Det samfunnsvitenskapelige fakultet

 

 
    Årsrapport for 1999
Arbeidsutvalget
     
medlemmer: varamedlemmer:
1. dekan Marit Melhuus
2. prodekan Tone Haraldsen

 
 
Bestyrerne ved instituttene:
3. bestyrer Eduardo Archetti
4. bestyrer Bjørn Rishovd Rund
5. bestyrer Vidar Christensen
6. bestyrer Lise Kjølsrød
7. bestyrer Knut Heidar
 
visebestyrer Arne Røkkum
visebestyrer Hilde Nafstad
visebestyrer Knut Sydsæter
visebestyrer Hege Knutsen
visebestyrer Harald Baldersheim
 
Vitenskapelig personale på åremål:
8. Bente Nicolaysen
 
Robert Zuna
Teknisk/administrativt personale:
9. Kristian Mollestad
10. Gerd Astri Auale
 
Thomas Sandvik
Kari Voll

 
Studentrepresentanter:
11. Christina Eng
12. Sonja Søyseth
13. Trond Larsen
Gry Remme
Synne Bjerkaas
Ulrikke de Vibe

 

Publisert 12. okt. 2010 13:54 - Sist endret 7. okt. 2015 10:14