English version of this page

Genetiske og utviklingsmessige mekanismer i alvorlig psykisk lidelse

Om prosjektet

Alvorlig psykisk sykdom er blant de viktigste årsakene til nedsatt funksjonsnivå og uførhet. Psykotiske lidelser, inkludert schizofreni og bipolar lidelse har høy arvelighet og symptomene utvikles vanligvis i ungdomsårene eller tidlig i voksenlivet. Til tross for stor forskningsinnsats de siste årene er årsaker og mekanismer fortsatt ikke fullt ut forstått. Denne manglende kunnskapen har forsinket utviklingen av nye og effektive behandlingsmetoder.

Mål

Prosjektets hovedmål er å bidra til økt kunnskap om årsakene til alvorlige psykiske lidelser, som vil kunne bidra til å bedre forebygging og behandling.

Nyere forskning som har benyttet avansert teknologi for avbildning av hjernen har vist at sykdomsutviklingen kan relateres til endringer i hjernens struktur og funksjon, og at disse endringene i hjernen til en viss grad kan tilskrives variasjon i arveanlegget. Ved å sammenligne hjerneavbildningsdata fra personer med alvorlig psykisk lidelse med friske personer i ulike alderstrinn, ønsker vi å identifisere og kartlegge utviklingsforløpene til nettverkene i hjernen som er involvert i utviklingen av schizofreni og bipolar lidelse. Videre vil vi avdekke de spesifikke delene av arveanlegget som påvirker disse nettverkene, samt undersøke den genetiske overlappen mellom hjernenettverk og risiko for mentale lidelser. Økt kunnskap om de utviklingsmessige prosessene i hjernen som kan gi økt risiko for utvikling av psykisk sykdom senere i livet kan gi viktig holdepunkter for bedre diagnostisering, mer presise prognoser, samt ny behandling.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (FRIMEDBIO - Unge forskertalenter) 2016 - 2020.

Samarbeid

Psykologisk institutt og Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT).

Publikasjoner

 • Irene Voldsbekk; Ivan Maximov; Nathalia Zak; Daniël Thomas Heimen Roelfs; Oliver Geier; Paulina Due-Tønnessen; Torbjørn Elvsåshagen; Marie Strømstad; Atle Bjørnerud & Inge Rasmus Groote (2020). Evidence for wakefulness-related changes to extracellular space in human brain white matter from diffusion-weighted MRI.. NeuroImage.  ISSN 1053-8119.  212, s 116682
 • Dag Alnæs; Tobias Kaufmann; Nhat Trung Doan; Aldo Còrdova Palomera; Yunpeng Wang; Francesco Bettella; Torgeir Moberget; Ole Andreas Andreassen & Lars Tjelta Westlye (2018). Association of Heritable Cognitive Ability and Psychopathology With White Matter Properties in Children and Adolescents. JAMA psychiatry.  ISSN 2168-6238.  75, s 287- 295
 • Luigi Angelo Maglanoc; Nils Inge Landrø; Rune Jonassen; Tobias Kaufmann; Aldo Còrdova Palomera; Eva Hilland & Lars Tjelta Westlye (2018). Data-driven clustering reveals a link between symptoms and functional brain connectivity in depression. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging.  ISSN 2451-9022.  4, s 16- 26
 • Aldo Còrdova Palomera; Tobias Kaufmann; Francesco Bettella; Yunpeng Wang; Nhat Trung Doan; Dennis van der Meer; Dag Alnæs; Jaroslav Rokicki; Torgeir Moberget; Ida Elken Sønderby; Ole Andreas Andreassen & Lars Tjelta Westlye (2018). Effects of autozygosity and schizophrenia polygenic risk on cognitive and brain developmental trajectories. European Journal of Human Genetics.  ISSN 1018-4813.  26, s 1049- 1059
 • Aldo Còrdova Palomera; Tobias Kaufmann; Karin Persson; Dag Alnæs; Nhat Trung Doan; Torgeir Moberget; Martina Jonette Lund; Maria Lage Barca; Andreas Engvig; Anne Brækhus; Knut Engedal; Ole Andreas Andreassen; Geir Selbæk & Lars Tjelta Westlye (2017). Disrupted global metastability and static and dynamic brain connectivity across individuals in the Alzheimer's disease continuum. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  7, s 1- 14
 • Tobias Kaufmann; Dag Alnæs; Christine Lycke Brandt; Nhat Trung Doan; Karolina Kauppi; Francesco Bettella; Trine Vik Lagerberg; Akiah Ottesen Berg; Srdjan Djurovic; Ingrid Agartz; Ingrid Melle; Torill Ueland; Ole Andreas Andreassen & Lars Tjelta Westlye (2017). Task modulations and clinical manifestations in the brain functional connectome in 1615 fMRI datasets. NeuroImage.  ISSN 1053-8119.  147, s 243- 252
 • Lars Tjelta Westlye; Tobias Kaufmann; Dag Alnæs; Ingunn Riise Hullstein & Astrid Bjørnebekk (2017). Brain connectivity aberrations in anabolic-androgenic steroid users. NeuroImage: Clinical.  ISSN 2213-1582.  13, s 62- 69
 • Nhat Trung Doan; Andreas Engvig; Karin Persson; Dag Alnæs; Tobias Kaufmann; Jaroslav Rokicki; Aldo Còrdova Palomera; Torgeir Moberget; Anne Brækhus; Maria Lage Barca; Knut Engedal; Ole Andreas Andreassen; Geir Selbæk & Lars Tjelta Westlye (2017). Dissociable diffusion MRI patterns of white matter microstructure and connectivity in Alzheimer's disease spectrum. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  7:45131
 • Torgeir Hellstrøm; Tobias Kaufmann; Nada Andelic; Helene L. Søberg; Solrun Sigurdardottir; Eirik Helseth; Ole Andreas Andreassen & Lars Tjelta Westlye (2017). Predicting outcome 12 months after mild traumatic brain injury in patients admitted to a neurosurgery service. Frontiers in Neurology.  ISSN 1664-2295.  8:125, s 1- 12
 • Tobias Kaufmann; Dag Alnæs; Nhat Trung Doan; Christine Lycke Brandt; Ole Andreas Andreassen & Lars Tjelta Westlye (2017). Delayed stabilization and individualization in connectome development are related to psychiatric disorders. Nature Neuroscience.  ISSN 1097-6256.  20, s 513- 515
 • Nhat Trung Doan; Andreas Engvig; Krystal Zaske; Karin Persson; Martina Jonette Lund; Tobias Kaufmann; Aldo Còrdova Palomera; Dag Alnæs; Torgeir Moberget; Anne Brækhus; Maria Lage Barca; Jan Egil Nordvik; Knut Engedal; Ingrid Agartz; Geir Selbæk; Ole Andreas Andreassen & Lars Tjelta Westlye (2017). Distinguishing early and late brain aging from the Alzheimer's disease spectrum: Consistent morphological patterns across independent samples. NeuroImage.  ISSN 1053-8119.  158, s 282- 295
 • Torgeir Hellstrøm; Lars Tjelta Westlye; Tobias Kaufmann; Nhat Trung Doan; Helene L. Søberg; Solrun Sigurdardottir; Wibeke Nordhøy; Eirik Helseth; Ole Andreas Andreassen & Nada Andelic (2017). White matter microstructure is associated with functional, cognitive and emotional symptoms 12 months after mild traumatic brain injury. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  7
 • Nhat Trung Doan; Tobias Kaufmann; Francesco Bettella; Kjetil Nordbø Jørgensen; Christine Lycke Brandt; Torgeir Moberget; Dag Alnæs; Gwenaëlle Douaud; Eugene Duff; Srdjan Djurovic; Ingrid Melle; Torill Ueland; Ingrid Agartz; Ole Andreas Andreassen & Lars Tjelta Westlye (2017). Distinct multivariate brain morphological patterns and their added predictive value with cognitive and polygenic risk scores in mental disorders. NeuroImage: Clinical.  ISSN 2213-1582.  15, s 719- 731
 • Erlend Solberg Dørum; Dag Alnæs; Tobias Kaufmann; Geneviéve´ Richard; Martina Jonette Lund; Siren Tønnesen; Markus Handal Sneve; Nina Christine Mathiesen; Øyvind Rustan; Øivind Gjertsen; Sigurd Vatn; Brynjar Fure; Ole Andreas Andreassen; Jan Egil Nordvik & Lars Tjelta Westlye (2016). Age-related differences in brain network activation and co-activation during multiple object tracking. Brain and Behavior.  ISSN 2162-3279.  6

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. aug. 2016 13:36 - Sist endret 11. jan. 2018 13:45