English version of this page

Rollen til globale verdikjeder i omstilling til bærekraft

Prosjektet analyserer hvordan kaffeproduksjonen i Øst-Afrika, kjent for å forårsake miljøødeleggelser og opprettholde fattigdom, kan bli mer bærekraftig under stadig mer utfordrende forhold.

En kaffebusk

Foto: Colourbox.com ©

Om prosjektet

GVC-Transitions utforsker hvordan private aktører kan bidra til bærekraftig samfunnsomstilling. Prosjektet analyserer hvordan kaffeproduksjon i Øst Afrika preget av stadig større miljøutfordringer kan klare omstillingen. Det forventes for eksempel at etterspørselen etter kaffe dobles, mens området egnet for kaffeproduksjon halveres i 2050. Hvordan kan kaffebransjen produsere dobbelt så mye kaffe på halvparten så mye areal mens de er kjent for å forårsake miljøødeleggelser og vedvarende fattigdom. Basert på to etnografiske feltstudier fra kaffeproduksjonen i Burundi og Etiopia, utforsker dette prosjektet hvordan komplekse sosio-økologiske prosesser utvikler seg i møte med miljøendringer og økonomiske endringer. Vi finner at denne utfordringen ikke kan løses med kun teknologi, men at vi må sette fokus på menneskelig aspekt i verdikjeden. Vi finner de menneskelige verdiene til aktørene i kaffeproduksjon til å være å en mulig forklarende faktor for hvorfor vi gjør motstand eller er villig til å gjøre drastiske endringer for å klare å tilpasse oss, samt være med på den grønne omstillingen. Prosjektet er nå i an dypere analysefase, og kommer snart med spennende funn. Forskningen er gjennomført som et Nord-Sør samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Addis Ababa Universitet.

Dette prosjektet benytter kun de engelske nettsidene. Der finner du mer informasjon om prosjektet.

Samarbeid

Institutt for geografi- og miljøstudier, Universitetet i Addis Abeba

Forskningsprogram

Bevilgningen til prosjektet er NOK 5 200 000.

Varighet

2016 - 2022

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • O'Brien, Karen (2021). Looking into the Crystal Ball: What Does the Future Hold for the Cultural Environments.
 • O'Brien, Karen (2020). It’s a Relationship Problem: Addressing Biodiversity Loss, Climate Change, Inequality, and Global Pandemics.
 • O'Brien, Karen (2020). Transformative Change at a Global Scale: From Understanding to Action.
 • Rosenberg, Milda Nordbø (2019). BEFORE & NOW .
 • Rosenberg, Milda Nordbø (2019). Telling Authentic Stories in Coffee with Photo-Voice.
 • O'Brien, Karen (2019). Kostnaden ved å gjøre ingenting: «200 millioner mennesker vil trenge nødhjelp årlig». [Fagblad]. Bistandsaktuelt.
 • O'Brien, Karen (2019). How do we transform systems? .
 • Rosenberg, Milda Nordbø (2018). Kaffe, klima, mennesker.
 • Rosenberg, Milda Nordbø (2018). Transformations in the Burundian Coffee Sector.
 • Nordbø, Milda Jonusaite (2018). Building Bridges - Finding Common Ground for a Sustainable Future.
 • Nordbø, Milda Jonusaite (2017). Meet a Farmer: Dorothy, Gaharo Hill. [Internett]. Colleborative Coffee Source.
 • Rosenberg, Milda Nordbø (2017). Dårlig klima for kaffe. Mens verdens befolkning drikker stadig mer kaffe, trues kaffeplanten av klimaendringene. [Avis]. Klassekampen.
 • Nordbø, Milda Jonusaite (2017). Stories on a String.
 • Nordbø, Milda Jonusaite & Pileberg, Silje (2017). Kaffien er truga av klimaendringar. [Internett]. https://www.sv.uio.no/iss/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2.
 • O'Brien, Karen & Nordbø, Milda Jonusaite (2017). Forskningstorget stand: Hva er viktig for deg? Kaffe, kakao og klima.
 • Nordbø, Milda Jonusaite (2017). Coffee Change.
 • Nordbø, Milda Jonusaite (2017). The Dark Brew. [Fagblad]. Tvergasten.
 • Nordbø, Milda Jonusaite (2017). Hvordan er kaffen er truet av klimaendringene, og hva kan vi som forbrukere gjøre? [Radio]. NRK P1.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Økonomisk geografi, Miljø, Politisk økologi, Utvikling-politikk-miljø
Publisert 15. sep. 2016 13:56 - Sist endret 3. mars 2022 10:28

Kontakt