Eivind Balsvik

Bilde av Eivind Balsvik
English version of this page
Telefon +47 22858226
Rom 1007
Treffetider Onsdager 12 - 14
Brukernavn
Besøksadresse Eilert Sundts hus
Postadresse Postboks 1084 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Fortolkningsteori
 • Samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi
 • Rasjonalitet/ irrasjonalitet
 • Politisk filosofi
 • Filosofisk antropologi
 • Donald Davidsons filosofi

Undervisning

Foreleser og seminarleder til SVEXFAC03.

 

Bakgrunn

Jeg er utdannet filosof, med doktorgrad fra Universitetet i Miami i 2002. Studieåret 2002-2003 var jeg timelærer ved Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen. Fra og med sommeren 2003 har jeg vært ansatt som førstelektor ved SV-fakultetet med undervisningsoppgaver først og fremst knyttet til SVEXFAC 03. Jeg har også undervist EXPHIL og emner på bachelor og masterprogrammet til filosofi, men dette er ikke faste oppgaver.

Curriculum Vitae

CV

Publikasjoner

"Interpretivism, First-Person Authority, and Confabulation", Philosophy of the Social Sciences, Nr. 4-5, 2017.

 "Mennesket i samfunnsvitenskapene", I: Eivind Balsvik & Susanna Maria Solli (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 1.  Universitetsforlaget.  

"Rasjonalitetsantakelser i samfunnsvitenskap", I: Eivind Balsvik & Susanna Maria Solli (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 1.  Universitetsforlaget.  

"Forskningsetikk for samfunnsvitenskapene-en oversikt", I: Eivind Balsvik & Susanna Maria Solli (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2.  Universitetsforlaget.

"Interpretasjon og førstepersonsautoritet. Kan oppriktige selvtilskrivelser av ønsker og oppfatninger være feilaktige?" Norsk filosofisk tidsskrift. No. 2. 2010, s. 94-106.

"Wilfrid Sellars' angrep på "myten om det gitte"", Norsk filosofisk tidsskrift. (Årg. 40, nr. 1), s. 5-20.

Balsvik, Eivind (2004). Davidsons forklaring på førstepersons autoritet. Norsk filosofisk tidsskrift.  (Årg. 39, nr 1/2), s. 120-136

Donald Davidson. Redigert sammen med Lars Fr. H. Svendsen. Norsk filosofisk tidsskrift. Nr 1-2, 2004.

An Interpretation and Assessment of First-Person Authority in the Writings of Philosopher Donald Davidson. New York, Lewiston : Mellen Press 2003.

 

 • Balsvik, Eivind (2017). Interpretivism, first-person authority, and confabulation. Philosophy of the Social Sciences.  ISSN 0048-3931.  47(4-5), s 311- 329 . doi: 10.1177/0048393117705297 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Balsvik, Eivind (2011). "Forskningsetikk for samfunnsvitenskapene-en oversikt", I: Eivind Balsvik & Susanna Maria Solli (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01843-0.  Kapitel.  s 231 - 252
 • Balsvik, Eivind (2011). "Normative problemstillinger i vitenskap og samfunn", I: Eivind Balsvik & Susanna Maria Solli (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01843-0.  Introduksjon; Del V.  s 221 - 230
 • Balsvik, Eivind (2011). "Rasjonalitetsantakelser i samfunnsvitenskap", I: Eivind Balsvik & Susanna Maria Solli (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 1.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01842-3.  Artikkel.  s 233 - 252
 • Balsvik, Eivind (2011). "Vitenskapelige forklaringer og metodologi", I: Eivind Balsvik & Susanna Maria Solli (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01843-0.  Introduksjon til del IV.  s 101 - 107
 • Balsvik, Eivind (2010). Interpretasjon og førstepersonsautoritet kan oppriktige selvtilskrivelser av ønsker og oppfatninger være feilaktige?. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  45(2), s 94- 109 Vis sammendrag
 • Balsvik, Eivind (2007). Bruk av videointervjuer i forelesningen; Konsetrasjons- og læringsfremmende eller bare distraherende?, I: Susanne Anette Kjekshus Koch (red.),  Ringer i vann. Fem år med Fleksibel læring ved UiO.  Fleksibel læring, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-997407-1-5.  Kapittel.  s 165 - 177
 • Balsvik, Eivind (2005). "Wilfrid Sellars' angrep på "myten om det gitte"". Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  40(1), s 5- 20
 • Balsvik, Eivind (2004). Davidsons forklaring på førstepersons autoritet. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  (Årg. 39, nr 1/2), s 120-136

Se alle arbeider i Cristin

 • Solli, Susanna Maria & Balsvik, Eivind (red.) (2018). Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2. (3. utgave). Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02966-5.  351 s.
 • Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (red.) (2017). Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 1 (3. utgave). Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02967-2.  260 s.
 • Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (red.) (2011). Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 1. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01842-3.  318 s.
 • Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (red.) (2011). Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01843-0.  399 s.
 • Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (red.) (2008). Introduksjon til samfunnsvitenskapene. En antologi. Universitetsforlaget AS.  ISBN 978-82-15-01316-9.  453 s.
 • Solli, Susanna Maria & Balsvik, Eivind (red.) (2008). Introduksjon til samfunnsvitenskapene. En antologi. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01316-9.  453 s.
 • Balsvik, Eivind (2003). An Interpretation and Assessment of First-Person Authority in the Writings of Philosopher Donald davidson. The Edwin Mellen Press.  ISBN 0-7734-6545-6.  246 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Balsvik, Eivind (2018). "Forskningsetikk for samfunnsvitenskapene – en oversikt", I: Susanna Maria Solli & Eivind Balsvik (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2. (3. utgave).  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02966-5.  Kapitel.  s 194 - 219
 • Balsvik, Eivind (2018). "Introduksjon" til Del IV, Vitenskapelige forklaringer og metodologi, I: Susanna Maria Solli & Eivind Balsvik (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2. (3. utgave).  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02966-5.  Introduksjon.  s 101 - 104
 • Balsvik, Eivind (2018). "Introduksjon" til Del V, Normative problemstillinger i vitenskap og samfunn, I: Susanna Maria Solli & Eivind Balsvik (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2. (3. utgave).  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02966-5.  Introduksjon.  s 189 - 193
 • Balsvik, Eivind (2018). "Mennesket i samfunnsvitenskapene", I: Ståle Gundersen; Tarjei Mandt Larsen & Cato Wittusen (red.),  Utvalgte filosofiske emner til EXPHIL.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03125-5.  Kapittel 6.  s 147 - 165
 • Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (2018). "Forord", I: Susanna Maria Solli & Eivind Balsvik (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2. (3. utgave).  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02966-5.  Forord.  s 13 - 14
 • Balsvik, Eivind (2017). "Adam Smith: Moralske følelser og Nasjonenes velstand", I: Eivind Balsvik & Susanna Maria Solli (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 1 (3. utgave).  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02967-2.  Kapitel.  s 40 - 60
 • Balsvik, Eivind (2017). "Challenges to interpretation", Invitert innlegg på bloggen, Imperfect Cognitions, som driftes av ERC-prosjektet PERFECT, ved Universitetet i Birmingham, UK..
 • Balsvik, Eivind (2017). "Challenges to interpretation", presentasjon av "Interpretivism, First-Person Authority and Confabulation" på KUDOS..
 • Balsvik, Eivind (2017). "Introduksjon" til Del II, Modeller av menneske og samfunn, I: Eivind Balsvik & Susanna Maria Solli (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 1 (3. utgave).  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02967-2.  Introduksjon.  s 143 - 146
 • Balsvik, Eivind (2017). "Mennesket i samfunnsvitenskapene", I: Eivind Balsvik & Susanna Maria Solli (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 1 (3. utgave).  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02967-2.  Kapitel.  s 147 - 165
 • Balsvik, Eivind (2017). "Rasjonalitetsantakelser i samfunnsvitenskap", I: Eivind Balsvik & Susanna Maria Solli (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 1 (3. utgave).  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02967-2.  Kapitel.  s 192 - 212
 • Balsvik, Eivind (2017). "When interpretation becomes challenging". Vis sammendrag
 • Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (2017). "Forord", I: Eivind Balsvik & Susanna Maria Solli (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 1 (3. utgave).  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02967-2.  Forord.  s 11 - 12
 • Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (2017). "Innledning", I: Eivind Balsvik & Susanna Maria Solli (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 1 (3. utgave).  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02967-2.  Innledning.  s 13 - 17
 • Balsvik, Eivind (2016). "Forskningsetikk for samfunnsvitenskapene-en oversikt".
 • Balsvik, Eivind (2016). "Interpretation theory and the problem of confabulation". Vis sammendrag
 • Balsvik, Eivind (2016). "Mennesket i samfunnsvitenskapene".
 • Balsvik, Eivind (2016). "Vitenskapelige forklaringer og hypotetisk deduktiv metode i samfunnsvitenskapene".
 • Balsvik, Eivind (2014). Samfunnsvitenskapen og "Den biologiske tornadoen".
 • Balsvik, Eivind (2013). "Interpretation, First-person Authority, and the Corrigibility of self-ascriptions of Beliefs". Vis sammendrag
 • Balsvik, Eivind (2013). "Tverrfaglige utfordringer og akademisk dannelse". Socius.  ISSN 0809-5574.  (1), s 93- 95
 • Balsvik, Eivind (2012, 19. september). Aaslestad med viktig delseier. [Internett].  Forskerforum.
 • Balsvik, Eivind (2012, 19. september). "Alliansebygging var utslagsgivende for Forskerforbundet". [Internett].  Uniforum.
 • Balsvik, Eivind (2012, 31. mai). Intervju med streikelederne ved UiO. [Radio].  Radio nova.
 • Balsvik, Eivind (2012, 18. september). "Lokallaget ved UiO velger ikke Mollestad". [Internett].  Forskerforum.
 • Balsvik, Eivind (2012). "Menneskemodeller".
 • Balsvik, Eivind (2012, 11. april). "Må forskerforbundets leder være forsker?". [Internett].  Forskerforum.
 • Balsvik, Eivind (2012, 25. mai). "Rasande på akademikarane". [Internett].  Uniforum.
 • Balsvik, Eivind (2012). "Universitetet i Oslos samfunnsengasjement".
 • Balsvik, Eivind (2011, 07. april). "-Forskere er lønnstapere". [Internett].  Forskerforum.
 • Balsvik, Eivind (2011, 07. april). "-Ikke til å leve med!".  Dagbladet.
 • Balsvik, Eivind (2011). "Introduksjon til Del II. Modeller av mennesker og samfunn", I: Eivind Balsvik & Susanna Maria Solli (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01843-0.  Introduksjon til del II.  s 197 - 201
 • Balsvik, Eivind (2011, 27. september). "Kan miste retten til forskningstermin". [Internett].  Uniforum.
 • Balsvik, Eivind (2011, 12. mai). "Lønn som fortjent?". [Internett].  Uniforum.
 • Balsvik, Eivind (2011). "Mennesket i samfunnsvitenskapene", I: Eivind Balsvik & Susanna Maria Solli (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 1.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01842-3.  Artikkel.  s 201 - 217
 • Balsvik, Eivind (2011, 07. juni). "Tariff 2011: Mye skrik for lite ull". [Internett].  Forskerforum.
 • Balsvik, Eivind (2011). "UiO som akademisk arena og arbeidsplass".
 • Balsvik, Eivind (2011, 11. oktober). "Universitetslektorar får ikkje søkja om forskningstermin". [Internett].  Uniforum.
 • Balsvik, Eivind (2011, 14. juni). "Vær varsom plakat på is". [Internett].  Uniforum.
 • Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (2011). "Innledning", I: Eivind Balsvik & Susanna Maria Solli (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01843-0.  Innledning.  s 13 - 17
 • Balsvik, Eivind (2010, 24. juni). "Akademikere kan få eget krangleråd".  Aftenposten.
 • Balsvik, Eivind (2010). "Altfor mange midlertidig ansatt". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Balsvik, Eivind (2010, 02. mars). "Er UiO ei eiga akademisk stamme?". [Internett].  Uniforum.
 • Balsvik, Eivind (2010). "Et ”akademikernes faglige utvalg”? – ytringskulturdebatten etter Nedkvitne-dommen".
 • Balsvik, Eivind (2010, 03. mars). "Kutter ved UiO". [Internett].  Forskerforum.
 • Balsvik, Eivind (2010, 06. april). "Nedkvitne-saken: Omstridt støtte fra Forskerforbundet". [Internett].  Forskerforum.
 • Balsvik, Eivind (2010, 03. mai). "Proffesorar treng betre service". [Internett].  Forskerforum.
 • Balsvik, Eivind (2010, 16. juni). "Redde for å sjekke e-post". [Internett].  Uniforum.
 • Balsvik, Eivind (2010). "Spennende med AFU". Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Balsvik, Eivind (2010). "Ytringsfrihet eller arbeidsmiljø?".
 • Balsvik, Eivind (2009). "Et liv på gress? Midlertidighet i akademia - utfordringer og mulige løsninger".
 • Balsvik, Eivind (2009, 28. september). "Forskere blir holdt på gress".  Aftenposten.
 • Balsvik, Eivind (2009). "Ikke forstyrr, jeg forsker". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Balsvik, Eivind (2009). Interpretasjon og førstepersonsautoritet. Kan oppriktige selvtilskrivelser av ønsker og oppfatninger være feilaktige?.
 • Balsvik, Eivind (2009). "Kraftig svekket dannelse". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Balsvik, Eivind (2009). Kritikk for lukkede ører. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 3- 3
 • Balsvik, Eivind (2009). "Lønn i himmelen for forskere?". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 4
 • Balsvik, Eivind (2009). "Prosess faglige prioriteringer".
 • Balsvik, Eivind (2009). "Stoppeklokkeforskning? Tid til forskning og tidsregistrering i akademia".
 • Balsvik, Eivind & Thorsen, Arve T. (2009). "Misforstått timetelling". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Balsvik, Eivind (2008). Davidson's Explanation of First Person Authority.
 • Balsvik, Eivind (2007). Bruk av videointervjuer i forelesningen, konsentrasjons- og læringsfremmende, eller bare distraherende?.
 • Balsvik, Eivind; Solli, Susanna Maria; Bojer, Hilde & Sira, Per (2007). "Videointervju med Hilde Bojer". [Video /  DVD].
 • Balsvik, Eivind; Solli, Susanna Maria; Fangen, Katrine & Sira, Per (2007). "Videointervju med Katrine Fangen". [Video /  DVD].
 • Balsvik, Eivind; Solli, Susanna Maria; Semb, Anne Julie & Sira, Per (2007). "Videointervju med Anne-Julie Semb". [Video /  DVD].
 • Balsvik, Eivind; Solli, Susanna Maria; Teigen, Karl Halvor & Sira, Per (2007). "Videointervju med Karl-Halvor Teigen". [Video /  DVD].
 • Balsvik, Eivind; Solli, Susanna Maria; Wikan, Unni & Sira, Per (2007). "Videointervju med Unni Wikan". [Video /  DVD].
 • Balsvik, Eivind; Storesletten, Kjetil & Sira, Per (2007). "Videointervju med Kjetil Storesletten". [Video /  DVD].
 • Balsvik, Eivind (2005). The Corrigibility of Self-ascriptions of Beliefs.
 • Balsvik, Eivind (2004). Redaksjonelt. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  39(1-2), s 5- 6
 • Balsvik, Eivind (2003). Metaforers kognitive rolle. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  38(3), s 241- 245
 • Balsvik, Eivind (2003). "Om metaforers kognitive rolle i filosofi".
 • Balsvik, Eivind (2002). "Veiledning og prosjektplanlegging; noen erfaringer fra Universitetet i Miami".
 • Balsvik, Eivind (2002). "Triangulation, Interpretation and First-Person Authority. An essay on the Philosophy of Donald Davidson.".
 • Balsvik, Eivind (1997). "Praxeological Externalism. A Wittgensteinian approach to Mind and Meaning".

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. sep. 2010 13:09 - Sist endret 13. aug. 2018 15:28