Simen Gudbrandson

Førstekonsulent - Psykologisk institutt
Bilde av Simen Gudbrandson
Telefon +47-22845279
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Arbeidsområder

Praksiskonsulent med ansvar for ekstern praksis ved profesjonsstudiet i psykologi:

  • PSYC4400 Forpraksis voksen

  • PSYC4401 Forpraksis i førstelinjen

  • PSYC5401 Forpraksis barn/ unge

  • PSYC5400 Hovedpraksis og etikk

Arbeidsoppgaver:

  • Rekruttere praksisplasser på profesjonsstudiet

  • Fordeling av hovedpraksisplasser og saksbehandling knyttet til praksis

  • Arrangere samlinger for kontaktpersoner ved praksisstedene og for hovedpraksisstudenter i forkant av og underveis i hovudpraksis

  • Følge opp praktiske forhold rundt samarbeid med praksissteder

  • Koordinering av praksisrapporter etter praksisperiode

Emneord: Rekruttering, Praksis, profesjon, Studieadministrasjon
Publisert 23. feb. 2017 15:30 - Sist endret 6. juli 2017 09:34