Cato Bjørkli

Bilde av Cato Bjørkli
English version of this page
Telefon +47 22845227
Rom S03-23
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Positiv arbeidspsykologi
 • Arbeidsmiljø
 • Organisasjonsendring
 • Sikkerhetspsykologi
 • Human factors
 • MTO
 • Metode

Bakgrunn

 • Klinisk psykolog (cand.psychol fra NTNU, 2003)
 • PhD i Arbeids- og organisasjonspsykologi (NTNU, 2006)
 • Akademisk erfaring fra nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter
 • Redaktør for antologi, samt veileder av studenter på bachlor-, master- og doktorgradsnivå
 • Prosjekterfaring fra nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter
 • Bruk av IKT og sikkerhetsarbeid
 • Yrkeserfaring fra næringsliv med fokus på utvikling av innovative løsninger for trening gjennom bruk av simulator
 • Utvikling av grunnlag og løsning for trening på kognitive ferdigheter
Emneord: Arbeids- og organisasjonspsykologi, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi

Publikasjoner

 • Vaskinn, Linda; Waaler, Pamela Marie; Mellblom, Anneli; Bjørkli, Cato & Kjøbli, John (2021). Implementation in Residential Youth Care: Providers’ Perspectives on Organizational Facilitators and Barriers. Residential Treatment for Children & Youth. ISSN 0886-571X. doi: 10.1080/0886571X.2021.2007826.
 • Ordemann, Stine; Skjuve, Marita; Følstad, Asbjørn & Bjørkli, Cato (2021). “Have a nice day:)”: Social interactions with customer service chatbots. I Kommers, Piet & Isaías, Pedro (Red.), Proceedings of the 19th International Conference: e-Society 2021. IADIS Press. ISSN 978-989-8704-26-9. s. 53–61.
 • Ordemann, Stine; Skjuve, Marita; Følstad, Asbjørn & Bjørkli, Cato (2021). Understanding how chatbots work: An exploratory study of mental models in customer service chatbots. IADIS International Journal on WWW/Internet. ISSN 1645-7641. 19(1), s. 17–36.
 • Zhang, Juliana J. Y.; Følstad, Asbjørn & Bjørkli, Cato A. (2021). Organizational Factors Affecting Successful Implementation of Chatbots for Customer Service. Journal of Internet Commerce. ISSN 1533-2861. doi: 10.1080/15332861.2021.1966723. Fulltekst i vitenarkiv
 • Moore, Jennifer; Bjørkli, Cato Alexander; Havdahl, Richard Tidemann; Lømo, Linn Lien; Midthaug, Mari Midthaug & Skjuve, Marita [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). A qualitative study exploring contributors to the success of a community of practice in rehabilitation. BMC Medical Education. ISSN 1472-6920. 21. doi: 10.1186/s12909-021-02711-x.
 • Vaskinn, Linda; Mellblom, Anneli; Waaler, Pamela Marie; Skagseth, Oda; Bjørkli, Cato Alexander & Kjøbli, John (2020). Implementation in Residential Youth Care: Providers Perspectives on Effective Leadership Behavior. Residential Treatment for Children & Youth. ISSN 0886-571X. s. 1–23. doi: 10.1080/0886571X.2020.1774464.
 • Myklebust, Trond; Motland, Karoline; Garnås, Alexander; Bjørklund, Roald Arild; Bjørkli, Cato Alexander & Fostervold, Knut Inge (2020). An Empirical evaluation of the relationship between human relations climate and readiness for change. Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology. ISSN 2002-2867. 5(1), s. 1–12. doi: 10.16993/sjwop.74. Fulltekst i vitenarkiv
 • Drozd, Filip; Andersen, Caroline E; Haga, Silje Marie; Slinning, Kari & Bjørkli, Cato Alexander (2020). User Experiences and Perceptions of Internet Interventions for Depression, Innovations in Global Maternal Health: Improving Prenatal and Postnatal Care Practices. IGI Global. ISSN 9781799823513. s. 369–394. doi: 10.4018/978-1-7998-2351-3.ch016.
 • Nordheim, Cecilie Bertinussen; Følstad, Asbjørn & Bjørkli, Cato Alexander (2019). An initial model of trust in chatbots for customer service – Findings from a questionnaire study. Interacting with computers. ISSN 0953-5438. 31(3), s. 317–335. doi: 10.1093/iwc/iwz022. Fulltekst i vitenarkiv
 • Følstad, Asbjørn; Nordheim, Cecilie Bertinussen & Bjørkli, Cato Alexander (2018). What makes users trust a chatbot for customer service? An exploratory interview study. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 11193 , s. 194–208. doi: 10.1007/978-3-030-01437-7_16. Fulltekst i vitenarkiv
 • Drozd, Filip; Andersen, Caroline Emilie; Haga, Silje Marie; Slinning, Kari & Bjørkli, Cato Alexander (2017). User Experiences and Perceptions of Internet Interventions for Depression. I Langrial, Sitwat Usman (Red.), Web-Based Behavioral Therapies for Mental Disorders. IGI Global. ISSN 1522532412. s. 27–52. doi: 10.4018/978-1-5225-3241-5.ch002.
 • Lone, Jon Anders; Garnås, Alexander; Myklebust, Trond; Bjørklund, Roald; Hoff, Thomas & Bjørkli, Cato (2017). Organizational climate and investigation performance in the Norwegian police: A qualitative study. Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling. ISSN 1544-4759. 14(3), s. 227–245. doi: 10.1002/jip.1474.
 • Lone, Jon Anders; Riege, Anine Cecilie; Bjørklund, Roald Arild; Hoff, Thomas & Bjørkli, Cato Alexander (2017). The relationship between the broader environment and the work system in a university setting: a systems approach. Studies in Higher Education. ISSN 0307-5079. 42(1), s. 3–22. doi: 10.1080/03075079.2015.1034259.
 • Drozd, Filip; Vaskinn, Linda; Bugge Bergsund, Hans; Haga, Silje Marie; Slinning, Kari & Bjørkli, Cato Alexander (2016). The implementation of internet interventions for depression: A scoping review. Journal of Medical Internet Research. ISSN 1438-8871. 18(9). doi: 10.2196/jmir.5670. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lone, Jon Anders; Bjørklund, Roald Arild; Østerud, Kaja Brynildsen; Anderssen, Line; Hoff, Thomas & Bjørkli, Cato Alexsander (2014). Assessing knowledge-intensive work environment: General versus situation-specific instruments. European Journal of Work and Organizational Psychology. ISSN 1359-432X. 23(3), s. 469–482. doi: 10.1080/1359432X.2012.750449.
 • Morrison, Andrew; Edeholt , Håkan; Røise , Øivind; Bjørkli, Cato Alexander & Hoff, Thomas (2014). What We Talk About When We Talk About Design. Toward a Taxonomy of Design Competencies. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. ISSN 1890-9515. 7(2), s. 1–17. doi: 10.7577/formakademisk.788. Fulltekst i vitenarkiv
 • Drozd, Filip; Mork, Lia; Nielsen, Bettina; Raeder, Sabine & Bjørkli, Cato Alexander (2014). Better Days - A randomized controlled trial of an internet-based positive psychology intervention. Journal of Positive Psychology. ISSN 1743-9760. 9(5), s. 377–388. doi: 10.1080/17439760.2014.910822.
 • Hannevik, Martine B; Lone, Jon Anders; Bjørklund, Roald Arild; Bjørkli, Cato Alexsander & Hoff, Thomas (2014). Organizational climate in large-scale projects in the oil and gas industry: A competing values perspective. International Journal of Project Management. ISSN 0263-7863. 32(4), s. 687–697. doi: 10.1016/j.ijproman.2013.08.006.
 • Bernstrøm, Vilde; Lone, Jon Anders; Bjørkli, Cato Alexsander; Ulleberg, Pål & Hoff, Thomas (2013). Assessing a Norwegian Translation of the Organizational Climate Measure. Psychological Reports. ISSN 0033-2941. 112(2), s. 390–407. doi: 10.2466/01.08.PR0.112.2.390-407.
 • Drozd, Filip; Raeder, Sabine; Kraft, Pål & Bjørkli, Cato Alexsander (2013). Multilevel Growth Curve Analyses of Treatment Effects of a Web-Based Intervention for Stress Reduction: Randomized Controlled Trial. Journal of Medical Internet Research. ISSN 1438-8871. 15(4). doi: 10.2196/jmir.2570.
 • Bjørkli, Cato Alexsander; Øvergård, Kjell Ivar; Bjørshol, Conrad Arnfinn; Myklebust, Helge & Hoff, Thomas (2012). Effects of socio-emotional stressors on ventilation rate and subjective workload during simulated CPR by lay rescuers. Applied Ergonomics. ISSN 0003-6870. 43(4), s. 799–802. doi: 10.1016/j.apergo.2011.11.015. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lone, Jon Anders; Bjørkli, Cato Alexsander; Bjørklund, Roald Arild; Ulleberg, Pål & Hoff, Thomas (2011). Organizational Climate and Innovation in the Norwegian Service Sector. Scandinavian Journal of Organizational Psychology. ISSN 1891-473X. 3(1), s. 3–17.
 • Bjørshol, Conrad Arnfinn; Myklebust, Helge; Nilsen, Kjetil Lønne; Hoff, Thomas; Bjørkli, Cato Alexsander & Illguth, Eirik [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2011). Effect of socioemotional stress on the quality of cardiopulmonary resuscitation during advanced life support in a randomized manikin study. Critical Care Medicine. ISSN 0090-3493. 39(2), s. 300–304. doi: 10.1097/CCM.0b013e3181ffe100.
 • Øvergård, Kjell Ivar; Bjørkli, Cato Alexander; Røed, Bjarte Knappen & Hoff, Thomas (2010). Control strategies used by experienced marine navigators: observation of verbal conversations during navigation training. Cognition, Technology & Work. ISSN 1435-5558. 12(3), s. 163–179. doi: 10.1007/s10111-009-0132-9.
 • Hoff, Thomas; Ellen, Flakke; Anne-Karin, Larsen; Lone, Jon Anders; Bjørkli, Cato & Bjørklund, Roald Arild (2009). On the Validity of M-SWOT for Innovation Climate Development. Scandinavian Journal of Organizational Psychology. ISSN 1891-473X. 1(1), s. 3–11.
 • Hoff, Thomas; Straumsheim, Per Atle; Bjørkli, Cato & Bjørklund, Roald Arild (2009). An External Validation of Two Psychosocial Work Environment Surveys – A SWOT Approach. Scandinavian Journal of Organizational Psychology. ISSN 1891-473X. 1(1), s. 11–28.
 • Øvergård, Kjell Ivar; Bjørkli, Cato & Hoff, Thomas (2008). The Bodily Basis of Control in Technically Aided Movement. I Bergmann, Sigurd; Hoff, Thomas & Sager, Tore Øivin (Red.), Spaces of Mobility The Planning, Ethics, Engineering and Religion of Human Motion. Equinox Publishing. ISSN 978-1-84553-339-7. s. 101–124.
 • Bjørkli, Cato Alexander; Hoff, Thomas; Jenssen, Gunnar Deinboll; Øritsland, Trond Are & Ulleberg, Pål (2008). On Representations of In-Vehicle Information Systems - Effects of Graphical (GUI) versus Speech-Based User Interfaces. I Bjørkli, Cato Alexander & Hoff, Thomas (Red.), Embodied Minds – Technical Environments. Conceptual Tools for Analysis, Design and Training. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 9788251923415. s. 161–180.
 • Hoff, Thomas & Bjørkli, Cato (2008). Introduction. I Hoff, Thomas & Bjørkli, Cato (Red.), Embodied Minds – Technical Environments: Conceptual Tools for Analysis, Design and Training. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 9788251923415. s. 11–23.
 • Hoff, Thomas; Bjelland, Hans Vanhauwaert & Bjørkli, Cato (2008). Theory and Practice of Ecological Interfaces: A case Study of Haptic In- Vehicle Audio System Design. I Hoff, Thomas & Bjørkli, Cato (Red.), Embodied Minds – Technical Environments: Conceptual Tools for Analysis, Design and Training. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 9788251923415. s. 181–219.
 • Hoff, Thomas; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Bjørkli, Cato & Øvergård, Kjell Ivar (2007). A Case Study of a Touch Based Interface for In-Car Audio Systems. The Design Journal. ISSN 1460-6925. 10(1), s. 24–34.
 • Hoff, Thomas; Bjørkli, Cato; Bjelland, Hans V; Knappen Røed, Bjarte & Gould, Kristian S. (2007). Activity theory as a supportive framework in design of navigation equipment. Activités. ISSN 1765-2723. s. 179–187.
 • Hoff, Thomas; Bjørkli, Cato; Knappen Røed, Bjarte; Gould, Kristian S. & Bjelland, Hans V (2007). La théorie de l'activité comme aide a la conception d'équipment de navigation. Activités. ISSN 1765-2723. s. 170–178.
 • Bjørkli, Cato; Røed, Bjarte Knappen; Øvergård, Kjell Ivar & Hoff, Thomas (2007). Control Situations in High Speed Craft Operation. Cognition, Technology & Work. ISSN 1435-5558. 9, s. 67–80.
 • Øvergård, Kjell Ivar; Bjørkli, Cato Alexander; Hoff, Thomas & Dahlman, Joakim (2005). Comparison of Trajectory Variation and Speed for Real and Simulator-based High-Speed Navigation. I Veiersted, Bo; Fostervold, Knut Inge & Gould, Kristian S. (Red.), Ergonomics as a tool in future development and value creation. Nordic Ergonomics Society. ISSN 8299574714. s. 275–279.
 • Bjørkli, Cato Alexander; Hoff, Thomas & Øritsland, Trond Are (2002). On Representations of In-Vehicle Information Systems - Effects of Handheld vs. Speech Based User Interfaces. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour. ISSN 1369-8478.
 • Hoff, Thomas & Bjørkli, Cato Alexander (2002). Læring, kognisjon og studieteknikk. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 39(3), s. 203–207.
 • Bjørkli, Cato Alexander & Hoff, Thomas (2002). Workload as Activity. Proceedings of the Nordic Ergonomics Society's 34th Annual Congress on Humans in a Complex Environment. 1, s. 101–107.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørkli, Cato Alexander & Hoff, Thomas (2008). Embodied Minds – Technical Environments. Conceptual Tools for Analysis, Design and Training. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251923415. 277 s.
 • Hoff, Thomas & Bjørkli, Cato (2008). Embodied Minds – Technical Environments: Conceptual Tools for Analysis, Design and Training. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251923415. 277 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Vaskinn, Linda; Mellblom, Anneli; Bjørkli, Cato Alexander & Kjøbli, John (2020). Implementation in Residential Youth Care: Providers Perspectives on Effective Leadership Behavior. Residential Treatment for Children & Youth. ISSN 0886-571X. doi: 10.1080/0886571X.2020.1774464.
 • Bjørkli, Cato Alexander & Følstad, Asbjørn (2020). Tillit til chatbots. .
 • Myklebust, Trond & Bjørkli, Cato Alexander (2017). Politiet som organisasjon - Hvilke måleparametere kan brukes. Hvorfor og hvordan undersøke dette i Innlandet politidistrikt.
 • Myklebust, Trond & Bjørkli, Cato Alexander (2017). "Politiet som organisasjon" Prosjekt og implementering i politidistriktene.
 • Nordvik, Jan Egil; Berg, Marie; Mbalilaki, Julia Aneth; Bjørkli, Cato Alexander; Lien Lømo, Linn & Midthaug, Mari [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). The use of virtual meetings and a project platform bring researchers and clinicians together in Knowledge Translation (KT). International Journal of Integrated Care (IJIC). ISSN 1568-4156. 16(5), s. 32–32.
 • Myklebust, Trond; Bjørkli, Cato Alexander & Garnås, Alexander (2014). Presentasjon av etterforskningsprosjektet: Strategisk målstyring.
 • Fagernæs, Linnea; Aasland, Kristine Aasulfsen; Garnås, Alexander; Myklebust, Trond & Bjørkli, Cato Alexander (2014). Factors influencing the quality of the criminal investigation in ØKOKRIM.
 • Myklebust, Trond; Bjørkli, Cato Alexander & Garnås, Alexander (2014). Developing a modern police force: Comparing perspectives on police investigations within the Norwegian police.
 • Myklebust, Trond; Garnås, Alexander & Bjørkli, Cato Alexander (2014). Investigative Interviewing: Comparing operative and educational perspectives in the Norwegian police.
 • Myklebust, Trond & Bjørkli, Cato Alexander (2014). Etterforskningsprosjektet - analyse av politidistrikt og særorgan.
 • Bjørkli, Cato Alexander & Myklebust, Trond (2014). Effektivitetskultur i norsk politi.
 • Bjørkli, Cato Alexander & Myklebust, Trond (2014). The investigative interviewing: Comparing operative and educational perspectives in the Norwegian Police.
 • Myklebust, Trond & Bjørkli, Cato Alexander (2014). Etterforskningsprosjektet - Strategiske perspektiver i etterforskningsarbeidet i norsk politi.
 • Myklebust, Trond; Bjørkli, Cato Alexander & Lone, Jon Anders (2013). Exploring the practitioners perspective: A model for investigation in the Norwegian Police.
 • Drozd, Filip; Nordgreen, Tine & Bjørkli, Cato Alexsander (2013). God (e-)helse - gode liv. Dagens medisin. ISSN 1501-4290. s. 28–28.
 • Lone, Jon Anders; Myklebust, Trond; Bjørklund, Roald Arild & Bjørkli, Cato Alexsander (2013). The IGLO Model: An Empirical Investigation of a Four-Level Model of Work Characteristics.
 • Bjørkli, Cato Alexsander & Øvergård, Kjell Ivar (2012). Automated assessment of docking manoeuvres: When do we know when an operator performs well?
 • Øvergård, Kjell Ivar; Bjørkli, Cato Alexander; Bjørshol, Conrad; Myklebust, Helge & Hoff, Thomas (2008). Socio-emotional stressors increase ventilation rate during advanced cardial life support in a manikin model. Circulation. ISSN 0009-7322. s. 1468–1468.
 • Øvergård, Kjell Ivar; Bjørkli, Cato Alexander; Bjørshol, Conrad; Myklebust, Helge & Hoff, Thomas (2008). Socio-Emotional Stressors Increase Ventilation Rate During Advanced Cardiac Life Support in a Manikin Model.
 • Knappen Røed, Bjarte; Bjørkli, Cato Alexander; Gould, Kristian S. & Hoff, Thomas (2006). Activity theory as a supportive framework in design of navigation equipment.
 • Øvergård, Kjell Ivar; Bjørkli, Cato Alexander & Hoff, Thomas (2006). Modelling the Human Controller: Control Strategies and Individual Variation in Dynamic Control Tasks.
 • Knappen Røed, Bjarte; Gould, Kristian S.; Bjørkli, Cato Alexander & Hoff, Thomas (2005). Aspects of the technical development on Norwegian military fast patrol boats.
 • Hoff, Thomas; Øritsland, Trond Are & Bjørkli, Cato Alexander (2002). Interaksjonsdesign.
 • Hoff, Thomas; Øritsland, Trond Are & Bjørkli, Cato Alexander (2002). Ecological Interaction Properties.
 • Hoff, Thomas & Bjørkli, Cato Alexander (2002). Effects of Tangible User Interfaces (TUI) in In-Vehicle Information Systems.
 • Hoff, Thomas; Øritsland, Trond Are & Bjørkli, Cato Alexander (2002). Exploring the Embodied-Mind Approach to User Experience.
 • Haupts, Tristan; Øvergård, Kjell Ivar & Bjørkli, Cato Alexander (2015). Implicit Leadership Theories: Do they differ for male and female leaders? Investigating the effects of leader gender and work-context in the Culturally Endorsed Leadership Theory. Universitetet i Oslo.
 • Andersen, Caroline Emilie; Drozd, Filip & Bjørkli, Cato Alexander (2015). A Web-based Intervention for Postpartum Depression: An Assessment of User Acceptability and Information System Evaluation. Department of Psychology, University of Oslo.
 • Bergsund, Hans Bugge; Drozd, Filip & Bjørkli, Cato Alexander (2015). Implementation of Internet Interventions for Depression: A Scoping Review. Department of Psychology, University of Oslo.
 • Vaskinn, Linda; Drozd, Filip & Bjørkli, Cato Alexander (2015). Implementation of Internet Interventions for Depression: A Scoping Review - An investigation of the knowledge on implementation of internet interventions for depression in the existing literature. Department of Psychology, University of Oslo.
 • Brennsund, Hilde & Bjørkli, Cato Alexander (2013). The work at an Emergency Call Centre: Comparison between the Operator Perspective and a Communication Model. Universitet i Oslo.
 • Etholm, Karoline & Bjørkli, Cato Alexander (2013). Emergency call centers and large scale incidents: A comparison of the operators' perspective and a resilience model. Universitet i Oslo.
 • Ranestad, Karen & Bjørkli, Cato Alexander (2012). Team Decision Making in the Emergency Units: Exploring the Relevance of Checklists and Expertise. Universitet i Oslo.
 • Boren, Maria & Bjørkli, Cato Alexander (2012). Intertwining paths towards a common goal: Three emergency units side by side. Universitet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:35 - Sist endret 8. jan. 2021 10:58