English version of this page

Risikofaktorer for utvikling av demens (avsluttet)

Kan vi si noe om sjansen for utvikling av demens på et tidlig stadium?

Om prosjektet

Til grunn for demens ligger en mangeårig nevrologisk prosess som medfører utvikling fra normal funksjon til lette kognitive vansker og videre til demens. Lett kognitiv svikt kan ha mange årsaker, og prosjektet sikter på å identifisere de risikofaktorer som er assosiert med demensutvikling. Pasienter ved AHUS med lett kognitiv svikt undersøkes med kognitive tester, MR-skanning av hjernen og andre biomarkører. Oppfølging over tid gir grunnlag for å identifiser risikofaktorer.

Mål

Målet er å kunne behandle demenssykdommer i tidlig stadium og dermed bremse eller stanse utvikling av demens.

Resultater

Vi har studert hvordan kombinasjon av MR forandringer i hjerneområder av betydning for hukommelse i kombinasjon med patologiske markører i spinalvæske påvirker nevropsykologisk funksjon. I tillegg til tegn på atrofi av hippocampus så tyder MR-mål på at svekket integritet av fiberforbindelser til andre områder har betydning for kognitiv funksjon. Gruppen med unormal total tau hadde mer alvorlig hukommelsessvikt og hippocampusatrofi, mens de med normal total tau hadde svekket fiberintegritet. Se ellers publikasjoner.

Bakgrunn

Bakgrunn. Prosjektet er et samarbeid med Universitetet i Gøteborg og omfatter et bredt spekter av kognitive, nevrologiske, biologiske og genetiske faktorer. Det bygger på en hypotese om mekanismer og tidsrekkefølge i utvikling av Alzheimers sykdom som krever en multifaktoriell tilnærming og en langvarig oppfølgingstid for å testes. En felles undersøkelsesprotokoll vil fasilitere raskere resultater.

Delprosjekter

Center for Study of Human Cognition er ansvarlig for kartlegging av kognitiv funksjon i den norske delen av undersøkelsen. Dessuten brukes data fra Neurocognition in Aging som referansemateriale. En hypotese er at ulike typer kognitive forstyrrelser er forbundet med ulike biomarkører og ulik prognose. Vi har vist at pasienter med hukommelsessvikt skiller seg fra pasienter med svikt i andre funksjoner på MR.

Finansiering

Forskningsmidler fra AHUS og Helse SørØst.

Samarbeid

Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Gøteborg.

Publisert 12. okt. 2010 15:12 - Sist endret 18. okt. 2016 14:44