Institusjonell endring - EU: Institusjonelle perspektiv på hvordan overnasjonale organisasjoner oppstår, formes og endres

Åse Gornitzka av Institutt for statsvitenskap, UiO, innleder seminaret

Denne våren er det den tredje modulen i prosjektet,  institusjoner, demokrati og politikk, som står i sentrum. Kryss av datoene allerede nå.

Seminaret er åpent for alle. Ta gjerne med venner og kjente.

Publisert 13. jan. 2014 09:34 - Sist endret 18. sep. 2017 14:35