English version of this page

Effekten av medisin gitt som nesespray for ungdom med autisme

Autismespektrumdiagnoser (ASD) kjennetegnes gjennom nedsatt funksjonsevne i sosial interaksjon og kommunikasjon og begrenset utvalg aktiviteter.

Om prosjektet

Disse funksjonsnedsettelsene kan påvirke kvaliteten på hverdagslivet, interpersonlige forhold, og arbeidsmuligheter for mennesker med autisme. I dag finnes det ingen effektiv og generaliserbar metode for å avhjelpe manglende sosiale ferdigheter.

Økende bevis demonstrerer den kritiske betydningen av neuropeptid oxytocin i utviklingen og opprettholdelsen av ASD, på grunn av dets rolle i sosial atferd og læringsprosesser. Oxytocin er naturlig produsert i hjernen, men en syntetisk nesesprayversjon av oxytocin kan brukes til å øke oxytocinnivåene.

Innledende funn fra Dr. Quintana og andre har vist at et enkelt inntak av oxytocin som nesespray kan forbedre hvordan mennesker med autisme prosesserer sosial informasjon. Mens disse resultatene er lovende, er den komplette forståelsen av effekten av langvarig oxytocinbehandling innen ASD mangelfull.

Finansiering

Kavlifondet 2021 - 2025

Bildet kan inneholde: font, rektangel, sirkel, logo, merke.

Publisert 8. juli 2021 18:49 - Sist endret 20. okt. 2021 14:52