Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Årsrapport 2000
 

Error: Cannot include URI '/om/strategi/planer-rapporter/aarsrapport/2000/navigasjon.html' with content type 'application/json': not a textual resource

Arbeidsutvalgets medlemmer

Medlemmer: Varamedlemmer:

dekan, professor Marit Melhuus
prodekan, førsteamanuensis Tone Haraldsen

 

Bestyrerne ved instituttene:

visebestyrere:

professor Eduardo Archetti
professor Bjørn Rishovd Rund
professor Vidar Christiansen
førsteamanuesis Lise Kjølsrød
professor Knut Heidar
 

førsteamanuensis Arne Røkkum
førsteamanuensis Hilde Nafstad
professor Knut Sydsæter
førsteamanuensis Hege Knutsen
professor Harald Baldersheim
 

Vitenskapelig personale på åremål:

stipendiat Bente Nicolaysen
 

stipendiat Robert Zuna

Teknisk/administrativt personale:

førstekonsulent Kristian Mollestad
førstekonsulent Gerd Astri Auale
 

førstekonsulent Thomas Sandvik
førstekonsulent Kari Voll

 

Studentrepresentanter:

Christina Eng
Sonja Søyseth
Trond Larsen

 

Gry Remme
Synne Bjerkaas
Ulrikke de Vibe

 

Fast observatør:

Senterleder Tian Sørhaug

 

 

Publisert 12. okt. 2010 13:54 - Sist endret 7. okt. 2015 10:28