Kristin Espenes

Ph.d.-kandidat

Finansiering og samarbeid

Fokus for mitt ph.d prosjekt er å undersøke implementeringen samt kliniske utfall av Omsorgs- og endringsmodellen (OEM), en institusjonstilpasset versjon av Dialektisk Atferdsterapi (DBT) for ungdom ved statlige barnevernsinstitusjoner.

Prosjektet er finansiert av Norsk Forskningsråd og er et delprosjekt under tildelingen Implementing Collaborative Skill-Based Interventions between State and Community Child-Welfare Services in Norway:Improving Child Well Being (Prosjektnr 262789). Forskningsprosjektet er finansiert av Norsk Forskningsråd.

Akademiske interesser

  • Klinisk psykologi
  • Behandlingsforskning
  • Veiledningsteori
  • Barnevern
  • Suicidologi og selvskading

Bakgrunn

2014 Cand.psychol NTNU

2014-2018 Psykolog OUS

2016 Rådgiver Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, UiO, DBT-utdanning

Forskningsteam

Hovedveileder: Anita Johanna Tørmoen (UiO, NSSF, OUS)

Biveiledere: John Kjøbli (RBUP, UiO), Pål Ulleberg (UiO)

Adresse

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP)  

Seksjon for forebygging og behandling  

Besøksadresse: Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo  

Postadresse: RBUP Øst og Sør, Pb. 4623 Nydalen, 0405 Oslo

Publisert 10. mars 2020 08:01 - Sist endret 13. mai 2020 15:12