English version of this page

Rollen til globale verdikjeder omstilling til bærkraft

Prosjektet analyserer hvordan kaffeproduksjonen i Øst-Afrika, kjent for å forårsake miljøødeleggelser og opprettholde fattigdom, kan bli mer bærekraftig under stadig mer utfordrende forhold.

En kaffebønne

Foto: Colourbox.com ©

Om prosjektet

GVC-Transitions utforsker hvordan private aktører kan bidra til bærekraftig samfunnsomstilling. Prosjektet analyserer hvordan kaffeproduksjon i Øst Afrika preget av stadig større miljøutfordringer kan klare omstillingen. Det forventes for eksempel at etterspørselen etter kaffe dobles, mens området egnet for kaffeproduksjon halveres i 2050. Hvordan kan kaffebransjen produsere dobbelt så mye kaffe på halvparten så mye areal mens de er kjent for å forårsake miljøødeleggelser og vedvarende fattigdom. Basert på to etnografiske feltstudier fra kaffeproduksjonen i Burundi og Etiopia, utforsker dette prosjektet hvordan komplekse sosio-økologiske prosesser utvikler seg i møte med miljøendringer og økonomiske endringer. Vi finner at denne utfordringen ikke kan løses med kun teknologi, men at vi må sette fokus på menneskelig aspekt i verdikjeden. Vi finner de menneskelige verdiene til aktørene i kaffeproduksjon til å være å en mulig forklarende faktor for hvorfor vi gjør motstand eller er villig til å gjøre drastiske endringer for å klare å tilpasse oss, samt være med på den grønne omstillingen. Prosjektet er nå i an dypere analysefase, og kommer snart med spennende funn. Forskningen er gjennomført som et Nord-Sør samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Addis Ababa Universitet.

Dette prosjektet benytter kun de engelske nettsidene. Der finner du mer informasjon om prosjektet.

Samarbeid

Institutt for geografi- og miljøstudier, Universitetet i Addis Abeba

Forskningsprogram

Bevilgningen til prosjektet er NOK 5 200 000.

Varighet

2016 - 2020

Publikasjoner

 • Paul Shrivastava; Mark Stafford Smith; Karen O'Brien & Laszlo Szolnai (2020). Transforming Sustainability Science to Generate Positive Social and Environmental Change Globally. One Earth.  ISSN 2590-3330.  2, s 329- 340
 • Ioan Fazey; Niko Schäpke; Milda Nordbø Rosenberg; Guido Caniglia; Karen O'Brien; Anthony Hodgson; Ian Kendrick; Morgan Scoville-Simonds; Irmelin Gram-Hanssen; Helene Amundsen; Jakob Grandin; Halvor Dannevig; Sara Grenni; Jade Lauren Gunnell; Felipe Gusmao; Maike Hamann; Brian Harding; Gavin Harper; Mia Hesselgren; Dina Hestad; Cheryl Anne Heykoop; Johan Holmén; Kirsty Holstead; Claire Hoolohan; Andra-Ioana Horcea-Milcu; Lummina Geertruida Horlings; Stuart Mark Howden; Rachel Angharad Howell; Sarah Insia Huque; Mirna Liz Inturias Canedo; Rika Preiser; Sajidur Rahman; Mark S. Reed; Philip Revell; Iokiñe Rodriguez; Briony Cathryn Rogers; Jascha Rohr; Helen Ross; Shona Russell & Hannah R. Young (2020). Transforming knowledge systems for life on Earth: Visions of future systems and how to get there. Energy Research & Social Science.  ISSN 2214-6296.
 • Siri Veland; Morgan Scoville-Simonds; Irmelin Gram-Hanssen; Ann Kristin Schorre; Ann El Khoury; Milda Jonusaite Nordbø; Amanda H. Lynch; Gail Hochachka & Maiken Bjørkan (2018). Narrative matters for sustainability: the transformative role of storytelling in realizing 1.5°C futures. Current Opinion in Environmental Sustainability.  ISSN 1877-3435.  31, s 41- 47

Se alle arbeider i Cristin

 • Karen O'Brien (2020). Transformative Change at a Global Scale: From Understanding to Action.
 • Karen O'Brien (2020). It’s a Relationship Problem: Addressing Biodiversity Loss, Climate Change, Inequality, and Global Pandemics.
 • Milda Nordbø Rosenberg (2019). Telling Authentic Stories in Coffee with Photo-Voice.
 • Karen O'Brien (2019). How do we transform systems?.
 •  (2019). Kostnaden ved å gjøre ingenting: «200 millioner mennesker vil trenge nødhjelp årlig».
 •  (2019). BEFORE & NOW.
 • Milda Nordbø Rosenberg (2018). Kaffe, klima, mennesker.
 • Milda Jonusaite Nordbø (2018). Building Bridges - Finding Common Ground for a Sustainable Future.
 • Milda Nordbø Rosenberg (2018). Transformations in the Burundian Coffee Sector.
 • Milda Jonusaite Nordbø (2017). Coffee Change.
 •  (2017). Kaffien er truga av klimaendringar.
 •  (2017). Meet a Farmer: Dorothy, Gaharo Hill.
 •  (2017). The Dark Brew.
 •  (2017). Dårlig klima for kaffe. Mens verdens befolkning drikker stadig mer kaffe, trues kaffeplanten av klimaendringene..
 •  (2017). Hvordan er kaffen er truet av klimaendringene, og hva kan vi som forbrukere gjøre?.
 •  (2017). Stories on a String.
 •  (2017). Forskningstorget stand: Hva er viktig for deg? Kaffe, kakao og klima..

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Økonomisk geografi, Miljø, Politisk økologi, Utvikling-politikk-miljø
Publisert 15. sep. 2016 13:56 - Sist endret 2. des. 2019 17:12

Kontakt