Ivar Frønes

Professor emeritus
Bilde av Ivar Frønes
English version of this page
Mobiltelefon 95460063
Rom 432
Treffetider Onsdager 9-10
Brukernavn

Faglige interesser

 • Kulturanalyse
 • Barn, ungdoms og familiesosiologi
 • Livsløp og generasjonsanalyse
 • Studier av levekår og sosial eksklusjon
 • Utviklingstrender

Undervisning

Kultur/medie-studier, livsløp/barn- ungdom familie, velferd/levekår, 

Bakgrunn

 • Mag. art. i 1975
 • Dr. Philos. 1995
 • Har arbeidet ved INAS 1975-79 og 1984-1986
 • Stipendiat v/ ISO 1980-1984
 • Har hatt kortere ansettelse i flere departementer knyttet til bestemte prosjekter
 • Ansatt v/ UiO siden 1986

Verv

Leder av Business Board, Childwatch International 
Medlem av Board,  International Society for Child indicators

Medlem av programstyret i forskningsprogrammet om velferd, arbeid migrasjon (VAM) ved NFR

Editorial board, American Joornal of Orthopsychiatry

Ediortial Board, Child Indicator Research 

Samarbeid

Har pr. i dag aktivt forskningssamarbeid med forskere ved ISS, med NOVA knyttet til forsknings- og bokprosjekt, med Atferdssenteret ved bistilling og forskningsprosjekt. Er involvert i et Nordisk og et internasjonalt prosjekt, foruten samarbeid med enkeltindivider knyttet til publisering.

Prosjekt

Deltar i et Nordisk prosjekt omkring ungdom og migrasjon, et internasjonalt  prosjekt om barns levekår,

et norsk prosjekt om marginaliseringsproblematikk og barnevern og et norskt prosjekt om livsløp og utdanningsutvikling.

Emneord: Sosiologi, Kultursosiologi

Publikasjoner

 • Borgen, Nicolai Topstad; Raaum, Oddbjørn; Kirkebøen, Lars Johannessen; Sørlie, Mari-Anne; Ogden, Terje & Frønes, Ivar (2021). Heterogeneity in Short- and Long-Term Impacts of School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS) on Academic Outcomes, Behavioral Outcomes, and Criminal Activity. Journal of Research on Educational Effectiveness. ISSN 1934-5747. 14(2), s. 379–409. doi: 10.1080/19345747.2020.1862375. Fulltekst i vitenarkiv
 • Borgen, Nicolai Topstad; Olweus, Dan; Kirkebøen, Lars Johannessen; Breivik, Kyrre; Solberg, Mona Elin & Frønes, Ivar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). The Potential of Anti-Bullying Efforts to Prevent Academic Failure and Youth Crime. A Case Using the Olweus Bullying Prevention Program (OBPP). Prevention Science. ISSN 1389-4986. 22, s. 1147–1158. doi: 10.1007/s11121-021-01254-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Borgen, Nicolai T.; Frønes, Ivar & Raaum, Oddbjørn (2021). Impact of the School Environment on Medical Treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Population-Wide Register Data Study of School-Wide Positive Behavioral Interventions and Supports. Child Development. ISSN 0009-3920. 92(5), s. 2089–2105. doi: 10.1111/cdev.13574. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frønes, Ivar (2020). Mellom tavle og holodeck Om utdanning, utvikling og teknologi . I Engen, Bård Ketil (Red.), Digitalisering, kompetanse og læring. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-53831-3. s. 45–66.
 • Frønes, Ivar (2019). Barnefattigdom er utviklingsfattigdom. En fagpolitisk refleksjon over barnefattigdom og strategier for å bekjempe den. Forebygging.no. ISSN 2535-4000. doi: 10.21340/g8nr-fb91.
 • Frønes, Ivar (2019). Frønes, I. (2019). Barnefattigdom er utviklingsfattigdom. En fagpolitisk refleksjon over barnefattigdom og strategier for å bekjempe den. Tidsskriftet forebygging.no, (3). Forebygging.no. ISSN 2535-4000. doi: 10.21340/g8nr-fb91.
 • Casas, Ferran & Frønes, Ivar (2019). From snapshots to complex continuity: Making sense of the multifaceted concept of child well-being. Childhood. ISSN 0907-5682. doi: 10.1177/0907568219895809.
 • Frønes, Ivar (2019). Barnefattigdom er utviklingsfattigdom. Forebygging.no. ISSN 2535-4000. doi: 10.21340/g8nr-fb91.
 • Frønes, Ivar (2017). Kompetansesamfunnets utfordringer. I Bunting, Mette & Moshuus, Geir (Red.), Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-55517-7. s. 17–32.
 • Frønes, Ivar (2017). Barnefattigdom i kompetansesamfunnet. I Bendiksen, Stian Carstens; Helseth, Sverre & Lundgren, Charlotte (Red.), Oppvekstrapporten 2017. Økte forskjeller - gjør det noe?. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. ISSN 978-82-8286-317-9. s. 50–63.
 • Frønes, Ivar (2017). The high-tech society, youth work and popular education. The International journal of Open Youth Work. ISSN 2514-1813.
 • Frønes, Ivar (2017). Sosialisering. I Gravesen, David Thore (Red.), Pædagogik i skole og fritid. Hans Reitzels Forlag. ISSN 978-87-412-6555-1.
 • Frønes, Ivar & Brusdal, Ragnhild (2016). Forbrukere og forbrukersamfunn. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn, bind 3. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205496927.
 • Frønes, Ivar & Brusdal, Ragnhild (2016). Livsløp, generasjon og sosial endring. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn, bind 2. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205490215.
 • Frønes, Ivar (2016). Høyterskelsamfunnet. I Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene & Kjøbli, John (Red.), Risiko, intervensjon og evidens. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-49022-2. s. 110–126.
 • Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene & Kjøbli, John (2016). Intervensjon og evidens; forståelse og utfordringer. I Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene & Kjøbli, John (Red.), Risiko, intervensjon og evidens. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-49022-2.
 • Frønes, Ivar (2016). Genetikk, mening og den sosiale handling. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. doi: 10.18261/issn.1504-2928-2016-04-05.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar & Kjøbli, John (2016). Innleiing. I Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar & Kjøbli, John (Red.), Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205491854. s. 11–17.
 • Frønes, Ivar (2016). The Absence of Failure: Children at Risk in the Knowledge Based Economy. Child Indicators Research. ISSN 1874-897X. 9(1), s. 247–260. doi: 10.1007/s12187-015-9309-3.
 • Frønes, Ivar & Brusdal, Ragnhild (2015). Tegn, ting og mening. I Larsen, Håkon (Red.), Kultursosiologisk forskning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02499-8. s. 67–81.
 • Frønes, Ivar & Brusdal, Ragnhild (2014). Children as Consumers. I Melton, Gary (Red.), The SAGE Handbook of Child Research. Sage Publications. ISSN 9781412930161. s. 118–135.
 • Frønes, Ivar & Brusdal, Ragnhild (2014). Well-Being and Children in a Consumer Society. I Ben-Arieh, Asher; Casas, Ferran; Frønes, Ivar & Korbin, Jill E. (Red.), Handbook of child well-being : theories, methods and policies in global perspective. Springer. ISSN 978-90-481-9062-1. s. 1427–1443. doi: 10.1007/978-90-481-9063-8_58.
 • Ben-Arieh, Asher; Casas, Ferran; Frønes, Ivar & Korbin, Jill E. (2014). The Multifaceted Concept of Child Well-Being. I Ben-Arieh, Asher; Casas, Ferran; Frønes, Ivar & Korbin, Jill E. (Red.), Handbook of child well-being : theories, methods and policies in global perspective. Springer. ISSN 978-90-481-9062-1. s. 1–27. doi: 10.1007/978-90-481-9063-8_134.
 • Frønes, Ivar & Brusdal, Ragnhild (2013). The purchase of moral positions: an essay on the markets of concerned parenting. International Journal of Consumer Studies. ISSN 1470-6423. 37(2), s. 159–164. doi: 10.1111/j.1470-6431.2012.01094.x.
 • Frønes, Ivar & Futsæter, Knut Arne (2013). Diffusjon og bruk av Facebook i Norge. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. 21(4), s. 353–373.
 • Fangen, Katrine & Frønes, Ivar (2013). Structural barriers and individual agency: A mixed-methods approach to school-work transitions among young adult immigrants and descendants. I Gudmundsson, Gestur; Beach, Dennis & Vestel, Viggo (Red.), Youth and marginalisation: Young people from immigrant families in Scandinavia. Tufnell Press. ISSN 978-1-872767-68-0.
 • Frønes, Ivar & Backe-Hansen, Elisabeth (2012). Hvordan forske på og med barn og unge? I Backe-Hansen, Elisabeth & Frønes, Ivar (Red.), Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-42087-8. s. 11–32.
 • Frønes, Ivar (2011). Født sånn eller blitt sånn? Sosiologi, biologi og forståelsen av den sosiale handling. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 52(3), s. 355–368.
 • Ben-Arieh, Asher & Frønes, Ivar (2011). Taxonomy for child well-being indicators: A framework for the analysis of the well-being of children. Childhood. ISSN 0907-5682. 18(4), s. 460–476. doi: 10.1177/0907568211398159.
 • Frønes, Ivar (2010). Kunnskapssamfunn, sosialisering og sårbarhet. I Befring, Edvard; Frønes, Ivar & Sørlie, Mari-Anne (Red.), Sårbare unge : Nye perspektiver og tilnærminger. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-0539693-7. s. 31–45.
 • Frønes, Ivar & Brusdal, Ragnhild (2010). Livsløp, generasjoner og sosial endring. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39086-7. s. 393–413.
 • Brusdal, Ragnhild & Frønes, Ivar (2010). Forbrukere og forbrukersamfunn. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39086-7. s. 327–346.
 • Frønes, Ivar (2010). Hvor mange fattige barn finnes det i Norge?Om kategorisering og operasjonalisering, og dets betydning for politisk og sosiologisk forståelse. I Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli & Widerberg, Karin (Red.), Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215014920.
 • Frønes, Ivar (2010). Status Zero Youth in the Welfare Society. Child Indicators Research. ISSN 1874-897X. 3(3), s. 313–326. doi: 10.1007/s12187-009-9056-4.
 • Frønes, Ivar (2009). Childhood; Leisure. culture and peers. I Qvortrup, Jens (Red.), The Palgrave Handbook of Childhood Studies. Palgrave Macmillan. ISSN 978-0230-53260-1. s. 273–286.
 • Frønes, Ivar & Brusdal, Ragnhild (2008). Familien og vennene. Utviklingen i familie, samliv og vennskap. I Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (Red.), Introduksjon til samfunnsvitenskapene. En antologi. Universitetsforlaget AS. ISSN 978-82-15-01316-9. s. 162–174.
 • Frønes, Ivar (2008). Sosial kompetanse, samfunnsutvikling og sosialisering, Barn. ISSN 0800-1669. s. 9–27.
 • Frønes, Ivar (2007). On theories of dialogue, self and society: Redefining socialization and the acquisition of meaning in light of the intersubjective matrix. I Bråten, Stein (Red.), On Being Moved. From Mirror Neurons to Empathy. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027252043. s. 201–218.
 • Frønes, Ivar (2007). Kunnskapssamfunnets barndom. Om oppvekst, utdanningssamfunn og sosial eksklusjon. I Johnsen, Else; Evja, Lindis & Welander, Lisbeth Wederhus (Red.), Barna våre, i går, i dag, i morgen. Frelsesarmeen. ISSN 9788299451147. s. 124–135.
 • Frønes, Ivar & Ben Arieh, Asher (2007). Indicators of Children's Well Being - Concepts, Indices and Usage. Social Indicators Research. ISSN 0303-8300. 80(1), s. 1–4.
 • Frønes, Ivar (2007). Theorizing indicators - On indicators, signs and trends. Social Indicators Research. ISSN 0303-8300. 83. doi: 10.1007/s11205-006-9061-7.

Se alle arbeider i Cristin

 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (2022). Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205572300. 1000 s.
 • Frønes, Ivar (2018). Den krevende barndommen.Om barndom, sosialisering og politikk for barn. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202595494. 172 s.
 • Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K. & Frønes, Ivar (2017). Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205500891. 224 s.
 • Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar & Kjøbli, John (2017). Den krevende foreldrerollen. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-50088-4. 234 s.
 • Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene & Kjøbli, John (2016). Risiko, intervensjon og evidens. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-49022-2. 129 s.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar & Kjøbli, John (2016). Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205491854. 179 s.
 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (2016). Det norske samfunn, bind 3. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205496927. 362 s.
 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (2016). Det norske samfunn, bind 2. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205490215. 338 s.
 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (2016). Det norske samfunn, bind 1. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205490208. 339 s.
 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (2016). Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-49021-5. 900 s.
 • Frønes, Ivar (2016). The Autonomous Child; Theorizing Socialization. Springer Publishing Company. ISBN 978-3-319-25098-4. 119 s.
 • Frønes, Ivar & Strømme, Halvor (2014). Risiko og marginalisering Norske barns levekår i kunnskapssamfunnet. Ny utgave. Utvidet med nye data og nye analyser. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-46430-8. 142 s.
 • Ben-Arieh, Asher; Casas, Ferran; Frønes, Ivar & Korbin, Jill E. (2014). Handbook of child well-being : theories, methods and policies in global perspective. Springer. ISBN 978-90-481-9062-1. 3258 s.
 • Frønes, Ivar (2013). Å forstå sosialisering. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-44708-0. 171 s.
 • Backe-Hansen, Elisabeth & Frønes, Ivar (2012). Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-42087-8. 285 s.
 • Frønes, Ivar & Strømme, Halvor (2010). Risiko og marginalisering Norske barns levekår i kunnskapssamfunnet. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-40857-9. 139 s.
 • Befring, Edvard; Frønes, Ivar & Sørlie, Mari-Anne (2010). Sårbare unge : Nye perspektiver og tilnærminger. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-0539693-7.
 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (2010). Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-39086-7. 517 s.
 • Frønes, Ivar & Ben-Arieh, Asher (2008). Indicators of Children's Well-Being Theory and Practice in a Multi-Cultural Perspective. Springer Publishing Company. ISBN 978-1-4020-9303-6. 592 s.
 • Frønes, Ivar & Brusdal, Ragnhild (2008). Små keisere. Barn og forbruk i verdens rikeste land. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-38159-9. 140 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Frønes, Ivar; Qvortrup, Jens; Rizzini, Irene; nieuwenhys, Olga & Morrow, Virginia (2017). Past, present and future of childhood studies. Childhood. ISSN 0907-5682.
 • Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K. & Frønes, Ivar (2017). Introduksjon. I Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K. & Frønes, Ivar (Red.), Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205500891. s. 11–19.
 • Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar & Kjøbli, John (2017). Introduksjon. I Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar & Kjøbli, John (Red.), Den krevende foreldrerollen. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-50088-4. s. 11–20.
 • Kjølsrød, Lise & Frønes, Ivar (2017). Ikon og et verk for vår tid. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 58(02), s. 240–244.
 • Frønes, Ivar (2017). Høy utdanning er ikke høy kompetanse. [Radio]. NRK Ekko.
 • Frønes, Ivar (2016). Høyterskelsamfunnet.
 • Frønes, Ivar (2016). Integrasjon og utenforskap i norsk arbeidsliv.
 • Frønes, Ivar (2016). Utdanning tilbake til yrkeslivet.
 • Frønes, Ivar (2016). Ta utdanningen tilbake til arbeidslivet.
 • Frønes, Ivar (2015). Ta utdanningen tilbake til arbeidslivet!
 • Frønes, Ivar (2015). Kampen om barndommen. I Heyerdahl-Larsen, Lasse (Red.), 5-åringene – mellom lekende læring og undervisning. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-7391-174-2.
 • Frønes, Ivar (2014). Verdibørsen. [Radio]. NRK P1+.
 • Frønes, Ivar (2014). Fra mismatch til god match.
 • Frønes, Ivar (2014). Læringslivet.
 • Frønes, Ivar (2013). Vi trenger flere og ulike veier til voksenrolle og yrkeskompetanse. [Avis]. Aftenposten.
 • Frønes, Ivar (2013). Ungdomstid, ungdomsrolle og samfunnsformasjon.
 • Frønes, Ivar (2013). Rikdommens utfordringer i oljelandet.
 • Frønes, Ivar (2013). Kunnskapssamfunnets oppvekst; livsløp, kompetanseutvikling og sosial ulikhet.
 • Frønes, Ivar (2013). Oppvekst, livsløp og marginalisering i kunnskapssamfunnet, Oppvekstrapporten 2013. Barne-ungdoms, og familiedirektoratet. ISSN 978-82-8286-200-4. s. 264–273.
 • Frønes, Ivar (2012). Rikdom i nyere tid. [TV]. Status Norge, NRK2.
 • Frønes, Ivar (2012). Historisk om den norske arbeidsdagen. [TV]. Status Norge, NRK2.
 • Frønes, Ivar (2012). Om Norge som velferdssamfunn og kostnadene ved det. [TV]. Status Norge, NRK2.
 • Frønes, Ivar (2011). Lederkonferanse, Kristiansand 22. november 2011.
 • Frønes, Ivar (2011). Genes or social factors? Sociology, biology and the understanding of social action. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 52(3), s. 355–368.
 • Frønes, Ivar (2010). Rikdommens utfordring. I Finn, Krogh (Red.), Norsk Oljemuseums årbok 2010. Norsk Oljemuseum. ISSN 978-82-90402-56-8. s. 37–58.
 • Frønes, Ivar (2010). Barns levekår i kunnskapssamfunnet. Debattserien for barnehagefolk. ISSN 0801-2652.
 • Befring, Edvard; Frønes, Ivar & Sørlie, Mari-Anne (2010). Et kompetansebasert barnevern. I Befring, Edvard; Frønes, Ivar & Sørlie, Mari-Anne (Red.), Sårbare unge : Nye perspektiver og tilnærminger. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-0539693-7. s. 260–266.
 • Befring, Edvard; Frønes, Ivar & Sørlie, Mari-Anne (2010). Forord. Sårbare unge - nye perspektiver og tilnærminger. I Befring, Edvard; Frønes, Ivar & Sørlie, Mari-Anne (Red.), Sårbare unge : Nye perspektiver og tilnærminger. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-0539693-7. s. 13–14.
 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (2010). Innledning. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39086-7. s. 13–18.
 • Frønes, Ivar (2009). Gender, socialization and social sacralization in a secular culture.
 • Frønes, Ivar (2009). The role and responsibilities of indicators for child well-being.
 • Frønes, Ivar & Brusdal, Ragnhild (2008). Våre små keisere. Barnehagefolk. ISSN 1500-6905. s. 34–38.
 • Frønes, Ivar & Ben-Arieh, Asher (2007). Indicators of Children’s Well being: What should be Measured and Why? Social Indicators Research. ISSN 0303-8300. 84(3), s. 249–250.
 • Frønes, Ivar (2007). Nasjonens fortellinger. KonturTidsskrift. ISSN 1503-9226. 7(13), s. 20–24.
 • Frønes, Ivar (2007). Innovation and affluence.
 • Frønes, Ivar (2007). Kompetansebegrepet; i skjæringsfeltet mellom ulike fag og perspektiv.
 • Frønes, Ivar (2007). The Dynamics of Childhood and the Modelling of Indicators.
 • Frønes, Ivar (2015). Økningen i antall tilmeldte til barnevernet. Atferdssenteret. ISSN 978-82-93406-01-3.
 • Backe-Hansen, Elisabeth & Frønes, Ivar (2011). Å forske på og med barn og unge- perspektiver og metodologi. Gyldendal Akademisk.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. okt. 2010 20:20 - Sist endret 27. mars 2019 14:22