English version of this page

Ved fakultetet - Side 2

Personer 26 - 50 av 65
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Emil Bæk Holland Holland, Emil Bæk Rådgiver (+47) 453 86 002 e.b.holland@sv.uio.no
Bilde av Ingebjørg Hovde Hovde, Ingebjørg Seniorrådgiver +47 22856172 47328891 ingebjorg.hovde@sv.uio.no ph.d.-administrasjon, Forskerutdanning
Bilde av Thor Leif Hårseth Hårseth, Thor Leif Rådgiver 948 06 200 t.l.harseth@sv.uio.no Forskningsfond, Forskningsrådet, Kontrakter, Ekstern finansiering, EU
Jabbari, Azar Senioringeniør +47-22845014 azar.jabbari@sv.uio.no PSI Lab, Innkjøp, IKT, IT-tjenester
Bilde av Kristine  Jacobsen Jacobsen, Kristine 22852116 kristine.jacobsen@sv.uio.no Personaladministrasjon, tilsettingssaker
Bilde av Junaid Mumtaz Khan Khan, Junaid Mumtaz Førstekonsulent j.m.khan@sv.uio.no Infosenter
Bilde av Thanh Thi Duong Kleven Kleven, Thanh Thi Duong Seniorkonsulent +47 22856270 t.t.d.kleven@sv.uio.no
Bilde av Cristian Lopez Lopez, Cristian Seniorkonsulent +47 22845136 +47 92292362 cristian.lopez@econ.uio.no Reiseregninger, Økonomi, Bilag, Fakturaer
Bilde av Priyanthini Luxman Luxman, Priyanthini Førstekonsulent +47 22844454 priyanthini.luxman@sv.uio.no Økonomi
Malloul, Sara Fazia Rådgiver +47 22855180 46453643 s.f.malloul@sv.uio.no
Bilde av Nils Mikal Mathisen Mathisen, Nils Mikal Overingeniør +47 22845444 nilsmma@sv.uio.no IT-tjenester
Bilde av Jarle Mikkelsen Mikkelsen, Jarle Seniorkonsulent +47 22854621 jarle.mikkelsen@sv.uio.no Regnskap, Økonomi
Bilde av Lasse Moer Moer, Lasse 22858222 90517201 90 51 72 01 lasse.moer@sv.uio.no Audiovisuelt ansvarlig ved fakultetet
Bilde av Liv Tone Måseidvåg Måseidvåg, Liv Tone Seniorkonsulent +47 22856008 l.t.maseidvag@sv.uio.no Studieadministrasjon, Studiekvalitet, Godkjenning, ePhorte
Nilsen, Brede Ruben Overingeniør +47 22856262 +4795302466 95302466 b.r.nilsen@sv.uio.no Student it, IT-tjenester
Bilde av Grazyna K Normandbo Normandbo, Grazyna K Førstekonsulent +47 22855411 g.k.normandbo@sv.uio.no
Bilde av Toralf Nystøyl Nystøyl, Toralf Rådgiver +47 22857373 toralf.nystoyl@sv.uio.no Arkiv, ePhorte, Brukerstøtte
Bilde av Janne Margrethe Odd Odd, Janne Margrethe Overingeniør +47 22855159 j.m.odd@sv.uio.no IT-tjenester, Brukerstøtte, Helpdesk
Bilde av Fredrik Emil Olsbu Olsbu, Fredrik Emil Seniorrådgiver 99757031 99757031 f.e.olsbu@sv.uio.no Økonomi, Regnskap
Bilde av Luxman Rajasingam Rajasingam, Luxman Senioringeniør / Vakt Leder +47-22841636 +47-91613046 luxman.rajasingam@sv.uio.no
Bilde av Aashild Ramberg Ramberg, Aashild Rådgiver +47 22856223 aashild.ramberg@sv.uio.no
Bilde av Mari Anne Ramstad Ramstad, Mari Anne Seksjonssjef +47 22855197 +47 92661747 m.a.ramstad@sv.uio.no IT-tjenester, Eiendomskoordinator
Bilde av Marte Kløvrud Rognstad Rognstad, Marte Kløvrud Seniorkonsulent +47 22856221 m.k.rognstad@sv.uio.no Studieveiledning, Studieinformasjon, Infosenter
Bilde av Yngvil Osdal Runde Runde, Yngvil Osdal Studienettredaktør +47-22857723 studieredaktor@sv.uio.no Canvas, Studieweb, Leganto, Digitalt læringsmiljø, Facebook
Bilde av Aud-Jorunn Sandal Sandal, Aud-Jorunn Seniorrådgiver +47 22858224 a.j.sandal@sv.uio.no Personaladministrasjon