2013

Tidligere

Tid og sted: 11. des. 2013 14:1516:00, Rom 221, Harriet Holters hus

Offentligheten er i endring og sosiale medier er en viktig del av endringsprosessen. Bernard Enjolras er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, og er en av dem som har fulgt tettest betydningen  av sosiale medier for politisk debatt.

Alle er velkommen!

Tid og sted: 20. nov. 2013 09:1511:00, Rom 221, Harriet Holters hus
Tid og sted: 18. apr. 2013 14:1515:45, Harriet Holters hus rom 323

Tema:   Velferdsstat og institusjonell endring - Eksemplifisert  ved syketrygd og pensjonsreform i Norge

Innledere: Anniken Hagelund og Axel West Pedersen

Seminaret er åpent for alle.

Tid og sted: 7. feb. 2013 14:1515:45, Harriet Holters Hus 323

Innleder: Lars Mjøset

Tema:   En institusjonell analyse av Norges politiske økonomi i oljealderen

Seminaret er åpent for alle. Vel møtt!