Lars Mjøset

Bilde av Lars Mjøset
English version of this page
Telefon +47 22856749
Rom 447
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Politisk økonomi/økonomisk sosiologi: Studiet av kapitalismens varianter, med spesiell referanse til det europeiske området. Utgangspunktet er komparativ spesifisering av hver enkelt av de nordiske modellene. Disse sammenliknes med utviklingen i andre europeiske land, f. eks. små land som Irland, alpelandene, Nederland og Belgia. Her brukes en Rokkan-inspirert analyseramme, overført på den politiske økonomien. Sammenlikning med andre deler av verden, så som Asia eller Afrika, er også mulig. Som kontekst for slike nasjonale utviklingsmodeller bygger disse studiene på analyser av verdensøkonomiens hegemonimakter (England, USA), med særlig vekt på disse landenes rolle innen handelsregimet, pengesystemet og som utgangspunkt for teknologisk innovasjon. Analysen av utviklingen i den norske oljeøkonomien står spesielt sentralt. Forskjellige reaksjoner på finanskrisen 2008/9 er også et viktig tema.

Komparativ, historisk sosiologi: Her er utgangspunktet spesielt langvarige og dyptgående makro-konflikter, slik som konflikten mellom Israel og Palestina i sammenlikning med Nord-Irland, Sri Lanka, Tsjetsjenia, Bosnia, Algerie, Sør Afrika, osv.

Samfunnsvitenskapenes vitenskapsteori: Hvilken rolle spiller skillet mellom naturvitenskap og humaniora ved utviklingen av "metodologier" for de forskjellige samfunnsvitenskapelige disiplinene? Hvordan går det med begrepene om "grounded theory" og andre varianter av programmet om "mellomnivåteori" dersom denne naturvitenskap/humaniora-todelingen fortsetter å dominere. Kan de viktigste teoribegrepene i samfunnsvitenskapene systematisk avklares med referanse til en tredeling (naturvitenskap/samfunnsvitenskap/humaniora)?

De norske samfunnsvitenskapenes historie: Denne analysen dekker etableringen av disiplinær identitet i de forskjellige samfunnsvitenskapene i etterkrigstiden, hvordan slik identitet ble utfordret i studentopprørets tiår 1965-75, og hva som skjelle i den "normaliseringsfasen" som har pågått over de seneste tredve år.

Undervisning

 • SOS4001 - Sosiologisk teori
 • Kurs i vitenskapsteori for PhD-studenter

Bakgrunn

 • Mag. art. i sosiologi ved Universitetet i Oslo 1979
 • NAVF-stipendiat, PRIO, 1981-84
 • Universitetsstipendiat, Universitetet i Oslo 1985-87
 • Forsker og forskningsleder v/ Institutt for Samfunnsforskning 1987-1995
 • Leder av styringsgruppa for Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies
 • Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo fra 1996

Full CV (i PDF)

 

Emneord: Sosiologi, Velferdsstat

Publikasjoner

 • Mjøset, Lars (2018). Fra miljøhistorie til europeisk tungsinn. Vagant. ISSN 0802-0736. 30, s. 333–348.
 • Mjøset, Lars (2018). Old and New Social Movements in the Nordic Countries: History and Future in an International Perspective. I Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (Red.), Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open. ISSN 978-3-11-063407-5. s. 118–149. doi: 10.1515/9783110634082-007. Fulltekst i vitenarkiv
 • Raudla, Ringa; Mjøset, Lars; Kattel, Rainer; Cepilovs, Aleksanders; Mikheeva, Olga & Tranøy, Bent Sofus (2018). Different Faces of Fiscal Bureaucracy. Halduskultuur. ISSN 1736-6070. 19(1), s. 5–36. doi: 10.32994/ac.v19i1.177. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mjøset, Lars (2017). Samfunnsvitenskapene, universitetet og vitenskapen i Norge. Et vitenskapssosiologisk perspektiv på norsk tekning og forskning om samfunnet gjennom to hundre år. I Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (Red.), Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 1 (3. utgave). Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02967-2. s. 100–140.
 • Mjøset, Lars (2016). The Nordic Route to Development. I Reinert, Erik S.; Ghosh, Jayati & Kattel, Rainer (Red.), Handbook of Alternative Theories of Economic Development. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781782544661. s. 533–569. doi: 10.4337/9781782544685.00037.
 • Mjøset, Lars & Skarstein, Rune (2016). Kina gjennom to globaliseringsperioder. Agora. ISSN 0800-7136. 34(2-3), s. 85–135.
 • Mjøset, Lars (2016). Norden – internasjonale betingelser og sosiale bevegelser. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn, bind 1.. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205490208. s. 219–244.
 • Mjøset, Lars (2015). Stein Rokkan’s Methodology of Macro-Historical Comparison. Comparative Sociology. ISSN 1569-1322. 14(4), s. 508–547. doi: 10.1163/15691330-12341356.
 • Mjøset, Lars (2015). A Varieties Approach to the Varieties of Capitalism. I Ó Riain, Sean; Behling, Felix; Ciccia, Rossella & Flaherty, Eoin (Red.), The Changing Worlds and Workplaces of Capitalism. Palgrave Macmillan. ISSN 9781137427076. s. 15–37. doi: 10.1057/9781137427083.0007.
 • Mjøset, Lars; Aspers, Patrik; Gronow, Jukka; Kaspersen, Lars Bo; Rafnsdottir, Gudbjørg Linda & Sinnemäki, Aino (2014). Nordic sociology. I Koniordos, Sokratis & Kyrtsis, Alexandros-Andreas (Red.), Routledge Handbook of European Sociology. Routledge. ISSN 9780415588805. s. 303–317.
 • Mjøset, Lars (2013). Funk utforsket. Agora. ISSN 0800-7136. 31(1-2), s. 155–186.
 • Mjøset, Lars (2013). The Fate of The Sociological Imagination. Mills, social science, and contemporary sociology. I Scott, John & Nilsen, Ann (Red.), C. Wright Mills and The Sociological Imagination. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781782540021. s. 57–87. doi: 10.4337/9781782540038.00010.
 • Mjøset, Lars & Cappelen, Ådne (2013). Can Norway be a Role Model for Natural Resource Abundant Countries? I Fosu, Augustin K. (Red.), Development Success. Oxford University Press. ISSN 9780199660704. s. 44–72. doi: 10.1093/acprof%3Aoso/9780199660704.003.0003.
 • Mjøset, Lars (2012). Forord: Karl Polanyi og Den liberale utopi. I Polanyi, Karl (Red.), Den liberale utopi. Res Publica. ISSN 9788282260145. s. 7–25.
 • Mjøset, Lars (2012). Many notions of theory – too few methodologies to deal with them. I Klette, Kirsti (Red.), The Role of Theory in Educational Research. Norwegian Research Council. ISSN 9788212030510. s. 17–25.
 • Mjøset, Lars; Butenschøn, Nils A & Harpviken, Kristian Berg (2012). USA og det utvidede Midtøsten - et hovedspenningsfelt i verdenspolitikken. Vardøger. ISSN 0333-0877. 33(12), s. 120–182.
 • Mjøset, Lars (2011). The Oxford Handbook of Analytical Sociology. Acta Sociologica. ISSN 0001-6993. 54(3), s. 301–305. doi: 10.1177/0001699311413538.
 • Mjøset, Lars & Cappelen, Ådne (2011). The integration of the Norwegian oil economy into the world economy. Comparative Social Research. ISSN 0195-6310. 28, s. 167–264. doi: 10.1108/s0195-6310%282011%290000028008.
 • Mjøset, Lars (2011). Nordic political economy after financial deregulation: Banking crises, economic experts, and the role of neoliberalism. Comparative Social Research. ISSN 0195-6310. 28, s. 365–420. doi: 10.1108/s0195-6310%282011%290000028011.
 • Mjøset, Lars (2011). Samfunnsfagene, universitetet og vitenskapen i Norge. Et vitenskapssosiologisk perspektiv på norsk tenkning og forskning om samfunnet gjennom to hundre år. I Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (Red.), Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 1. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01842-3. s. 84–121.
 • Mjøset, Lars (2011). Nyliberalisme, økonomisk teori og kapitalismens mangfold : noen historiske linjer og en norsk kasusstudie. Agora. ISSN 0800-7136. 29(1), s. 54–93.
 • Mjøset, Lars (2011). For å debattere må vi nyansere. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 52(2), s. 249–258.
 • Mjøset, Lars (2011). Samfunnsfagene, universitetet og vitenskapen i Norge. Et vitenskapssosiologisk perspektiv på norsk tenkning og forskning om samfunnet gjennom to hundre år. I Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (Red.), Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01843-0. s. 84–124.
 • Mjøset, Lars (2011). Trygve Hoff. I Nilsen, Håvard Friis & Smedshaug, Christian Anton (Red.), Troen på markedet. Res Publica. ISSN 9788282260039. s. 163–198.
 • Mjøset, Lars (2010). Naturressursøkonomi og demokratisk korporatisme. Noen linjer i Norges politiske økonomi. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39086-7. s. 41–66.
 • Mjøset, Lars (2010). En makrokvalitativ studie av militær rekruttering. I Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli & Widerberg, Karin (Red.), Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215014920. s. 47–65.
 • Mjøset, Lars (2009). The Art of Macro-Qualitative Modelling: An Exploration of Perez' Sequence Model of Great Surges. I Reinert, Erik S.; Kattel, Rainer & Drechsler, Wolfgang (Red.), Techno-Economic Paradigms: Essays in Honour of Carlota Perez. Anthem Press. ISSN 1843317850. s. 239–268.
 • Mjøset, Lars (2009). The Contextualist Approach to Social Science Methodology. I Byrne, David & Ragin, Charles C. (Red.), The Sage handbook of case-based methods. Sage Publications. ISSN 978-1-4129-3051-2. s. 39–68.
 • Mjøset, Lars (2008). En sosiolog for humaniora. I Nilsen, Håvard (Red.), Frihet og klasse. Tekster til Dag Østerberg. Res Publica. ISSN 978-82-8226-006-0. s. 153–170.
 • Mjøset, Lars & Clausen, Tommy Høyvarde (2007). An Introduction to the Comparison of Capitalisms. Comparative Social Research. ISSN 0195-6310. 24, s. 1–17.
 • Mjøset, Lars (2007). An Early Approach to the Varieties of World Capitalism: Methodological and Substantive Lessons from the Senghaas/Menzel-project. Comparative Social Research. ISSN 0195-6310. 24, s. 123–176.
 • Mjøset, Lars (2007). Om teori på høyt og lavere nivå. I Hjellbrekke, Johannes; Olsen, Ole Johnny & Sakslind, Rune (Red.), Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-324-0. s. 333–358. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mjøset, Lars (2006). No fear of comparisons or context: on the foundations of historical sociology. Comparative Education. ISSN 0305-0068. 42(5), s. 1–26.
 • Mjøset, Lars (2006). A case-study of a case-study. Strategies of generalization and specification in the study of Israel as a single case. International Sociology. ISSN 0268-5809. 21(5), s. 735–766.
 • Mjøset, Lars (2006). The Study of Nordic Varieties of Capitalism. A plea for contextual generalization through comparative specification. Economic Sociology : the European Electronic Newsletter. ISSN 1871-3351. 7(4).
 • Mjøset, Lars (2006). Nordic social theory: between social philosophy and grounded theory. I Delanty, Gerard (Red.), The Handbook of Contempoary European Social Theory. Routledge. ISSN 0415355184. s. 123–137.
 • Mjøset, Lars (2005). Can grounded theory solve the problems of its critics? Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. 13(4), s. 379–408.
 • Mjøset, Lars (2005). Introduksjon: Einar Masengs politiske biografi, Utsikt over de nordeuropeiske staters utenrikspolitikk i de siste århundrer. Del I. Universitetsforlaget. ISSN 8215009379.
 • Mjøset, Lars (2005). Etterord: Einar Masengs analyse av Norden i det europeiske statssystemet, Utsikt over de nord-europeiske staters utenrikspolitikk i de siste århundrer. Del III. Universitetsforlaget. ISSN 8215009360. s. 274–353.
 • Mjøset, Lars (2004). Israels organiske nybyggerstat. Vardøger. ISSN 0333-0877. s. 76–92.
 • Mjøset, Lars (2003). Hvordan skal vi forholde oss til klassikerne? Sosiologisk Årbok. ISSN 0808-288X. 8(2), s. 47–68.
 • Mjøset, Lars (2003). Sju teser om positivismekritikkens utfordringer ved århundreskiftet. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. 10(1), s. 23–41.
 • Mjøset, Lars (2003). Den norske oljeøkonomiens integrasjon i verdensøkonomien. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunnet. Gyldendal Akademisk. ISSN 8205315477. s. 15–41.
 • Mjøset, Lars (2003). Versuch über die Grundlagen der vergleichenden historischen Sozialwissenschaft. I Kaelble, Hartmut & Schriewer, Jürgen (Red.), Vergleich und Transfer. Komparatistik in den Sozial-, Geschichts- und Kulturwissenschaften. Campus. ISSN 3593368846. s. 125–177.
 • Mjøset, Lars (2003). Norden in the European state system. A presentation of Einar Maseng�s forgotten analysis. I Eriksson, Ralf; Jäntti, Markus & Willner, Johan (Red.), Att förstå och förändra världen. En festskrift för Jan-Otto Andersson. Pedagogiska fakulteten. ISSN 9517651546. s. 161–206.
 • Mjøset, Lars & Holde, Stephen Van (2002). Introduction: The Comparative Study of Conscription in the Armed Forces. Comparative Social Research. ISSN 0195-6310. 20, s. xiii–xix.
 • Mjøset, Lars & Holde, Stephen Van (2002). Killing for the State, Dying for the Nation: An Introductory Essay on the Life Cycle of Conscription into Europe¿s Armed Forces. Comparative Social Research. ISSN 0195-6310. 20, s. 3–94.
 • Mjøset, Lars (2002). Forholdet mellom humaniora og samfunnsvitenskapene, Notat om humanistisk velferdsforskning. Norges Forskningsråd, Område for Kultur og Samfunn, Oslo.
 • Mjøset, Lars (2002). Samfunnsvitenskapenes natur. I Benjaminsen, Tor Arve & Svarstad, Hanne (Red.), Samfunnsperspektiver på Miljø og Utvikling. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00289-7. s. 321–347.
 • Mjøset, Lars (2002). Endene i Andeby ¿ en amerikansk kaste. I Søland, Svein Erik (Red.), Walt Disneys Donald Duck & Co. De komplette årgangene. 1956, II. Egmont Serieforlaget, Oslo. ISSN 82-429-2041-9. s. 4–11.
 • Mjøset, Lars (2002). The Nordic countries: a régulation perspective on small countries. I Boyer, Robert & Saillard, Yves (Red.), Régulation theory. The State of the Art. Routledge. ISSN 0-415-23722-X. s. 254–259.
 • Mjøset, Lars (2001). Realisms, constructivisms and environmental sociology.A comment on Ted Benton¿s ¿Environmental Sociology: Controversy and Continuity¿. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. 9(1-2), s. 180–197.
 • Mjøset, Lars & Kasa, Sjur (2001). The environmental problems of the international division of labour. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. 9(1-2), s. 107–134.
 • Mjøset, Lars (2001). The Nordic Model Never Existed, but Does it Have a Future? I Jessop, Bob (Red.), Regulation Theory and The Crisis of Capitalism, Vol. 2: European and American Perspectives on Regulationnd. Edward Elgar, Cheltenham. ISSN 1-84064-652-7. s. 283–303.
 • Mjøset, Lars (2001). Nordic Economic Policies in the 1970s and 1980s. I Jessop, Bob (Red.), Regulation Theory and The Crisis of Capitalism, Vol. 2: European and American Perspectives on Regulationnd. Edward Elgar, Cheltenham. ISSN 1-84064-652-7. s. 229–282.
 • Mjøset, Lars (2001). Brecht og Kina ¿ Johannesen og Norge. I Børdahl, Amund; Høisæter, Sissel & Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (Red.), Bordsanger. Til Georg Johannesen på 70-års dagen. Cappelen, Oslo. ISSN 82-02-20179-9. s. 193–224.
 • Mjøset, Lars (2001). Employment, unemployment, and ageing in the Western European welfare states. I Petit, Pascal & Soete, Luc (Red.), Technology and the Future of European Employment. Edward Elgar, Cheltenham. ISSN 1-84064-517-2. s. 451–506.
 • Mjøset, Lars (2001). Raymond Crotty¿s world history. I Crotty, Raymond D. (Red.), When Histories Collide: The Development and Impact of Individualistic Capitalism. Almqvist & Wiksell. ISSN 0-7591-0158-2. s. ix–xxxiv.
 • Mjøset, Lars (2000). Samtidsfortolkning i norsk sosiologi. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 30(1), s. 53–75.
 • Mjøset, Lars (2000). Norsk Sosiologforenings hederspris 2000 til Ottar Brox. Sosiolog-nytt. ISSN 0333-3205. 25(2), s. 11–21.
 • Mjøset, Lars (2000). Stein Rokkan¿s thick comparisons. Acta Sociologica. ISSN 0001-6993. 43(4).
 • Mjøset, Lars (2000). Skirbekk, Skjervheim og funksjonalismen. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 30(3), s. 96–100.
 • Mjøset, Lars (2000). Et barn av gullalderen. Vardøger. ISSN 0333-0877. 26, s. 15–37.
 • Mjøset, Lars (2000). Le economie nordiche. I Castronovo, Valerio (Red.), Storia dell'economia modiale. Vol 5. La modernizzazione e i problemi del sottosviluppo Storia dell'economia dall'antichita' ai giorno nostri. Gius. Laterza & Figli, Roma. ISSN 88-420-6217-0. s. 299–318.
 • Cappelen, Ådne; Fagerberg, Jan & Mjøset, Lars (2000). Den norske modellen på nittitallet. Vardøger. ISSN 0333-0877. 26, s. 136–159.

Se alle arbeider i Cristin

 • Byrkjeflot, Haldor; Mjøset, Lars; Mordhorst, Mads & Petersen, Klaus (2021). The Making and Circulation of Nordic Models, Ideas and Images. Routledge. ISBN 9781003156925. 305 s.
 • Mjøset, Lars (2011). The Nordic Varieties of Capitalism. Emerald Group Publishing Limited. ISBN 9780857247773. 28(1). 420 s.
 • Mjøset, Lars & Clausen, Tommy Høyvarde (2007). Capitalisms compared. Elsevier. ISBN 978-0-7623-1313-6. 409 s.
 • Mjøset, Lars & van Holde, Stephen (2002). The Comparative Study of Conscription in the Armed Forces. Elsevier. ISBN 0762308362. 424 s.
 • Kalleberg, Ragnvald; Engelstad, Fredrik; Brochmann, Grete; Leira, Arnlaug & Mjøset, Lars (2000). Comparative Perspectives on Universities. Comparative Social Research. Yearbook.. ISBN 0762306793. 281 s.
 • Engelstad, Fredrik; Brochmann, Grete; Kalleberg, Ragnvald; Mjøset, Lars & Leira, Arnlaug (1999). Family Change: Practices, Policies, and Values. JAI Press Inc., Stamford, Connecticut. ISBN 0-7623-0479-0. 18. 247 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Svenberg, Sebastian; Arnesen, Daniel; Kjellman, Kjell Erling; Mjøset, Lars; Ellefsen, Rune & Stykket, Anna (2020). Norway. I de Moor, Joost; Uba, Katrin; Wahlström, Mattis; Wennerhag, Magnus & De Vydt, Michiel (Red.), Protest for a future II: Composition, mobilization and motives of the participants in Fridays For Future climate protests on 20-27 September, 2019, in 19 cities around the world. Södertörns högskola . s. 177–185.
 • Mjøset, Lars (2015). Stein Rokkan’s Methodology of Macro-Historical Comparison.
 • Mjøset, Lars (2015). Kan Kina løse klimakrisen? Klassekampen. ISSN 0805-3839. 47, s. 16–17.
 • Mjøset, Lars (2013). Afrorockpioneren Manu Dibango. Klassekampen. ISSN 0805-3839. 45(288), s. 14–15.
 • Mjøset, Lars (2012). Regulering sikrer menneskets frihet. Klassekampen. ISSN 0805-3839. 44(133), s. 12–13.
 • Mjøset, Lars (2012). Elektrisk Miles Davis. Klassekampen. ISSN 0805-3839. 44(50), s. 12–13.
 • Mjøset, Lars (2011). Review essay on The Oxford Handbook of Analytical Sociology. Acta Sociologica. ISSN 0001-6993. 54(3), s. 301–305.
 • Mjøset, Lars (2009). Mellom vitenskapskrigene. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 14–15.
 • Mjøset, Lars (2009). Økonomene og metaforene. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 12–13.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Mjøset, Lars (2009). Arne Næss (1912-2009). Minneord. Sosiolog-nytt. ISSN 0333-3205. 34.
 • Mjøset, Lars (2007). Dette er saken om Andrej Holm. Forskningsetikk. ISSN 1502-6353. s. 14–18.
 • Mjøset, Lars (2007). Er sosiologisk begrepsbruk straffbart. Sosiolog-nytt. ISSN 0333-3205. 32(4), s. 12–17.
 • Mjøset, Lars (2006). Sosiologi på samfunnsvitenskapens premisser. [Avis]. Socius.
 • Mjøset, Lars (2006). Veiledning i tilfelle sosiologidebatt. Universitas. ISSN 0805-1798. 60(6), s. 17–17.
 • Mjøset, Lars (2006). James Brown — et rytmisk livsverk 1933-2006. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 20–21.
 • Mjøset, Lars (2006). Da Norge ble en alliert. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mjøset, Lars (2006). The Place of Science in Modern Civilization and other Essays (Thorstein Veblen). I Herz, Dietmar & Weinberger, Veronika (Red.), Lexikon ökonomischer Werke. Verlag Wirtschaft und Finanzen. ISSN 3878811586. s. 535–536.
 • Mjøset, Lars (2006). Ekonomisk teori (Johan Åkerman). I Herz, Dietmar & Weinberger, Veronika (Red.), Lexikon ökonomischer Werke. Verlag Wirtschaft und Finanzen. ISSN 3878811586. s. 5–6.
 • Mjøset, Lars (2002). Ottar Brox 70 år. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mjøset, Lars (2001). Theory, understandings of in the social sciences. I Bates, Paul B. & Smelser, Neil J. (Red.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Elsevier science, Amsterdam.
 • Mjøset, Lars (2000). Hvorfor er sosiologiske teoretikere så uenige? Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926. 10(2), s. 32–35.
 • Mjøset, Lars (2000). Kunnskapens frihet, makt og nytte. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Mjøset, Lars (2000). Europa ved årtusenskiftet. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Mjøset, Lars (1999). Den flyktige europeiske identiteten. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 7–7.
 • Mjøset, Lars & Nordhaug, Kristen (1999). Atlantic and Pacific integration ¿ A comparative study of postwar Western Europe and East Asia.
 • Mjøset, Lars (2002). An Essay on the Foundations of Comparative Historical Social Science. ARENA-prosjektet NFR/Universitetet i Oslo. ISSN 0805-5130.
 • Mjøset, Lars (2000). The Nordic Economies 1945-1980. ARENA-prosjektet: NFR og Universitetet i Oslo. ISSN 0805-5130.
 • Mjøset, Lars (1999). Understandings of theory in the social sciences. ARENA-prosjektet, Universitetet i Oslo og Norges Forskningsråd. ISSN 0805-5130.
 • Mjøset, Lars (1999). Employment, unemployment, and ageing in the Western European welfare states. MERIT, University of Maastricht.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. okt. 2010 09:04 - Sist endret 5. nov. 2018 13:52

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter