English version of this page

Kognitiv nevrogenetikk i normal aldring

Hva er det genetiske grunnlaget for forandringer i mentale ferdigheter gjennom livsløpet?

Forskningen er basert på data fra et stort utvalg av normale personer (Norwegian Cognitive NeuroGenetics sample, NCNG) med aldersspredning over det voksne livsspennet. Utvalget består i dag av genetiske, demografiske, kognitive og MRI-baserte data fra 700 friske nordmenn. Designet gjør det mulig å fokusere på både grunnforskningsspørsmål innenfor kognitiv nevrovitenskap og problemstillinger av mer direkte interesse for klinisk virksomhet.

Prosjektet har tre hovedmålsetninger:

  • Å utforske det biologiske grunnlaget for kognisjon, inkludert molekylære prosesser som påvirker hjernens anatomi og fysiologi, og kognitive funksjoner som oppmerksomhet og hukommelse

  • Å beskrive det dynamiske endringer i det biologiske grunnlaget for kognisjon over det voksne livsløpet ved å kombinere tverrsnittsstudier og longitudinelle design

  • Å definere kritiske forskjeller mellom patologiske og normale kognitive endringer i aldring.

Les mer om prosjektet på engelsk

 

Publisert 14. okt. 2010 16:54 - Sist endret 7. mai 2014 16:14