English version of this page

Genetiske og utviklingsmessige mekanismer i alvorlig psykisk lidelse (avsluttet)

Alvorlig psykisk sykdom er blant de viktigste årsakene til nedsatt funksjonsnivå og uførhet.

Om prosjektet

Psykotiske lidelser, inkludert schizofreni og bipolar lidelse har høy arvelighet og symptomene utvikles vanligvis i ungdomsårene eller tidlig i voksenlivet. Til tross for stor forskningsinnsats de siste årene er årsaker og mekanismer fortsatt ikke fullt ut forstått. Denne manglende kunnskapen har forsinket utviklingen av nye og effektive behandlingsmetoder.

Mål

Prosjektets hovedmål er å bidra til økt kunnskap om årsakene til alvorlige psykiske lidelser, som vil kunne bidra til å bedre forebygging og behandling.

Nyere forskning som har benyttet avansert teknologi for avbildning av hjernen har vist at sykdomsutviklingen kan relateres til endringer i hjernens struktur og funksjon, og at disse endringene i hjernen til en viss grad kan tilskrives variasjon i arveanlegget. Ved å sammenligne hjerneavbildningsdata fra personer med alvorlig psykisk lidelse med friske personer i ulike alderstrinn, ønsker vi å identifisere og kartlegge utviklingsforløpene til nettverkene i hjernen som er involvert i utviklingen av schizofreni og bipolar lidelse. Videre vil vi avdekke de spesifikke delene av arveanlegget som påvirker disse nettverkene, samt undersøke den genetiske overlappen mellom hjernenettverk og risiko for mentale lidelser. Økt kunnskap om de utviklingsmessige prosessene i hjernen som kan gi økt risiko for utvikling av psykisk sykdom senere i livet kan gi viktig holdepunkter for bedre diagnostisering, mer presise prognoser, samt ny behandling.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (FRIMEDBIO - Unge forskertalenter) 2016 - 2020.

Samarbeid

Psykologisk institutt og Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT).

Publisert 19. aug. 2016 13:36 - Sist endret 9. feb. 2021 12:10