English version of this page

Instituttstyret

Instituttstyret er Institutt for statsvitenskap sitt øverste organ, og har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten.

Styret velges for en periode på 4 år, og består av i alt 9 medlemmer.

3 av styrets medlemmer velges blant de fast vitenskapelig ansatte, 1 blant de teknisk-administrativt ansatte og 1 fra gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte, 2 velges blant studentene. Fagutvalget til statsvitenskap har en fast representant, mens den andre studentrepresentanten rullerer blant de tverrfaglige programmene. Instituttleder og nestleder er permanent representert med stemmerett. Undervisningsleder har møte og talerett i instituttstyret. Kontorsjefen er sekretær for styret og har ikke stemmerett

For perioden 2020 - 2023

Instituttstyrets leder

 • Bjørn Erik Rasch

Nestleder

 • Elin Lerum Boasson 

Fast vitenskapelig ansatte

 • Tora Skodvin 
 • Francesca Refsum Jensenius
 • Tobias Bach
 • 1. vara Tore Wig 
 • 2. vara Signy Vabo
 • 3. vara Dag Harald Claes
 • 4. vara Målfrid Braut-Hegghammer
 • 5. vara Robert Huseby

Midlertidig vitenskapelig ansatte 2022

 • Lise Rødland
 • 1. vara: Solveig Bjørkholt
 • 2. vara: Martin Søyland

Teknisk-administrativt ansatte

 • Øyvind Colbjørnsen
 • 1. vara: Jørg Walter
 • 2. vara: Monika Birkeland

Studentrepresentanter høsten 2022

 • Elena Cecilia Guzman Hjertø (STV)
 • Vara: 
 • Maria Espelid (INTER)
 • vara: 

Undervisningsleder

 • Bjørn Høyland

Instituttstyrets sekretær

 • Kontorsjef Ida Weseth Bjøru

 

Publisert 10. nov. 2010 20:19 - Sist endret 6. okt. 2022 10:42