English version of this page

PEriTiA- Politikk, ekspertise og tillit i praksis

Tegning av ekspert som holder foredrag
Foto: Colourbox

Om prosjektet

PEriTiA studerer betingelsene for tillit til eksperter og ekspertkunnskap involvert i politikkutforming. Prosjektet er finansiert av EU-programmet Horizon 2020 og bringer sammen filosofer, sosiologer, statsvitere, medievitere og psykologer i flerfaglig forskning.

Mål

Å undersøke:

  • og sammenligne kanaler for kobling mellom vitenskap og politikk i ulike europeiske land
  • digitale mediers rolle i å skape, styrke eller svekke tillit til eksperter
  • psykologiske mekanismer involvert i prosesser som skaper/undergraver tillit, sosiale indikatorer for tillit til eksperter, og kognitive og følelsmessige komponenter i tillitsfull atferd
  • etiske krav til eksperter involvert i politikkutforming
  • hvorvidt deliberative paneler av borgere og eksperter kan fremme tillit til ekspertkunnskap

Finansiering

Dette prosjektet har mottatt finansiering fra EUs Horizon 2020 forskning og innovasjonsprogram, tilskuddsavtale nr. 870883

Varighet

Februar 2020-Januar 2023

Samarbeid

University College Dublin

Allea- All European Academies

Institut Jean Nicod

University Vita-Salute San Raffaele

American University of Armenia Foundation

Sense about Science

King's College London

Polish academy of Sciences

University of Utrecht

Strane Innovation

 

For mer informasjon om prosjektet, vennligst besøk prosjektets nettside

Publisert 28. apr. 2020 09:05 - Sist endret 31. jan. 2022 15:37