Audrey Stark

Bilde av Audrey Stark
English version of this page
Telefon +47 22844386
Rom 216
Treffetider KULKOM: Veiledning på SV-info tirsdager 12:30-15:00. OLA: Etter avtale.
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Studiekonsulent for bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon (KULKOM) og masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid (OLA)

Kontaktinformasjon for studenter

Er du bachelorstudent eller utvekslingsstudent? Ta kontakt med SV-info.

Er du masterstudent på OLA? Ta kontakt med meg direkte.

Arbeidsområder

KULKOM

 • Administrativt ansvar for bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon
 • Studieveiledning
 • Studenthenvendelser og studentsaker
 • Undervisningsplanlegging
 • Eksamensplanlegging og avvikling
 • Innpassing av utdanning fra norske læresteder
 • Administrativt ansvar for 40-gruppe OLA-TVERR
 • Kvalitetssikring og evaluering av undervisning
 • Kontraktinngåelse og lønn til sensorer, timelærere, gjesteforelesere og skolebesøkere
 • Organisering av semesterstart og mottak av nye bahcelorstudenter hver høst
 • Sekretær for programrådet

OLA

 • Studieveiledning
 • Studenthenvendelser og studentsaker
 • Opptak til masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid (OLA)
 • Organisering av semesterstart og mottak av nye studenter hver høst
 • Undervisningsplanlegging
 • Eksamensplanlegging og avvikling
 • Innpassing av utdanning fra norske læresteder
 • Masteroppgaven - veiledningskontrakter og innlevering
 • Kontraktinngåelse og lønn til sensorer, timelærere, gjesteforelesere
 • Prosjektforum, fasilitering av prosjektsamlinger
 • Sekretær for programrådet

Bakgrunn

 • Master i sosiologi, Universitetet i Oslo
 • Bachelor i kultur og samfunnsfag, Universitetet i Oslo
 • Bachelor of Arts, Universitetet i Minnesota, USA
Emneord: Kultur og kommunikasjon, Organisasjon, ledelse og arbied, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Eksamen
Publisert 13. jan. 2017 07:18 - Sist endret 9. aug. 2019 17:37