported characteristics on patient outcome from therapy.
 • Hansen, Roger Sandvik; Solbakken, Ole Andre; Havik, Odd E. & Monsen, Jon Trygve (2008). Interpersonal problems and personality disorders. Some findings from the Norwegian Multicenter Project for the Study of Process and Outcome of Psychotherapy.
 • Hersoug, Anne Grete; Høglend, Per Andreas; Havik, Odd E.; von der Lippe, Anna & Monsen, Jon Trygve (2008). Therapist characteristics influencing the quality of working alliance.
 • Nissen-Lie, Helene A; Rønnestad, Michael Helge & Monsen, Jon Trygve (2008). Therapist effects in the Norwegian Multicenter Project for the study of process and outcome of psychotherapy.
 • Solbakken, Ole Andre; Hansen, Roger Sandvik; Havik, Odd E. & Monsen, Jon Trygve (2008). Affect consciousness and mental health; measurement issues, validity and prediction of change. Some findings from the Norwegian Multicenter Project for the Study of Process and Outcome of Psychotherapy.
 • Herzoug, Anne; Monsen, Jon & Havik, Odd E. (2000). Development of working alliance predicted from patient and therapist variables.
 • Herzoug, Anne; Monsen, Jon & Havik, Odd E. (2000). Development of working alliance related early change in dynamic psychotherapy.
 • Monsen, Jon Trygve; Kallerud, Jan Erik & Eilertsen, Dag-Erik (1999). Multisenterdatabasen -brukermanual med illustrasjoner av basen brukt som klinisk informasjonssystem, overføring av data til SPSS, samt data fra norsk referanseutvalg.
 • Monsen, Jon Trygve (1994). Personality disorders and intensive psychotherapy focusing on affect consciousness: A prospective follow-up study.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:35 - Sist endret 6. jan. 2021 00:09