Kristin Espenes

Ph.d.-kandidat

Finansiering og samarbeid

Fokus for mitt ph.d prosjekt er å undersøke implementeringen samt kliniske utfall av Omsorgs- og endringsmodellen (OEM), en institusjonstilpasset versjon av Dialektisk Atferdsterapi (DBT) for ungdom ved statlige barnevernsinstitusjoner.

Prosjektet er finansiert av Norsk Forskningsråd og er et delprosjekt under tildelingen Implementing Collaborative Skill-Based Interventions between State and Community Child-Welfare Services in Norway:Improving Child Well Being (Prosjektnr 262789). Forskningsprosjektet er finansiert av Norsk Forskningsråd.

Akademiske interesser

 • Klinisk psykologi
 • Behandlingsforskning
 • Veiledningsteori
 • Barnevern
 • Suicidologi og selvskading

Bakgrunn

2014 Cand.psychol NTNU

2014-2018 Psykolog OUS

2016 Rådgiver Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, UiO, DBT-utdanning

Forskningsteam

Hovedveileder: Anita Johanna Tørmoen (UiO, NSSF, OUS)

Biveiledere: John Kjøbli (RBUP, UiO), Pål Ulleberg (UiO)

Adresse

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP)  

Seksjon for forebygging og behandling  

Besøksadresse: Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo  

Postadresse: RBUP Øst og Sør, Pb. 4623 Nydalen, 0405 Oslo

Publikasjoner

 • Helland, Siri Saugestad; Mellblom, Anneli; Kjøbli, John; Wentzel-Larsen, Tore; Espenes, Kristin & Engell, Thomas [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Elements in Mental Health Interventions Associated with Effects on Emotion Regulation in Adolescents: A Meta-Analysis. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research. ISSN 0894-587X. 49, s. 1004–1018. doi: 10.1007/s10488-022-01213-2.
 • Espenes, Kristin; Waaler, Pamela Marie; Keles, Serap; Helland, Siri Saugestad; Schmidt III, Henry & Kjøbli, John [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Implementing a Residential Dialectical Behavior Therapy Informed Treatment Model to Improve Adolescent Mental Health: Feasibility, Fidelity, and Acceptability. Residential Treatment for Children & Youth. ISSN 0886-571X. doi: 10.1080/0886571X.2022.2090481.

Se alle arbeider i Cristin

 • Espenes, Kristin; Waaler, Pamela Marie; Keles, Serap; Helland, Siri Saugestad; Schmidt, Henry & Kjøbli, John [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Emosjonsregulering blant ungdom i barnevernet – funn fra en metaanalyse og en implementeringsstudie av en institusjonstilpasset DBT-informert modell i barnevernsinstitusjoner.
 • Espenes, Kristin; Waaler, Pamela Marie; Keles, Serap; Helland, Siri Saugestad; Schmidt, Henry & Kjøbli, John [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Implementing a Residential Dialectical Behavior Therapy Informed Treatment Model to Improve Adolescent Mental Health: Feasibility, Fidelity, and Acceptability.
 • Tørmoen, Anita Johanna; Kvalstad, Gjertrud; Espenes, Kristin & jensen, liv elin (2020). DBT ferdighetstrening. Faktaark og arbeidsark 2.utgave. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-0553570-1.
 • Espenes, Kristin; Schmidt, Henry & Johansen, Håvard (2018). DBT i barnevernsinstitusjoner: Omsorgs- og endringsmodellen Bufetat region Nord og RBUP Øst og Sør.
 • Espenes, Kristin; Kjøbli, John & Rognstad, Kristian (2018). Improving outcomes for vulnerable children: Identifying the core components of intervention.
 • Tørmoen, Anita Johanna; Espenes, Kristin; Kvalstad, Gjertrud & jensen, liv elin (2016). DBT ferdighetstrening. Faktaark og arbeidsark. Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. mars 2020 08:01 - Sist endret 13. mai 2020 15:12