Solar Transitions (avsluttet)

Eit internasjonalt forskingsprosjekt om bruk av solenergi i utviklingsland.

For meir informasjon om prosjektet, sjå dei engelske sidene for Solar Transitions.

Frontpage-pictures

Om prosjektet

Dette forskingsprosjektet analyserer erfaringar frå igangsetting og drift av småskala solcelledrivne kraftstasjonar i landsbyar i India og Kenya med vekt på den sosiale organiseringa og dei sosioøkonomiske aspekta ved strømforsyninga.

Prosjektet arbeider også med aktiv overføring av erfaringar mellom India, Kenya og Noreg om korleis solcellekraftverk kan settast i gang og organiserast i landsbyar som ligg langt frå viktig infrastruktur. Ein analyse av denne Sør-Sør-Nord-overføringa av kunnskap og løysingar blir gjennomført i løpet av prosjektet. Forskingsprosjektet er finansiert av Noregs forskingsråd. Prosjektmedlemmane vil sette i gang ein lokal solkraftstasjon i landsbyen Ikisaya i Kenya i samarbeid med lokalbefolkninga for å skape eit eksempel som kan byggast vidare på av myndigheiter, firma og organisasjonar.

Publisert 25. aug. 2010 14:49 - Sist endret 1. okt. 2020 10:29

Kontakt

Besøksadresse
Moltke Moes vei 31
Harriet Holters hus, 2 etg.
0851 Oslo

Postadresse
Postboks 1096 Blindern
0317 Oslo

Telefon og e-post
22 85 52 57 (telefon)
ekspedisjonen@sosgeo.uio.no