Tove Thagaard

Professor emerita
Bilde av Tove Thagaard
Rom 432
Brukernavn
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Har tidligere arbeidet med emner innenfor høyere utdanning og vitenskapssosiologi. Interesseområder i de senere år er kjønn, nære relasjoner, kjærlighetens sosiologi, kvalitative metoder og profesjonell omsorgsutøvelse.

Bakgrunn

 • Mag.art. i sosiologi v UiO i 1967
 • Forsker ved NIFU i 1968, deretter NAVF-stipendiat v ISF 1968-72
 • Ansatt som amanuensis-vikar ved ISS UiO i 1973
 • Universitetsstipendiat v/ISS UiO 1979-82
 • Førsteamanuensis v/ ISS UiO fra 1983
 • Dr.philos i 1986 på avhandlingen "Scientific Communities"
 • Professor v/ ISS UiO fra 1998
Emneord: Sosiologi, Kjønn og familie, profesjon

Publikasjoner

 • Olsvold, Nina; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg & Thagaard, Tove (2016). Omsorg som sosialt fenomen, forskningsfelt og velferdstjeneste. I Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Olsvold, Nina & Thagaard, Tove (Red.), Omsorgsarbeidets sosiologi. Fagbokforlaget. ISSN 9788245016307. s. 11–30.
 • Thagaard, Tove (2016). Mellom profesjon og organisasjon - sykepleieres arbeidssituasjon i sykehus. . I Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Olsvold, Nina & Thagaard, Tove (Red.), Omsorgsarbeidets sosiologi. Fagbokforlaget. ISSN 9788245016307. s. 81–107.
 • Thagaard, Tove & Stefansen, Kari (2014). Expressions of commitment and independence: Exploring men’s emotional responsibility in heterosexual couple relationships. Nordic Journal of Social Research. ISSN 1892-2783. 5(1). doi: 10.7577/njsr.2073. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thagaard, Tove (2007). Menn i parforhold: Arbeid for kjærligheten - innsats for likeverdighet? Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. 15, s. 337–352. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thagaard, Tove (1997). Gender, Power and Love: A study of interaction between spouses. Acta Sociologica. ISSN 0001-6993. 40(4), s. 357–376.

Se alle arbeider i Cristin

 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Olsvold, Nina & Thagaard, Tove (2016). Omsorgsarbeidets sosiologi. Fagbokforlaget. ISBN 9788245016307. 250 s.
 • Thagaard, Tove (2013). Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. 4 utg. Fagbokforlaget. ISBN 9788245014938. 239 s.
 • Thagaard, Tove (2008). Systematikk og innlevelse: En innføring i kvalitativ metode. 3. utgave. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0738-1. 250 s.
 • Thagaard, Tove (2005). Følelser og fornuft. Kjærlighetens sosiologi. Abstrakt forlag. ISBN 82-7935-190-6. 224 s.
 • Thagaard, Tove (2003). Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. Fagbokforlaget. ISBN 82-7674-875-9. 224 s.
 • Thagaard, Tove (1998). Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. Fagbokforlaget. ISBN 82-7674-278-5. 224 s.
 • Thagaard, Tove (1996). Arbeid, makt og kjærlighet. Fagbokforlaget. ISBN 82-7674-223-8. 212 s.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. okt. 2010 12:48 - Sist endret 18. aug. 2016 08:23