Tove Thagaard

Professor emerita
Bilde av Tove Thagaard
Rom 432
Brukernavn
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Har tidligere arbeidet med emner innenfor høyere utdanning og vitenskapssosiologi. Interesseområder i de senere år er kjønn, nære relasjoner, kjærlighetens sosiologi, kvalitative metoder og profesjonell omsorgsutøvelse.

Bakgrunn

 • Mag.art. i sosiologi v UiO i 1967
 • Forsker ved NIFU i 1968, deretter NAVF-stipendiat v ISF 1968-72
 • Ansatt som amanuensis-vikar ved ISS UiO i 1973
 • Universitetsstipendiat v/ISS UiO 1979-82
 • Førsteamanuensis v/ ISS UiO fra 1983
 • Dr.philos i 1986 på avhandlingen "Scientific Communities"
 • Professor v/ ISS UiO fra 1998
Emneord: Sosiologi, Kjønn og familie, profesjon

Publikasjoner

 • Olsvold, Nina; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg & Thagaard, Tove (2016). Omsorg som sosialt fenomen, forskningsfelt og velferdstjeneste, I: Cecilie Elisabeth Basberg Neumann; Nina Olsvold & Tove Thagaard (red.),  Omsorgsarbeidets sosiologi.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016307.  Kapittel 1.  s 11 - 30
 • Thagaard, Tove (2016). Mellom profesjon og organisasjon - sykepleieres arbeidssituasjon i sykehus., I: Cecilie Elisabeth Basberg Neumann; Nina Olsvold & Tove Thagaard (red.),  Omsorgsarbeidets sosiologi.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016307.  Kap. 4.  s 81 - 107
 • Thagaard, Tove & Stefansen, Kari (2014). Expressions of commitment and independence: Exploring men’s emotional responsibility in heterosexual couple relationships. Nordic Journal of Social Research.  ISSN 1892-2783.  5(1) . doi: 10.7577/njsr.2073 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Thagaard, Tove (2007). Menn i parforhold: Arbeid for kjærligheten - innsats for likeverdighet?. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  15, s 337- 352 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Thagaard, Tove (1997). Gender, Power and Love: A study of interaction between spouses. Acta Sociologica.  ISSN 0001-6993.  40(4), s 357- 376

Se alle arbeider i Cristin

 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Olsvold, Nina & Thagaard, Tove (red.) (2016). Omsorgsarbeidets sosiologi. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016307.  250 s.
 • Thagaard, Tove (2013). Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. 4 utg. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245014938.  239 s.
 • Thagaard, Tove (2008). Systematikk og innlevelse: En innføring i kvalitativ metode. 3. utgave. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0738-1.  250 s.
 • Thagaard, Tove (2005). Følelser og fornuft. Kjærlighetens sosiologi. Abstrakt forlag.  ISBN 82-7935-190-6.  224 s.
 • Thagaard, Tove (2003). Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-875-9.  224 s.
 • Thagaard, Tove (1998). Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-278-5.  224 s.
 • Thagaard, Tove (1996). Arbeid, makt og kjærlighet. Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-223-8.  212 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. okt. 2010 12:48 - Sist endret 18. aug. 2016 08:23