Små barn velger sosiale vinnere

Halvannet år gamle småbarn foretrekker populære jevnaldrende, som de ser at andre barn gir seg for i duellene mot. Samtidig unngår de barn som tvinger viljen sin gjennom med makt.

Er sosial kompetanse medfødt? Spedbarn er i alle fall opptatt av sosial status. Å bli venn med dem som bestemmer, kan være en god strategi som er nedarvet, mener forskerne bak studien. Foto: veryulissa / Shutterstock / NTB scanpix.

For barnehagebarn består hverdagen av mange små maktdueller om leker, plasseringer og barnehagepersonalets gunst. Miljøet og situasjonene de kommer opp i er en ny erfaring for dem og læringskurven i barnehagen er bratt. Småbarna studerer hvem som vinner duellene, hvordan de vinner og søker seg mot vinnerne. Antakelig fordi det lønner seg.

– Det ligger tilsynelatende dypt i oss mennesker å oppsøke personer med høy status, antakelig fordi det gjennom evolusjonshistorien har gitt adgang til ressurser, territorium og partnere, forklarer professor Lotte Thomsen ved Psykologisk institutt, UiO.

Sammen med forskere fra University of California - Irvine, har hun skrevet en rykende fersk artikkel i Natures magasin Human Behavior med overskriften ”Toddlers prefer those who win, but not when they win by force”.

De populære

Smårollingene i studien var på 21 til 31 måneder gamle og hadde akkurat lært å gå og snakke. De hadde også nettopp begynt å etablere sosiale relasjoner med andre barn på sin egen alder. Allikevel brukte disse småtassene sine observasjoner av andre barns sosiale status til å bestemme hvem det var verd å være sammen med og hvem de burde unngå.

Tidligere forskning av Lotte Thomsen og hennes kolleger publisert i Science har vist at småbarn ned til 9 måneder forstår enkle interessekonflikter, som når to individer står i veien for hverandre. De godtar rett og slett at de store vinner over de små.

Resultatet av denne nye studien, som bygger på ovennevnte, viser at småbarna søker seg mot andre barn som de ser vinner interessekonfliktene på en fredelig måte, mens de unngår «taperne» i konfliktene og de utagerende barna som tvinger viljen sin gjennom med makt.

Gode lederemner

– Måten man oppfører seg på i en interessekonflikt sier noe om ens sosiale rang, understreker Ashley Thomas fra UC Irvine. Hun er førsteforfatter på studien, som inngår i hennes PhD-avhandling.

Lotte Thomsen. Foto: Lasse Moer/ UiO

– Hos dyra trekker de med lavere sosial rang seg for de som befinner seg over dem i hierarkiet. Vi var interesserte i om små barn også vurderer andre barn hierarkisk, legger Thomas til.

For å undersøke dette brukte forskerne en metode Thomsen utviklet i hennes Science-studie av spedbarn på 9 måneder:

I en dukketeaterscene forsøker to dukker å passere hverandre. De møtes på midten og blokkerer veien for hverandre, men den ene viker til slutt frivillig for «vinneren», som får fortsette ufortrødent til sitt mål. Etterpå får barna velge hvilken dukke de vil ha. 20 av 23 barn valgte vinneren, dvs den dukken som ikke vek for den andre. Barna foretrakk altså å leke med barnet med høyest sosial status, den som andre frivillig vek for.

Maktbruk vinner ikke venner

– Deretter ville vi undersøke om småbarn fortsatt foretrakk den samme dukken, dersom den fikk viljen sin med maktbruk, forteller Thomas.

Forskerne presenterte det samme dukketeateret for en ny gruppe småbarn, men denne gangen dyttet dukken den andre vekk for å komme frem til sitt mål. Nå var den ikke populær lenger. 18 av 22 barn valgte «offeret» fremfor dukken som vant med makt.

På linje med andre sosiale dyr foretrekker små barn andre barn som nyter høy status blant jevnaldrende, men kun hvis deres posisjon anerkjennes av flere og de ikke tvinger viljen sin gjennom med makt.

Her går det et viktig skille mellom småbarn og deres nærmeste slektninger blant primatene, dvergsjimpansene, som i lignende situasjoner søker de som vinner frem med vold.

Medfødt sosial kompetanse

– Vår forskning viser at mennesker er opptatt av sosial status helt fra spedbarnsalder av, men i motsetning til primatene spiller det sosiale en større rolle. At andre barn anerkjenner vinnerens status og at statusen er oppnådd med fredelige midler. Vi skygger unna personer som brutalt tvinger sin vilje gjennom på andres bekostning, understreker Thomsen.

Dette viser utfordringene med å leve i kulturelle fellesskaper, mener hun. Småbarn, som er i ferd med å lære og gå, spise og snakke, skal i tillegg lære alle disse uskrevne sosiale reglene. Vi er alle avhengige av å lære og få beskyttelse av personer vi anerkjenner, fordi de vet, kan eller har mer enn oss selv, men vi trenger dem også for å løse konflikter som flertallet aksepterer.

– Det ser ut til at mennesker blir født med grunnleggende sosial kompetanse, kanskje utviklet gjennom tusenvis av år med samkvem i forskjellige kulturelle fellesskaper, avslutter hun.


Referanse

Toddlers prefer those who win but not when they win by force by Ashley J. Thomas, Lotte Thomsen, Angela F. Lukowski, Meline Abramyan & Barbara W. Sarnecka i Nature Human Behaviour.

Omtale

Ettåringer foretrekker å være venn med sosiale vinnere i NRK Radio - Nyhetsmorgen og NRK.no


Relevante studier

Relevante forskningsprosjekter

Relevant forskningsgruppe


Kontakt

Av Svein Harald Milde
Publisert 9. okt. 2018 12:19 - Sist endret 17. jan. 2019 11:33