English version of this page

BabyLing - Hvordan lærer barn språk?

Vi ønsker å identifisere hvilken rolle læringsmiljøet har på små barns språktilegnelse.

Bildet kan inneholde: mennesker, hvit, barn, svart og hvit, photography.

Delprosjekt: Er du forelder til et barn mellom 8 og 36 måneder, som holdes hjemme på grunn av koronaviruset? Les mer om undersøkelsen på vår nettside om prosjektet.

Om prosjektet

Når det kommer til språkutvikling hos barn er det store individuelle forskjeller. Et barn kan beherske over 100 ord ved 16-månedersalderen, mens et annet barn på samme alder ennå ikke har sagt sitt første ord. Begge barna er likevel innenfor det vi tenker på som normal språkutvikling. Dette innebærer at det er vanskelig å stille tidlige diagnoser, og at tidlig intervensjon sjeldent er mulig. Blant de som skårer lavt på et tidlig tidspunkt, er det mange som vil ta igjen de andre barna uten at det får noen videre konsekvenser. Andre vil derimot slite og aldri nå det samme akademiske nivå.

For at vi skal ha muligheten til å forebygge lærevansker, er vi nødt til å forstå hvorfor enkelte barn er forsinket i sin utvikling allerede fra veldig tidlig alder. Genetisk variasjon kan ikke alene forklare de store forskjellene blant små barn, læringsmiljøet spiller også en viktig rolle i kognitiv utvikling.

Det er viktig å øke kunnskapen om hvordan ulike faktorer (som stimulering fra foreldre, struktur i hjemmet eller i samfunnet for øvrig) er med på å påvirke barns utvikling. På denne måten kan vi sette i gang forskningsbaserte tiltak på et mye tidligere tidspunkt, og dermed minske forskjellen mellom de som presterer lavt og de som presterer høyt.

Mål

Prosjektet har tre hovedmål:

  1. Etablere pålitelige verktøy som kan måle tidlig utvikling av ordforråd.
  2. Evaluere hvordan læringsmiljøet påvirker tidlig språktilegnelse.
  3. Identifisere de mekanismer små barn bruker for å lære språk.

Delta

Har du et barn som er under tre år? Er du interessert i å være med på å forbedre vår forståelse av hvordan barn lærer språk?

Studiene våre tar som regel under 15 minutter. Hele besøket ditt vil vare rundt en halv time, men du kan selvfølgelig bli lenger om du har spørsmål! Under besøket kommer du til å være sammen med barnet ditt hele tiden. Først er det lagt opp til litt leketid, og deretter skal barnet ditt se på korte animasjoner på en skjerm. Her kommer barnet ditt til å høre kjente ord og se bilder av kjente objekter. Det vil også være ord og bilder vi har skapt for studien. Vi ønsker å måle hvor lenge barnet ditt ser på de ulike bildene i ulike kontekster. På slutten av undersøkelsen vil barnet ditt få en liten gave, og du får muligheten til å stille eventuelle spørsmål du måtte ha om vår forskning.

Alle studiene vil finne sted på Psykologisk institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo:

Forskningsveien 3A, Harald Schjelderups hus, 0373 OSLO

På nåværende tidspunkt har vi studier for 6-12-måneder gamle barn. Om du er interessert, vennligst ta kontakt på: baby-ling@psykologi.uio.no

Finansiering

Prosjektet blir eksternt finansiert med bidrag fra Sveits og Malaysia, samt interne forskningsmidler fra Psykologisk institutt, UiO.

Samarbeid

Det pågående forskningsprosjektet er en del av et internasjonalt samarbeid med en rekke universiteter og forskningssenter i Europa (Oxford, Göttingen, UEA, Liverpool, BCBL, Turin), Asia (UNMC, USM, NTU), Sentral- (UNAM) og Nord-Amerika (Maryland, Gordon).

Utstyr

Eye- tracking, iPad studier, akustiske analyser, ERP, imitasjonslek og computational modelling.

Publisert 20. feb. 2018 13:34 - Sist endret 8. juni 2021 12:54