Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Årsrapport 2000
 

Error: Cannot include URI '/om/strategi/planer-rapporter/aarsrapport/2000/navigasjon.html' with content type 'application/json': not a textual resource

Fakultetsstyrets medlemmer

Representanter: Vararepresentanter:

dekan Marit Melhuus
prodekan Tone Haraldsen


 
 
Sosialantropologisk institutt
bestyrer, professor Eduardo Archetti
professor Harald Beyer Broch
professor Aud Talle

 

1. visebestyrer/førsteamanuensis Arne Røkkum
2. førsteamanuensis Christian Krohn-Hansen
3. professor Arne Kalland
4. førsteamanuensis Arve Sørum
5. førsteamanuensis Marianne Lien
6. førsteamanuensis Elisabeth Lorange Fürst
7.
førsteamanuensis Halvard Vike

Institutt for statsvitenskap
bestyrer, professor Knut Heidar
professor Raino Malnes
professor Lawrence E. Rose

 
1.visebestyrer/professor Harald Baldersheim
2. professor Bernt Hagtvet
3. professor Ottar Hellevik

 
Psykologisk institutt
bestyrer, professor Bjørn Rishovd Rund
førsteamanuensis Hilde E. Nafstad
professor Jon Martin Sundet

 
1. professor Svenn Torgersen
2. professor Lars Smith

3. professor Fanny Duckert
4. professor Siri Gullestad
 
Økonomisk institutt
bestyrer, professor Vidar Christiansen
professor Asbjørn Rødseth
professor Karl Ove Moene
1.visebestyrer/professor Knut Sydsæter
2. professor Tore Schweder

3. professor Jon Vislie
4. professor Tore Nilssen

 
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
bestyrer, førsteamanuesis Lise Kjølsrød
førsteamanuensis Tone Schou Wetlesen

førsteamanuensis Hege Knutsen
 
1. professor Ole Jørgen Skog
2. førsteamanuesis Terje Wessel
3. førsteamanuesis Tove Thagaard

 
Vitenskapelige peronale på åremål

stipendiat Bente Nicolaysen
stipendiat Robert Zuna

 

1. stipendiat Nora Sveaas
2. stipendiat Theo Barth

Teknisk/administrativet personale

førstekonsulent Kristian Mollestad
førstekonsulent Thomas Sandvik
førstekonsulent Gerd Astrid Auale
førstekonsulent Kari Voll

 

1. førstekonsulent Bente Jansen
2. førstekonsulent Heidrun Hole
3. førstekonsulent Lars Lomell
4. førstekonsulent Lin Stensrud

 

Studentrepresentanter:
Christine Eng
Gry Remme
Trond Larsen
Gøril Myhre
Synne Bjerkaas
Ulrikke de Vibe
Sonja Søyseth
1. Karin Hjermundrud
2. Lisbeth Toppe
3. Anne Cathrine Berger
4. Solveig Bådevik
5. Bernt Skåra
6. Christoffer Nicolaisen
7. Andre S. Mathiesen
 
Publisert 12. okt. 2010 13:54 - Sist endret 7. okt. 2015 10:28