Det samfunnsvitenskapelige fakultet

 

 
    Årsrapport for 1999
Fakultetets administrative ledelse
   
Fakultetsdirektør:
Tove Kristin Karlsen

 

Assisterende fakultetetsdirektør:
Marianne Gjesvik Mancini

 

Kontorsjefer:

 

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi:
Gudleik Grimstad

 

Institutt for statsvitenskap:
Tone Lund (permisjon)

Monica Bakken (vikar 1.1.99 - 7.1.99 og 11.10.99 - 31.12.99)
Reidunn Nielsen (vikar 8.1.99 - 10.10.99)

 

Psykologisk institutt:
Elisabet Maltby

 

Sosialantropologisk institutt
Johannes Falk Paulsen

 

Sosialøkonomisk institutt:
Merethe Aase (permisjon fra 10.10.99)

Reidunn Nielsen (vikar f.o.m. 11.10.99)

 

Senter for teknologi, innovasjon og kultur:
Tian Sørhaug


 

 

Publisert 12. okt. 2010 13:54 - Sist endret 7. okt. 2015 10:22