Kamila Cholti

Rådgiver - Stab - PSI
Bilde av Kamila Cholti
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Arbeidsområder

Personaladministrasjon med følgende ansvarsområder:

  • Fagavdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap

  • Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon (LCBC)

  • PSI sine ansatte i Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (RITMO) 

  • Vitenskapelige assistenter i de ovennevnte avdelingene

  • Professoropprykk (fra H2022)

Emneord: Personaladministrasjon
Publisert 19. juli 2022 08:00