Helen Suizu Norheim

Ph.d.-kandidat

Finansiering og samarbeid

Doktorgradsprosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam, gjennom Rådet for Psykisk Helse. Stipendiatet er gjennomføres på AHUS, i samarbeid med Psykologisk Institutt.

Ph.d.-prosjekt

Vi vil undersøke effekten av foreldreveilednings programmet Tuning in to Kids (TIK) i BUP.  Kan TIK være et godt behandlingstilbud for foreldre med barn i førskolealder?  TIK er en gruppeintervensjon og vi vil sammenligne den med ordinær behandling. Vi vil undersøke om TIK bidrar til å øke sensitivitet, varme og refleksjon hos foreldre. Parallelt med foreldreveiledningen vil barnehagelærer få en innføring i TIK.

TIK er et evidensbasert foreldreveiledningsprogram fra Australia, laget av Sophie Havighurst og Ann Harley (2007). Målsettingen er å styrke barnets emosjonelle kompetanse: Foreldre lærer å regulere egne emosjoner og emosjonsveilede sine barn for å støtte barnets emosjonelle regulering.

Akademiske interesser

 • Utviklingspsykologi
 • Emosjonsregulering
 • Foreldreveiledning og lærerveiledning
 • Psykoterapi med barn og ungdom
 • Relasjonstraumer, traumepsykologi

Bakgrunn

 • Master i spesial pedagogikk, UIO 2007. Fordypning i psykososiale vansker med fokus på traumer og læreprosesser
 • Skolerådgiver for enslige mindreårige asylsøkere, Bufetat, 2007-2008
 • Klinisk pedagog, BUP 2008 - 2018
 • Stipendiat ved Forskningsavdelingen, BUP, på Akershus Universitets Sykehus, 2019-
 • Faglig rådgiver og konsulent for humanitære organisasjoner i Midt-Østen, 2011-

Forskningsteam

 • Hovedveileder er forsker og leder for FOU BUP, AHUS Marianne Aalberg
 • Bi-veileder er førsteamanuensis Sophie Havighurst, Psychiatry, The University of Melbourne
Emneord: Utviklingspsykologi, Emosjoner, Forebyggingspsykologi, Resiliens

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 16. mars 2020 10:19 - Sist endret 8. juni 2020 13:01