English version of this page

Venstre og høyre hjernehalvdel eldes ulikt – skjer fortere hos Alzheimers pasienter

Den ene hjernehalvdelen forfaller raskere enn den andre fra 30-årsalderen, ifølge ny doktoravhandling ved Psykologisk institutt, UiO. Denne utviklingen skyter fart hos mennesker med Alzheimers sykdom.

Bildet kan inneholde: anlegg, stol, lykkelig, bilderamme, rynke.

Er vi på vippen til å forstå koblingen mellom normal aldring og hjerneforandringer under Alzheimers sykdom? Her en eldre kvinne med demens i sitt pleiehjem i Køln, Tyskland. Fotoillustrasjon: ImageBROKER/ Scanpix

− Vi så på bilder av veldig mange hjerner, fra 20 år til 90 år gamle i fem forskjellige land, inklusive Norge, at aldringsprosessen i hjernebarken skjer med ulik hastighet i den venstre og høyre hjernehalvdelen, forteller stipendiat James Michael Roe.

The Missing Link?

− Denne aldringsprosessen akselererte hos Alzheimers pasientene, fortsetter han.

Roe er hovedforfatter på studien publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Nature Communications. Studien kaster nytt lys over vår forståelse av hvordan hjernen eldes og peker på mulige koblinger mellom normale aldringsprosesser og Alzheimers sykdom.

− Ved bruk av nye metoder for å avsløre ulikheter mellom hjernehalvdelene, også kalt hjerneassymmetri, fant vi at den venstre hjernehalvdelen, som ofte hadde tykkere hjernebark hos unge voksne rundt 20 år, krympet fortere med aldring enn den andre halvdelen. Gjennom livet fører dette til at man gradvis mister asymmetri i hjernebarken, understreker han.

Bildet kan inneholde: smil, svart, flash-fotografering, skjegg, svart og hvit.
James Michael Roe. Foto: Ola Gamst Sæther, Uniforum /UiO

"Tjukk i hue"

Hjerneassymetri, anatomisk ulike hjernehalvdeler, er sannsynligvis hensiktsmessig. Det gir hjernen anledning til å fungere best mulig, siden venstre og høyre hjernehalvdel er spesialiserte på litt forskjellige oppgaver. Når vi blir eldre, krymper hjernebarken og våre mentale evner reduseres gradvis, noe som er innenfor en normal aldringsprosess.

Hittil har forskere antatt at anatomiske endringer i hjernen foregår likt i begge halvdelene, at hjernebarken i venstre og høyre hjernehalvdel fortynnes likt og med samme hastighet, men denne studien viser at den ene siden av hjernebarken som var tykkere rundt 20-årsalderen tynnes raskere når vi blir eldre og at denne prosessen speeder opp hos de som får Alzheimers sykdom.

Tynnere hjernebark

Hjernebarken er det ytterste laget av hjernen, et tynt belegg med grå substans, også kalt «de små grå», og har stor betydning for høyere ordens hjernefunksjoner som hukommelse. Tynning av hjernebarken har blitt koblet til mentalt forfall og Alzheimers sykdom tidligere.

 − Ved å kartlegge endringer av hjernebarken i hjernehalvdelene hos personer fra 20 til 90 år, kunne vi for første gang se at «den tykkere hjernehalvdelen» ble gradvis tynnere gjennom livet, ofte fra tidlig voksenalder, og at dette gikk fortere i Alzheimers sykdom. Et tegn på at noen av hjerneprosessene som er knyttet til sykdommen også skjer i vanlig aldring, men at disse muligens begynner langt tidligere i livet enn antatt.

− Asymmetri i hjernebarken og ulik størrelse på hjernehalvdelene er en oversett men kritisk form for hjerneorganisering, som gradvis blir borte gjennom livet og forsvinner fortere i Alzheimers sykdom, avslutter Roe.

Om studien

Stipendiat James Michael Roe er tilknyttet forskningssenteret Centre for Lifespan Changes in Brain and Cognition (LCBC).

Forskerteamet hans brukte en langtidsstudietilnærming. Med det menes at de hadde tilgang til å analysere hjerneavbildninger av mennesker tatt på forskjellige tidspunkter i deltakernes liv.

Studien tilhører det EU-finansierte, internasjonale prosjektet Lifebrain, et sammarbeid om å dele hjernedatasett mellom mange forskningssentre, som bedriver de største langtidsstudiene av aldring i verden.

Denne studien har målt tykkelsen på alle deler av hjernebarken hos over 2600 sunne deltakere i fem forskjellige land opp til seks ganger av den samme personen over tid.

− At vi kunne følge opp den samme personen og skanne hjernen til vedkommende flere ganger i løpet livsløpet var helt avgjørende for kvaliteten på vår studie, sier Roe.


Referanse

Studien “Asymmetric thinning of the cerebral cortex across the adult lifespan is accelerated in Alzheimer’s disease” av James M. Roe med flere ble publisert i Nature Communications.


Kontakt

James Michael Roe

Pressekontakt Svein Harald Milde


Omtale

Alzheimer: Vil du vite om du kan bli ramma? (NRK VIten)

Ung forskar har gjort banebrytande funn om aldring og Alzheimer (Uniforum)


Forskningssenter og forskergruppe


Relevante studier

Master Programme in Cognitive Neuroscience

Av Svein Harald Milde
Publisert 24. feb. 2021 17:16 - Sist endret 20. aug. 2022 17:57