Simen Sveen Gudbrandson

Seniorkonsulent - Studie
Bilde av Simen Sveen Gudbrandson
Telefon +47 22845279
Rom N01-15
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Har du spørsmål om studiene dine?

 • Er du bachelorstudent eller går på 1.-6. semester profesjon, kontakt SV-info
 • Er du masterstudent eller går på 7.-12. semester profesjon, kontakt Psykologisk institutt

Arbeidsområder

Praksiskonsulent med ansvar for ekstern praksis ved profesjonsstudiet i psykologi:

 • PSYC4400 Forpraksis voksen

 • PSYC4401 Forpraksis i førstelinjen

 • PSYC5401 Forpraksis barn/ unge

 • PSYC5400 Hovedpraksis og etikk

Arbeidsoppgaver:

 • Rekruttere praksisplasser på profesjonsstudiet

 • Fordeling av hovedpraksisplasser og saksbehandling knyttet til praksis

 • Arrangere samlinger for kontaktpersoner ved praksisstedene og for hovedpraksisstudenter i forkant av og underveis i hovudpraksis

 • Følge opp praktiske forhold rundt samarbeid med praksissteder

 • Koordinering av praksisrapporter etter praksisperiode

Emneord: Praksis, profesjon, Rekruttering, Studieadministrasjon
Publisert 23. feb. 2017 15:30 - Sist endret 2. mars 2020 10:59