Graviditetsstudien

Svangerskapet er en av de mest dynamiske periodene i en kvinnes liv, med betydelig potensial for fysisk og mental endring. Denne biologiske sensitiviteten muliggjør vekst og tilpasning til nye utfordringer, men kan også, kombinert med en eksisterende sårbarhet og/eller negative aktuelle livshendelser, føre til økt risiko for utbredte psykiske lidelser.

Bildet kan inneholde: mennesker i naturen, band spiller, gest, deling, tegnefilm.

Formålene med denne studien er å få 1) økt kunnskap om kvinners hjernehelse før, under, og etter graviditet, 2) bedre forståelse for hvordan samspillet mellom biologiske endringer og miljøet påvirker mødres mentale helse, samt 3) bedre forståelse av hvordan samspillet mellom biologi og miljø påvirker psykisk helse mer generelt. På sikt vil resultatene fra denne studien kunne brukes til å forbedre tiltak og behandling for gravide, og bidra til utvikling av behandling for en rekke utbredte psykiske lidelser.

Som deltaker i denne studien vil du bli spurt om å gjennomgå følgende undersøkelser:

  • En rask helsesjekk, inkludert vekt/høyde, blodtrykk, og en blodprøve for genotyping og diverse biomarkører (for eksempel relatert til immunforsvaret).
  • Kognitiv undersøkelse (for eksempel reaksjonstid, hukommelse, oppmerksomhet) ved bruk av både penn-og-papir-undersøkelser og digitale tester.
  • Magnetisk resonanstomografi (MR) av hjernen og kroppen, som undersøker struktur og funksjon av hjernen, samt avbilder hele kroppen for en automatisk måling av kroppsbygning (fordeling av muskler og fett i hele kroppen).
  • Elektroencefalografi (EEG) som måler hjernens elektriske aktivitet ved bruk av elektroder på overflaten av hodet.
  • Undersøkelser av kognitiv og emosjonell tilstand (ved bruk av spørreskjema på nett, som man får tilsendt via link på epost eller mobil-applikasjon, eller lignende).

Deltagere vil bli undersøkt opptil seks ganger. Undersøkelsene vil skje i forkant, underveis og etter graviditet, og vil bli delt opp i flere omganger. Hver undersøkelse vil ta mellom 30 minutter og to-tre timer. Hvis ønskelig kan flere omganger gjennomføres på samme dag. Vi ønsker også å studere deltakernes utvikling over tid. Du vil derfor bli spurt om å samtykke til å bli kontaktet igjen for oppfølgingsundersøkelser noen år senere.

 

Ingen av undersøkelsene er farlige og deltagelse er helt frivillig!

 

Ønsker du mer informasjon? Ta gjerne kontakt med oss på e-post: hjerneforskning@psykologi.uio.no eller se gjennom informasjonsskrivet

 

Publisert 23. mars 2020 19:19 - Sist endret 31. mai 2022 15:44