Eivind Balsvik

Bilde av Eivind Balsvik
English version of this page
Telefon +47 22858226
Rom 1007
Treffetider Onsdager 12 - 14
Brukernavn
Besøksadresse Eilert Sundts hus
Postadresse Postboks 1084 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Fortolkningsteori
 • Samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi
 • Rasjonalitet/ irrasjonalitet
 • Politisk filosofi
 • Filosofisk antropologi
 • Donald Davidsons filosofi

Undervisning

Foreleser og seminarleder til SVEXFAC03.

 

Bakgrunn

Jeg er utdannet filosof, med doktorgrad fra Universitetet i Miami i 2002. Studieåret 2002-2003 var jeg timelærer ved Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen. Fra og med sommeren 2003 har jeg vært ansatt som førstelektor ved SV-fakultetet med undervisningsoppgaver først og fremst knyttet til SVEXFAC 03. Jeg har også undervist EXPHIL og emner på bachelor og masterprogrammet til filosofi, men dette er ikke faste oppgaver.

Curriculum Vitae

CV

Publikasjoner

"Interpretivism, First-Person Authority, and Confabulation", Philosophy of the Social Sciences, Nr. 4-5, 2017.

 "Mennesket i samfunnsvitenskapene", I: Eivind Balsvik & Susanna Maria Solli (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 1.  Universitetsforlaget.  

"Rasjonalitetsantakelser i samfunnsvitenskap", I: Eivind Balsvik & Susanna Maria Solli (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 1.  Universitetsforlaget.  

"Forskningsetikk for samfunnsvitenskapene-en oversikt", I: Eivind Balsvik & Susanna Maria Solli (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2.  Universitetsforlaget.

"Interpretasjon og førstepersonsautoritet. Kan oppriktige selvtilskrivelser av ønsker og oppfatninger være feilaktige?" Norsk filosofisk tidsskrift. No. 2. 2010, s. 94-106.

"Wilfrid Sellars' angrep på "myten om det gitte"", Norsk filosofisk tidsskrift. (Årg. 40, nr. 1), s. 5-20.

Balsvik, Eivind (2004). Davidsons forklaring på førstepersons autoritet. Norsk filosofisk tidsskrift.  (Årg. 39, nr 1/2), s. 120-136

Donald Davidson. Redigert sammen med Lars Fr. H. Svendsen. Norsk filosofisk tidsskrift. Nr 1-2, 2004.

An Interpretation and Assessment of First-Person Authority in the Writings of Philosopher Donald Davidson. New York, Lewiston : Mellen Press 2003.

 

 • Balsvik, Eivind (2017). Interpretivism, first-person authority, and confabulation. Philosophy of the Social Sciences. ISSN 0048-3931. 47(4-5), s. 311–329. doi: 10.1177/0048393117705297. Fulltekst i vitenarkiv
 • Balsvik, Eivind (2011). "Forskningsetikk for samfunnsvitenskapene-en oversikt". I Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (Red.), Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01843-0. s. 231–252.
 • Balsvik, Eivind (2011). "Normative problemstillinger i vitenskap og samfunn". I Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (Red.), Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01843-0. s. 221–230.
 • Balsvik, Eivind (2011). "Vitenskapelige forklaringer og metodologi". I Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (Red.), Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01843-0. s. 101–107.
 • Balsvik, Eivind (2011). "Rasjonalitetsantakelser i samfunnsvitenskap". I Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (Red.), Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 1. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01842-3. s. 233–252.
 • Balsvik, Eivind (2010). Interpretasjon og førstepersonsautoritet kan oppriktige selvtilskrivelser av ønsker og oppfatninger være feilaktige? Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. 45(2), s. 94–109.
 • Balsvik, Eivind (2007). Bruk av videointervjuer i forelesningen; Konsetrasjons- og læringsfremmende eller bare distraherende? I Koch, Susanne Anette Kjekshus (Red.), Ringer i vann. Fem år med Fleksibel læring ved UiO. Fleksibel læring, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-997407-1-5. s. 165–177.
 • Balsvik, Eivind (2005). "Wilfrid Sellars' angrep på "myten om det gitte"". Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. 40(1), s. 5–20.
 • Balsvik, Eivind (2004). Davidsons forklaring på førstepersons autoritet. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943.

Se alle arbeider i Cristin

 • Solli, Susanna Maria & Balsvik, Eivind (2018). Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2. (3. utgave). Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02966-5. 351 s.
 • Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (2017). Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 1 (3. utgave). Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02967-2. 260 s.
 • Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (2011). Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 1. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01842-3. 318 s.
 • Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (2011). Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01843-0. 399 s.
 • Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (2008). Introduksjon til samfunnsvitenskapene. En antologi. Universitetsforlaget AS. ISBN 978-82-15-01316-9. 453 s.
 • Solli, Susanna Maria & Balsvik, Eivind (2008). Introduksjon til samfunnsvitenskapene. En antologi. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01316-9. 453 s.
 • Balsvik, Eivind (2003). An Interpretation and Assessment of First-Person Authority in the Writings of Philosopher Donald davidson. The Edwin Mellen Press. ISBN 0-7734-6545-6. 246 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Balsvik, Eivind & Holtsmark, Katinka Kristine (2021). «Samfunnsøkonomi: Økonomiske virkemidler for å redusere utslipp av drivhusgasser. Andre episode av klima-podkasten til SVEXFAC».
 • Balsvik, Eivind & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). «Naturkatastrofenes sosiologi. Sjette episode av klimapodkasten til SVEXFAC".
 • Balsvik, Eivind & Eriksen, Thomas Hylland (2021). «Overoppheting: Sosialantropologi og klimakrisen. Femte episode av klima-podkasten til SVEXFAC».
 • Balsvik, Eivind & Jordhus-Lier, David Christoffer (2021). «Samfunnsgeografi: Oljearbeiderne og det grønne skiftet. Fjerde episode av klima-podkasten til SVEXFAC»- .
 • Balsvik, Eivind & Skodvin, Tora (2021). «Statsvitenskap: Global oppvarming og internasjonale klimaavtaler. Tredje episode av klima-podkasten til SVEXFAC» .
 • Balsvik, Eivind & Nakkerud, Erik (2021). "Klima-psykologi. Første episode av klima-podkasten til SVEXFAC".
 • Balsvik, Eivind (2018). "Mennesket i samfunnsvitenskapene". I Gundersen, Ståle; Larsen, Tarjei Mandt & Wittusen, Cato (Red.), Utvalgte filosofiske emner til EXPHIL. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03125-5. s. 147–165.
 • Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (2018). "Forord". I Solli, Susanna Maria & Balsvik, Eivind (Red.), Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2. (3. utgave). Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02966-5. s. 13–14.
 • Balsvik, Eivind (2018). "Introduksjon" til Del V, Normative problemstillinger i vitenskap og samfunn. I Solli, Susanna Maria & Balsvik, Eivind (Red.), Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2. (3. utgave). Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02966-5. s. 189–193.
 • Balsvik, Eivind (2018). "Introduksjon" til Del IV, Vitenskapelige forklaringer og metodologi. I Solli, Susanna Maria & Balsvik, Eivind (Red.), Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2. (3. utgave). Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02966-5. s. 101–104.
 • Balsvik, Eivind (2018). "Forskningsetikk for samfunnsvitenskapene – en oversikt". I Solli, Susanna Maria & Balsvik, Eivind (Red.), Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2. (3. utgave). Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02966-5. s. 194–219.
 • Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (2017). "Innledning". I Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (Red.), Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 1 (3. utgave). Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02967-2. s. 13–17.
 • Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (2017). "Forord". I Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (Red.), Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 1 (3. utgave). Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02967-2. s. 11–12.
 • Balsvik, Eivind (2017). "Introduksjon" til Del II, Modeller av menneske og samfunn. I Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (Red.), Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 1 (3. utgave). Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02967-2. s. 143–146.
 • Balsvik, Eivind (2017). "Rasjonalitetsantakelser i samfunnsvitenskap". I Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (Red.), Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 1 (3. utgave). Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02967-2. s. 192–212.
 • Balsvik, Eivind (2017). "Mennesket i samfunnsvitenskapene". I Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (Red.), Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 1 (3. utgave). Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02967-2. s. 147–165.
 • Balsvik, Eivind (2017). "Adam Smith: Moralske følelser og Nasjonenes velstand". I Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (Red.), Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 1 (3. utgave). Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02967-2. s. 40–60.
 • Balsvik, Eivind (2017). "When interpretation becomes challenging".
 • Balsvik, Eivind (2016). "Interpretation theory and the problem of confabulation".
 • Balsvik, Eivind (2016). "Forskningsetikk for samfunnsvitenskapene-en oversikt".
 • Balsvik, Eivind (2016). "Vitenskapelige forklaringer og hypotetisk deduktiv metode i samfunnsvitenskapene".
 • Balsvik, Eivind (2016). "Mennesket i samfunnsvitenskapene".
 • Balsvik, Eivind (2014). Samfunnsvitenskapen og "Den biologiske tornadoen".
 • Balsvik, Eivind (2013). "Interpretation, First-person Authority, and the Corrigibility of self-ascriptions of Beliefs".
 • Balsvik, Eivind (2013). "Tverrfaglige utfordringer og akademisk dannelse". Socius. ISSN 0809-5574. s. 93–95.
 • Balsvik, Eivind (2012). "Menneskemodeller".
 • Balsvik, Eivind (2012). "Lokallaget ved UiO velger ikke Mollestad". [Internett]. Forskerforum.
 • Balsvik, Eivind (2012). "Rasande på akademikarane". [Internett]. Uniforum.
 • Balsvik, Eivind (2012). "Alliansebygging var utslagsgivende for Forskerforbundet". [Internett]. Uniforum.
 • Balsvik, Eivind (2012). Aaslestad med viktig delseier. [Internett]. Forskerforum.
 • Balsvik, Eivind (2012). "Må forskerforbundets leder være forsker?". [Internett]. Forskerforum.
 • Balsvik, Eivind (2012). Intervju med streikelederne ved UiO. [Radio]. Radio nova.
 • Balsvik, Eivind (2011). "-Ikke til å leve med!". [Avis]. Dagbladet.
 • Balsvik, Eivind (2011). "-Forskere er lønnstapere". [Internett]. Forskerforum.
 • Balsvik, Eivind (2011). "Tariff 2011: Mye skrik for lite ull". [Internett]. Forskerforum.
 • Balsvik, Eivind (2011). "Universitetslektorar får ikkje søkja om forskningstermin". [Internett]. Uniforum.
 • Balsvik, Eivind (2011). "Kan miste retten til forskningstermin". [Internett]. Uniforum.
 • Balsvik, Eivind (2011). "Lønn som fortjent?". [Internett]. Uniforum.
 • Balsvik, Eivind (2011). "Vær varsom plakat på is". [Internett]. Uniforum.
 • Balsvik, Eivind (2011). "UiO som akademisk arena og arbeidsplass".
 • Balsvik, Eivind (2011). "Mennesket i samfunnsvitenskapene". I Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (Red.), Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 1. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01842-3. s. 201–217.
 • Balsvik, Eivind (2011). "Introduksjon til Del II. Modeller av mennesker og samfunn". I Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (Red.), Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01843-0. s. 197–201.
 • Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (2011). "Innledning". I Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (Red.), Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01843-0. s. 13–17.
 • Balsvik, Eivind (2010). "Akademikere kan få eget krangleråd". [Avis]. Aftenposten.
 • Balsvik, Eivind (2010). "Kutter ved UiO". [Internett]. Forskerforum.
 • Balsvik, Eivind (2010). "Nedkvitne-saken: Omstridt støtte fra Forskerforbundet". [Internett]. Forskerforum.
 • Balsvik, Eivind (2010). "Proffesorar treng betre service". [Internett]. Forskerforum.
 • Balsvik, Eivind (2010). "Redde for å sjekke e-post". [Internett]. Uniforum.
 • Balsvik, Eivind (2010). "Er UiO ei eiga akademisk stamme?". [Internett]. Uniforum.
 • Balsvik, Eivind (2010). "Et ”akademikernes faglige utvalg”? – ytringskulturdebatten etter Nedkvitne-dommen".
 • Balsvik, Eivind (2010). "Ytringsfrihet eller arbeidsmiljø?".
 • Balsvik, Eivind (2010). "Altfor mange midlertidig ansatt". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Balsvik, Eivind (2010). "Spennende med AFU". Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Balsvik, Eivind (2009). "Forskere blir holdt på gress". [Avis]. Aftenposten.
 • Balsvik, Eivind (2009). "Prosess faglige prioriteringer".
 • Balsvik, Eivind (2009). "Et liv på gress? Midlertidighet i akademia - utfordringer og mulige løsninger".
 • Balsvik, Eivind (2009). "Stoppeklokkeforskning? Tid til forskning og tidsregistrering i akademia".
 • Balsvik, Eivind (2009). "Kraftig svekket dannelse". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Balsvik, Eivind (2009). "Ikke forstyrr, jeg forsker". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Balsvik, Eivind (2009). Kritikk for lukkede ører. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 3–3.
 • Balsvik, Eivind (2009). "Lønn i himmelen for forskere?". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Balsvik, Eivind & Thorsen, Arve T. (2009). "Misforstått timetelling". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Balsvik, Eivind (2009). Interpretasjon og førstepersonsautoritet. Kan oppriktige selvtilskrivelser av ønsker og oppfatninger være feilaktige?
 • Balsvik, Eivind (2008). Davidson's Explanation of First Person Authority.
 • Balsvik, Eivind; Solli, Susanna Maria; Fangen, Katrine & Sira, Per (2007). "Videointervju med Katrine Fangen".
 • Balsvik, Eivind; Storesletten, Kjetil & Sira, Per (2007). "Videointervju med Kjetil Storesletten".
 • Balsvik, Eivind; Solli, Susanna Maria; Semb, Anne Julie & Sira, Per (2007). "Videointervju med Anne-Julie Semb".
 • Balsvik, Eivind; Solli, Susanna Maria; Teigen, Karl Halvor & Sira, Per (2007). "Videointervju med Karl-Halvor Teigen".
 • Balsvik, Eivind; Solli, Susanna Maria; Wikan, Unni & Sira, Per (2007). "Videointervju med Unni Wikan".
 • Balsvik, Eivind; Solli, Susanna Maria; Bojer, Hilde & Sira, Per (2007). "Videointervju med Hilde Bojer".
 • Balsvik, Eivind (2007). Bruk av videointervjuer i forelesningen, konsentrasjons- og læringsfremmende, eller bare distraherende?
 • Balsvik, Eivind (2005). The Corrigibility of Self-ascriptions of Beliefs.
 • Balsvik, Eivind (2004). Redaksjonelt. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. 39(1-2), s. 5–6.
 • Balsvik, Eivind (2003). "Om metaforers kognitive rolle i filosofi".
 • Balsvik, Eivind (2003). Metaforers kognitive rolle. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. 38(3), s. 241–245.
 • Balsvik, Eivind (2002). "Veiledning og prosjektplanlegging; noen erfaringer fra Universitetet i Miami".
 • Balsvik, Eivind (2002). "Triangulation, Interpretation and First-Person Authority. An essay on the Philosophy of Donald Davidson.". UMI Dissertation Services.
 • Balsvik, Eivind (1997). "Praxeological Externalism. A Wittgensteinian approach to Mind and Meaning". Universitetet i Bergen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. sep. 2010 13:09 - Sist endret 13. aug. 2018 15:28