Ivar Frønes

Professor emeritus
Bilde av Ivar Frønes
English version of this page
Mobiltelefon 95460063
Rom 432
Treffetider Onsdager 9-10
Brukernavn

Faglige interesser

 • Kulturanalyse
 • Barn, ungdoms og familiesosiologi
 • Livsløp og generasjonsanalyse
 • Studier av levekår og sosial eksklusjon
 • Utviklingstrender

Undervisning

Kultur/medie-studier, livsløp/barn- ungdom familie, velferd/levekår, 

Bakgrunn

 • Mag. art. i 1975
 • Dr. Philos. 1995
 • Har arbeidet ved INAS 1975-79 og 1984-1986
 • Stipendiat v/ ISO 1980-1984
 • Har hatt kortere ansettelse i flere departementer knyttet til bestemte prosjekter
 • Ansatt v/ UiO siden 1986

Verv

Leder av Business Board, Childwatch International 
Medlem av Board,  International Society for Child indicators

Medlem av programstyret i forskningsprogrammet om velferd, arbeid migrasjon (VAM) ved NFR

Editorial board, American Joornal of Orthopsychiatry

Ediortial Board, Child Indicator Research 

Samarbeid

Har pr. i dag aktivt forskningssamarbeid med forskere ved ISS, med NOVA knyttet til forsknings- og bokprosjekt, med Atferdssenteret ved bistilling og forskningsprosjekt. Er involvert i et Nordisk og et internasjonalt prosjekt, foruten samarbeid med enkeltindivider knyttet til publisering.

Prosjekt

Deltar i et Nordisk prosjekt omkring ungdom og migrasjon, et internasjonalt  prosjekt om barns levekår,

et norsk prosjekt om marginaliseringsproblematikk og barnevern og et norskt prosjekt om livsløp og utdanningsutvikling.

Emneord: Sosiologi, Kultursosiologi
Publisert 3. okt. 2010 20:20 - Sist endret 27. mars 2019 14:22