Tove Thagaard

Professor emerita
Bilde av Tove Thagaard
Rom 432
Brukernavn
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Har tidligere arbeidet med emner innenfor høyere utdanning og vitenskapssosiologi. Interesseområder i de senere år er kjønn, nære relasjoner, kjærlighetens sosiologi, kvalitative metoder og profesjonell omsorgsutøvelse.

Bakgrunn

  • Mag.art. i sosiologi v UiO i 1967
  • Forsker ved NIFU i 1968, deretter NAVF-stipendiat v ISF 1968-72
  • Ansatt som amanuensis-vikar ved ISS UiO i 1973
  • Universitetsstipendiat v/ISS UiO 1979-82
  • Førsteamanuensis v/ ISS UiO fra 1983
  • Dr.philos i 1986 på avhandlingen "Scientific Communities"
  • Professor v/ ISS UiO fra 1998
Emneord: Sosiologi, Kjønn og familie, profesjon
Publisert 4. okt. 2010 12:48 - Sist endret 18. aug. 2016 08:23