Kristin Espenes

PhD candidate

Funding and collaboration

Academic interests

Background

Research team

Appointments

 

Publications

  • Espenes, Kristin; Kjøbli, John & Rognstad, Kristian (2018). Improving outcomes for vulnerable children: Identifying the core components of intervention.
  • Espenes, Kristin; Schmidt, Henry & Johansen, Håvard (2018). DBT i barnevernsinstitusjoner: Omsorgs- og endringsmodellen Bufetat region Nord og RBUP Øst og Sør.
  • Tørmoen, Anita Johanna; Espenes, Kristin; Kvalstad, Gjertrud & jensen, liv elin (2016). DBT ferdighetstrening. Faktaark og arbeidsark.

View all works in Cristin

Published Mar. 10, 2020 8:02 AM - Last modified Mar. 10, 2020 8:03 AM