English version of this page

Hukommelse etter traume (avsluttet)

Om prosjektet

Dette er et paraplyprosjekt som undersøker krigsofre og ofre for seksuell vold i Bosnia, Serbia og Norge ved bruk av kognitive tester som tester selvbiografisk hukommelse, falske minner, og inhibisjon av semantisk hukommelse.

Bakgrunn

Mange vitner i en rettssammenheng er blitt utsatt for psykololgiske traumer i forbindelse med forbrytelsen. Hvordan påvirker et traume hukommelsen og andre kognitive prestasjoner? Utgangspunktet for prosjektet er å forsøke å forstå effektene av traumeeksponering i lys av hvordan hukommelse fungerer hos ikke-traumeeksponerte mennesker, og undersøke hukommelsens sårbarhet for eksterne påvirkninger.

Samarbeid

Prosjektet samarbeider med forskere fra University Clinical Center, Tuzla, Bosnia.

Publisert 28. jan. 2011 13:43 - Sist endret 7. okt. 2020 12:59