English version of this page

Instituttstyret

Instituttstyret er Institutt for statsvitenskap sitt øverste organ, og har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten.

 

Styret velges for en periode på 4 år, og består av i alt 9 medlemmer.

3 av styrets medlemmer velges blant de fast vitenskapelig ansatte, 1 blant de teknisk-administrativt ansatte og 1 fra gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte, 2 velges blant studentene. Fagutvalget til statsvitenskap har en fast representant, mens den andre studentrepresentanten rullerer blant de tverrfaglige programmene. Instituttleder og nestleder er permanent representert med stemmerett. Kontorsjefen er sekretær for styret og har ikke stemmerett

For perioden 2016 - 2019

Instituttstyrets leder

 • Anne Julie Semb

Nestleder

 • Jostein Askim

Fast vitenskapelig tilsatte

 • Elin Haugsgjerd Allern
 • Tora Skodvin
 • Olav Schram Stokke
 • 1. vara Signy Vabo
 • 2. vara Jon Hovi
 • 3. vara Carl Henrik Knutsen
 • 4. vara Robert Huseby
 • 5. vara Elisabeth Bakke

Midlertidig vitenskapelig ansatte høst 2018 - vår 2019

 • Haakon Gjerløw
 • 1. vara: Martin Søyland
 • 2. vara: Vibeke Wøien Hansen

Teknisk-administrativt tilsatte

 • Guro Schmidt Øvregard
 • 1. vara: Øyvind Colbjørnsen
 • 2. vara: Siv Håberg

Studentrepresentanter høsten 2019

 • Janicke Eckhoff (STV)
 • Dagny Marie Sand Haarberg (INTER)
 • Vara: Henrik V. Fiske Vassal (STV)
 • vara: Øystein Lekve (INTER)

Instituttstyrets sekretær

 • Kontorsjef Ida Weseth Bjøru

 

Publisert 10. nov. 2010 20:19 - Sist endret 29. okt. 2019 13:51