Ivar Frønes

Professor emeritus
Bilde av Ivar Frønes
English version of this page
Mobiltelefon 95460063
Rom 432
Treffetider Onsdager 9-10
Brukernavn

Faglige interesser

 • Kulturanalyse
 • Barn, ungdoms og familiesosiologi
 • Livsløp og generasjonsanalyse
 • Studier av levekår og sosial eksklusjon
 • Utviklingstrender

Undervisning

Kultur/medie-studier, livsløp/barn- ungdom familie, velferd/levekår, 

Bakgrunn

 • Mag. art. i 1975
 • Dr. Philos. 1995
 • Har arbeidet ved INAS 1975-79 og 1984-1986
 • Stipendiat v/ ISO 1980-1984
 • Har hatt kortere ansettelse i flere departementer knyttet til bestemte prosjekter
 • Ansatt v/ UiO siden 1986

Verv

Leder av Business Board, Childwatch International 
Medlem av Board,  International Society for Child indicators

Medlem av programstyret i forskningsprogrammet om velferd, arbeid migrasjon (VAM) ved NFR

Editorial board, American Joornal of Orthopsychiatry

Ediortial Board, Child Indicator Research 

Samarbeid

Har pr. i dag aktivt forskningssamarbeid med forskere ved ISS, med NOVA knyttet til forsknings- og bokprosjekt, med Atferdssenteret ved bistilling og forskningsprosjekt. Er involvert i et Nordisk og et internasjonalt prosjekt, foruten samarbeid med enkeltindivider knyttet til publisering.

Prosjekt

Deltar i et Nordisk prosjekt omkring ungdom og migrasjon, et internasjonalt  prosjekt om barns levekår,

et norsk prosjekt om marginaliseringsproblematikk og barnevern og et norskt prosjekt om livsløp og utdanningsutvikling.

Emneord: Sosiologi, Kultursosiologi

Publikasjoner

 • Frønes, Ivar (2020). Mellom tavle og holodeck Om utdanning, utvikling og teknologi, I: Bård Ketil Engen (red.),  Digitalisering, kompetanse og læring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-53831-3.  kapitel 3.  s 45 - 66
 • Casas, Ferran & Frønes, Ivar (2019). From snapshots to complex continuity: Making sense of the multifaceted concept of child well-being. Childhood.  ISSN 0907-5682. . doi: 10.1177/0907568219895809
 • Frønes, Ivar (2019). Barnefattigdom er utviklingsfattigdom. Forebygging.no.  ISSN 2535-4000. . doi: 10.21340/g8nr-fb91
 • Frønes, Ivar (2019). Barnefattigdom er utviklingsfattigdom. En fagpolitisk refleksjon over barnefattigdom og strategier for å bekjempe den.. Forebygging.no.  ISSN 2535-4000. . doi: : https://doi.org/10.21340/g8nr-fb91
 • Frønes, Ivar (2019). Frønes, I. (2019). Barnefattigdom er utviklingsfattigdom. En fagpolitisk refleksjon over barnefattigdom og strategier for å bekjempe den. Tidsskriftet forebygging.no, (3).. Forebygging.no.  ISSN 2535-4000. . doi: https://doi.org/10.21340/g8nr-fb91
 • Frønes, Ivar (2017). Barnefattigdom i kompetansesamfunnet., I: Stian Carstens Bendiksen; Sverre Helseth & Charlotte Lundgren (red.),  Oppvekstrapporten 2017. Økte forskjeller - gjør det noe?.  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.  ISBN 978-82-8286-317-9.  kapitel 2.  s 50 - 63
 • Frønes, Ivar (2017). Kompetansesamfunnets utfordringer, I: Mette Bunting & Geir Moshuus (red.),  Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55517-7.  kapitel 2.  s 17 - 32
 • Frønes, Ivar (2017). Sosialisering, I: David Thore Gravesen (red.),  Pædagogik i skole og fritid.  Hans Reitzels Forlag.  ISBN 978-87-412-6555-1.  kapitel 10.
 • Frønes, Ivar (2017). The high-tech society, youth work and popular education.. The International journal of Open Youth Work.  ISSN 2514-1813.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar & Kjøbli, John (2016). Innleiing, I: Sigrun K. Ertesvåg; Helene Eng; Ivar Frønes & John Kjøbli (red.),  Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205491854.  Innleiing.  s 11 - 17
 • Frønes, Ivar (2016). Genetikk, mening og den sosiale handling. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  (4) . doi: 10.18261/issn.1504-2928-2016-04-05
 • Frønes, Ivar (2016). Høyterskelsamfunnet, I: Ivar Frønes; Sigrun K. Ertesvåg; Helene Eng & John Kjøbli (red.),  Risiko, intervensjon og evidens.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49022-2.  kapitel 7.  s 110 - 126
 • Frønes, Ivar (2016). The Absence of Failure: Children at Risk in the Knowledge Based Economy. Child Indicators Research.  ISSN 1874-897X.  9(1), s 247- 260 . doi: 10.1007/s12187-015-9309-3
 • Frønes, Ivar & Brusdal, Ragnhild (2016). Forbrukere og forbrukersamfunn, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn, bind 3.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205496927.  kapitel 40.
 • Frønes, Ivar & Brusdal, Ragnhild (2016). Livsløp, generasjon og sosial endring, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn, bind 2.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205490215.  kapitel 23.
 • Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene & Kjøbli, John (2016). Intervensjon og evidens; forståelse og utfordringer, I: Ivar Frønes; Sigrun K. Ertesvåg; Helene Eng & John Kjøbli (red.),  Risiko, intervensjon og evidens.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49022-2.  kapittel 1.
 • Frønes, Ivar & Brusdal, Ragnhild (2015). Tegn, ting og mening, I: Håkon Larsen (red.),  Kultursosiologisk forskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02499-8.  Kapitel 7.  s 67 - 81
 • Ben-Arieh, Asher; Casas, Ferran; Frønes, Ivar & Korbin, Jill E. (2014). The Multifaceted Concept of Child Well-Being, In Asher Ben-Arieh; Ferran Casas; Ivar Frønes & Jill E. Korbin (ed.),  Handbook of child well-being : theories, methods and policies in global perspective.  Springer.  ISBN 978-90-481-9062-1.  Kapitel 1.  s 1 - 27
 • Frønes, Ivar & Brusdal, Ragnhild (2014). Children as Consumers, In Gary Melton (ed.),  The SAGE Handbook of Child Research.  Sage Publications.  ISBN 9781412930161.  7.  s 118 - 135
 • Frønes, Ivar & Brusdal, Ragnhild (2014). Well-Being and Children in a Consumer Society, In Asher Ben-Arieh; Ferran Casas; Ivar Frønes & Jill E. Korbin (ed.),  Handbook of child well-being : theories, methods and policies in global perspective.  Springer.  ISBN 978-90-481-9062-1.  kapitel 14.  s 1427 - 1443
 • Fangen, Katrine & Frønes, Ivar (2013). Structural barriers and individual agency: A mixed-methods approach to school-work transitions among young adult immigrants and descendants, In Gestur Gudmundsson; Dennis Beach & Viggo Vestel (ed.),  Youth and marginalisation: Young people from immigrant families in Scandinavia.  Tufnell Press.  ISBN 978-1-872767-68-0.  Chapter 2.
 • Frønes, Ivar & Brusdal, Ragnhild (2013). The purchase of moral positions: an essay on the markets of concerned parenting. International Journal of Consumer Studies.  ISSN 1470-6423.  37(2), s 159- 164 . doi: 10.1111/j.1470-6431.2012.01094.x
 • Frønes, Ivar & Futsæter, Knut Arne (2013). Diffusjon og bruk av Facebook i Norge. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  21(4), s 353- 373
 • Frønes, Ivar & Backe-Hansen, Elisabeth (2012). Hvordan forske på og med barn og unge?, I: Elisabeth Backe-Hansen & Ivar Frønes (red.),  Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42087-8.  kapitel 1.  s 11 - 32
 • Ben-Arieh, Asher & Frønes, Ivar (2011). Taxonomy for child well-being indicators: A framework for the analysis of the well-being of children. Childhood.  ISSN 0907-5682.  18(4), s 460- 476 . doi: 10.1177/0907568211398159
 • Frønes, Ivar (2011). Født sånn eller blitt sånn? Sosiologi, biologi og forståelsen av den sosiale handling. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  52(3), s 355- 368
 • Brusdal, Ragnhild & Frønes, Ivar (2010). Forbrukere og forbrukersamfunn, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39086-7.  Kapittel 14.  s 327 - 346
 • Frønes, Ivar (2010). Hvor mange fattige barn finnes det i Norge?Om kategorisering og operasjonalisering, og dets betydning for politisk og sosiologisk forståelse, I: Dag Album; Marianne Nordli Hansen & Karin Widerberg (red.),  Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014920.  kapitel.
 • Frønes, Ivar (2010). Kunnskapssamfunn, sosialisering og sårbarhet, I: Edvard Befring; Ivar Frønes & Mari-Anne Sørlie (red.),  Sårbare unge : Nye perspektiver og tilnærminger.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-0539693-7.  Kapittel 2.  s 31 - 45
 • Frønes, Ivar (2010). Status Zero Youth in the Welfare Society. Child Indicators Research.  ISSN 1874-897X.  3(3), s 313- 326 . doi: 10.1007/s12187-009-9056-4
 • Frønes, Ivar & Brusdal, Ragnhild (2010). Livsløp, generasjoner og sosial endring, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39086-7.  kapittel 17.  s 393 - 413
 • Frønes, Ivar (2009). Childhood; Leisure. culture and peers, In Jens Qvortrup (ed.),  The Palgrave Handbook of Childhood Studies.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0230-53260-1.  Kapitel.  s 273 - 286
 • Frønes, Ivar (2008). Sosial kompetanse, samfunnsutvikling og sosialisering,. Barn.  ISSN 0800-1669.  (1), s 9- 27
 • Frønes, Ivar & Brusdal, Ragnhild (2008). Familien og vennene. Utviklingen i familie, samliv og vennskap, I: Eivind Balsvik & Susanna Maria Solli (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene. En antologi.  Universitetsforlaget AS.  ISBN 978-82-15-01316-9.  kapitel 9.  s 162 - 174
 • Frønes, Ivar (2007). Kunnskapssamfunnets barndom. Om oppvekst, utdanningssamfunn og sosial eksklusjon, I: Else Johnsen; Lindis Evja & Lisbeth Wederhus Welander (red.),  Barna våre, i går, i dag, i morgen.  Frelsesarmeen.  ISBN 9788299451147.  artikkel.  s 124 - 135
 • Frønes, Ivar (2007). On theories of dialogue, self and society: Redefining socialization and the acquisition of meaning in light of the intersubjective matrix, In Stein Bråten (ed.),  On Being Moved. From Mirror Neurons to Empathy.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027252043.  Chapter 11.  s 201 - 218
 • Frønes, Ivar (2007). Theorizing indicators - On indicators, signs and trends. Social Indicators Research.  ISSN 0303-8300.  83 . doi: 10.1007/s11205-006-9061-7
 • Frønes, Ivar & Ben Arieh, Asher (2007). Indicators of Children's Well Being - Concepts, Indices and Usage. Social Indicators Research.  ISSN 0303-8300.  80(1), s 1- 4
 • Alghasi, Sharam; Fangen, Katrine & Frønes, Ivar (2006). På reise inn i det norske samfunn, I: Sharam Alghasi; Katrine Fangen & Ivar Frønes (red.),  Mellom to kulturer.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-34002-1.  1.  s 13 - 35 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Frønes, Ivar (2018). Den krevende barndommen.Om barndom, sosialisering og politikk for barn.. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202595494.  172 s.
 • Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar & Kjøbli, John (red.) (2017). Den krevende foreldrerollen. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50088-4.  234 s.
 • Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K. & Frønes, Ivar (red.) (2017). Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205500891.  224 s.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar & Kjøbli, John (red.) (2016). Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205491854.  179 s.
 • Frønes, Ivar (2016). The Autonomous Child; Theorizing Socialization. Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-319-25098-4.  119 s.
 • Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene & Kjøbli, John (red.) (2016). Risiko, intervensjon og evidens. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49022-2.  129 s.
 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (red.) (2016). Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49021-5.  900 s.
 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (red.) (2016). Det norske samfunn, bind 1.. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205490208.  339 s.
 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (red.) (2016). Det norske samfunn, bind 2. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205490215.  338 s.
 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (red.) (2016). Det norske samfunn, bind 3. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205496927.  362 s.
 • Ben-Arieh, Asher; Casas, Ferran; Frønes, Ivar & Korbin, Jill E. (ed.) (2014). Handbook of child well-being : theories, methods and policies in global perspective. Springer.  ISBN 978-90-481-9062-1.  3258 s.
 • Frønes, Ivar & Strømme, Halvor (2014). Risiko og marginalisering Norske barns levekår i kunnskapssamfunnet. Ny utgave. Utvidet med nye data og nye analyser. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-46430-8.  142 s.
 • Frønes, Ivar (2013). Å forstå sosialisering. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-44708-0.  171 s.
 • Backe-Hansen, Elisabeth & Frønes, Ivar (red.) (2012). Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42087-8.  285 s.
 • Befring, Edvard; Frønes, Ivar & Sørlie, Mari-Anne (red.) (2010). Sårbare unge : Nye perspektiver og tilnærminger. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-0539693-7.
 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (red.) (2010). Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39086-7.  517 s.
 • Frønes, Ivar & Strømme, Halvor (2010). Risiko og marginalisering Norske barns levekår i kunnskapssamfunnet. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40857-9.  139 s.
 • Frønes, Ivar & Brusdal, Ragnhild (2008). Små keisere. Barn og forbruk i verdens rikeste land. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38159-9.  140 s.
 • Frønes, Ivar & Ben-Arieh, Asher (ed.) (2008). Indicators of Children's Well-Being Theory and Practice in a Multi-Cultural Perspective. Springer Publishing Company.  ISBN 978-1-4020-9303-6.  592 s.
 • Alghasi, Sharam; Fangen, Katrine & Frønes, Ivar (red.) (2006). Mellom to kulturer. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-34002-1.  234 s. Vis sammendrag
 • Frønes, Ivar (2006). De likeverdige. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-36105-8.  272 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar & Kjøbli, John (2017). Introduksjon, I: Helene Eng; Sigrun K. Ertesvåg; Ivar Frønes & John Kjøbli (red.),  Den krevende foreldrerollen.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50088-4.  Introduksjon.  s 11 - 20
 • Frønes, Ivar (2017, 14. mars). Høy utdanning er ikke høy kompetanse. [Radio].  NRK Ekko.
 • Frønes, Ivar; Qvortrup, Jens; Rizzini, Irene; nieuwenhys, Olga & Morrow, Virginia (2017). Past, present and future of childhood studies. Childhood.  ISSN 0907-5682.
 • Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K. & Frønes, Ivar (2017). Introduksjon, I: John Kjøbli; Helene Eng; Sigrun K. Ertesvåg & Ivar Frønes (red.),  Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205500891.  Introduksjon.  s 11 - 19
 • Kjølsrød, Lise & Frønes, Ivar (2017). Ikon og et verk for vår tid. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  58(02), s 240- 244
 • Frønes, Ivar (2016). Høyterskelsamfunnet.
 • Frønes, Ivar (2016). Integrasjon og utenforskap i norsk arbeidsliv.
 • Frønes, Ivar (2016). Ta utdanningen tilbake til arbeidslivet.
 • Frønes, Ivar (2016). Utdanning tilbake til yrkeslivet.
 • Frønes, Ivar (2015). Kampen om barndommen, I: Lasse Heyerdahl-Larsen (red.),  5-åringene – mellom lekende læring og undervisning.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-7391-174-2.  kapitel.
 • Frønes, Ivar (2015). Ta utdanningen tilbake til arbeidslivet!.
 • Frønes, Ivar (2015). Økningen i antall tilmeldte til barnevernet..
 • Frønes, Ivar (2014). Fra mismatch til god match.
 • Frønes, Ivar (2014). Læringslivet.
 • Frønes, Ivar (2014, 02. mars). Verdibørsen. [Radio].  NRK P1+.
 • Frønes, Ivar (2013). Kunnskapssamfunnets oppvekst; livsløp, kompetanseutvikling og sosial ulikhet.
 • Frønes, Ivar (2013). Oppvekst, livsløp og marginalisering i kunnskapssamfunnet, I:  Oppvekstrapporten 2013.  Barne-ungdoms, og familiedirektoratet.  ISBN 978-82-8286-200-4.  kapitel 14.  s 264 - 273
 • Frønes, Ivar (2013). Rikdommens utfordringer i oljelandet.
 • Frønes, Ivar (2013). Ungdomstid, ungdomsrolle og samfunnsformasjon.
 • Frønes, Ivar (2013, 10. oktober). Vi trenger flere og ulike veier til voksenrolle og yrkeskompetanse.  Aftenposten.
 • Frønes, Ivar (2012, 18. januar). Historisk om den norske arbeidsdagen. [TV].  Status Norge, NRK2.
 • Frønes, Ivar (2012, 25. januar). Om Norge som velferdssamfunn og kostnadene ved det. [TV].  Status Norge, NRK2.
 • Frønes, Ivar (2012, 11. januar). Rikdom i nyere tid. [TV].  Status Norge, NRK2.
 • Backe-Hansen, Elisabeth & Frønes, Ivar (red.) (2011). Å forske på og med barn og unge- perspektiver og metodologi.
 • Frønes, Ivar (2011). Genes or social factors? Sociology, biology and the understanding of social action. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  52(3), s 355- 368
 • Frønes, Ivar (2011). Lederkonferanse, Kristiansand 22. november 2011.
 • Befring, Edvard; Frønes, Ivar & Sørlie, Mari-Anne (2010). Et kompetansebasert barnevern, I: Edvard Befring; Ivar Frønes & Mari-Anne Sørlie (red.),  Sårbare unge : Nye perspektiver og tilnærminger.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-0539693-7.  Etterord.  s 260 - 266
 • Befring, Edvard; Frønes, Ivar & Sørlie, Mari-Anne (2010). Forord. Sårbare unge - nye perspektiver og tilnærminger, I: Edvard Befring; Ivar Frønes & Mari-Anne Sørlie (red.),  Sårbare unge : Nye perspektiver og tilnærminger.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-0539693-7.  Forord.  s 13 - 14
 • Frønes, Ivar (2010). Barns levekår i kunnskapssamfunnet. Debattserien for barnehagefolk.  ISSN 0801-2652.  (4)
 • Frønes, Ivar (2010). Rikdommens utfordring, I: Krogh Finn (red.),  Norsk Oljemuseums årbok 2010.  Norsk Oljemuseum.  ISBN 978-82-90402-56-8.  Kapitel 3.  s 37 - 58
 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (2010). Innledning, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39086-7.  Forord.  s 13 - 18
 • Frønes, Ivar (2009). Gender, socialization and social sacralization in a secular culture.
 • Frønes, Ivar (2009). The role and responsibilities of indicators for child well-being.
 • Frønes, Ivar & Brusdal, Ragnhild (2008). Våre små keisere. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  s 34- 38
 • Frønes, Ivar (2007). Innovation and affluence.
 • Frønes, Ivar (2007). Kompetansebegrepet; i skjæringsfeltet mellom ulike fag og perspektiv.
 • Frønes, Ivar (2007). Nasjonens fortellinger. KonturTidsskrift.  ISSN 1503-9226.  7(13), s 20- 24
 • Frønes, Ivar (2007). Sosial kompetanse; i skjæringsfeltet mellom ulike fag og perspektiv.
 • Frønes, Ivar (2007). The Dynamics of Childhood and the Modelling of Indicators.
 • Frønes, Ivar & Ben-Arieh, Asher (2007). Indicators of Children’s Well being: What should be Measured and Why?. Social Indicators Research.  ISSN 0303-8300.  84(3), s 249- 250

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. okt. 2010 20:20 - Sist endret 27. mars 2019 14:22