English version of this page

Å bli rørt: en sosial-relasjonell emosjon

Foto: Colourbox.com

Mål

Opplevelsen av å være rørt kan beskrives som intense emosjonelle episoder som involverer sterke følelser for andre, gråt, gåsehud og sosiale motiver. Vi studerer basisen for denne emosjonen i sosiale relasjoner ved å benytte oss av en rekke ulike metoder.

Resultater

Vi har samlet inn de første dataene som sier noe om determinanter og korrelater til opplevelsen av å være rørt. Disse resultatene er nå «under review». Materialet er i hovedsak samlet inn i samarbeid med studenter på kurset PSYC3102.

Bakgrunn

Vi studerer opplevelsen av å være rørt ved å bruke «Relational Models Theory» (Fiske, 1992).

Finansiering

Prosjektet har vært finansiert av interne midler fra Psykologisk Institutt.

Samarbeid

I dette prosjektet samarbeider vi med:

Ravit Nussinson, The Open University of Israel

Kitty Dymont, The University of South Africa

Lei Zhu, Fudan University, Shanghai

Alan Fiske, Social Psychology and Anthropology, UCLA

Patricia Arriaga, ISCTE-IUL, Lisboa

Utstyr

Vi bruker forskningsgruppens ressurser, i hovedsak psykofysiologi-lab og Qualtrics (online-spørreskjemagenerator).

Podkast

Publisert 5. mai 2015 11:01 - Sist endret 9. mai 2022 13:38