English version of this page

Arbeidsinnvandring til rurale regioner (GLARUS)

Prosjektet "Arbeidsinnvandring til rurale regioner" ("Global labour in rural societies", GLARUS) utforsker den økende arbeidsinnvandringen til rurale regioner, i Norge som ellers i den vestlige verdenen.

Bærplukkere
Photo: Johan Fredrik Rye

Om prosjektet

Prosjektet kombinerer tre forskningsfelt som tidligere i liten grad har vært helhetlig integrert: Teorier om transnasjonalisme, teorier om segmenterte arbeidsmarkeder og prekære arbeidsvilkår, og teorier om rurale samfunn og endringer.

Prosjektdesignet inkluderer mixed methods (registerdata, undersøkelser, medieanalyse, feltarbeid, intervjuer og foto-elisitering) og et nasjonalt så vel som internasjonalt komparativt casedesign med fokus på spesifikke rurale steder i Norge, Storbritannia og USA.

Mål

Basert på innsikt fra henholdsvis migrasjons-, arbeidsmarkeds- og bygdestudieteorier, vil tre sentrale konsepter lede innsamlingen og analysen av materialene:

 1. Rural transnasjonalisme: Hvordan skapes, praktiseres og oppleves transnasjonale rom annerledes i rurale og urbane områder? Hva er spesifikt for den rurale versjonen av transnasjonalisme, og hvilke implikasjoner har dette for aktørene?
 2. Nye sosiale ulikheter i rurale samfunn: Hvordan kommer samspillet mellom klasse- og etniske ulikheter til uttrykk når det gjelder global arbeidskraft i rurale samfunn? Er det spesifikke egenskaper ved den rurale logikken til sosiale distinksjoner og klassestrukturer? Opplever arbeidsinnvandrere sin posisjon som prekære arbeidere ulikt i rurale og urbane samfunn?
 3. Flerromlig rural praksis, identiteter og eiendeler: Hvordan er rurale steder konstruert av og sammenvevd inn i komplekse nett av relasjoner med andre steder, for eksempel gjennom lokale rurale økonomiers avhengighet av globale arbeidsmarkeder? 

For utfyllende informasjon om prosjektet, se prosjektbeskrivelsen (PDF), og hovedprosjektsidene på NTNU. 

Samarbeid

 • Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
 • Norsk senter for bygdeforskning
 • Centre for Migration Research (Warsaw University)
 • University of Gloucestershire
 • University of California, Davis
 • University of Wisconsin, Oshkosh

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd med kr. 10 000 000.

Varighet

2017-2022

Publikasjoner

 • Rye, Johan Fredrik (2021). De transnasjonale arbeiderne. I Ljunggren, Jørn & Hansen, Marianne Nordli (Red.), Arbeiderklassen. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202646240. s. 145–162.
 • Stachowski, Jakub & Rasmussen, Bente (2021). From Valued Stayers to Working Hands? The Social Consequences of Changing Employment Relations Among Polish Migrants in Farmed Salmon Industry in Rural Norway. European Countryside. ISSN 1803-8417. 13(3). doi: 10.2478/euco-2021-0015.
 • Stachowski, Jakub & Rasmussen, Bente (2021). Når hjemme er borte og borte hjemme: fortellinger om lokalintegreringens komplekse dynamikk . I Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes & Sætermo, Turid Fånes (Red.), Fortellinger om integrering i norske lokalsamfunn. Universitetsforlaget. ISSN 9788215042954. s. 156–179. doi: DOI%3A%2010.18261/9788215042961-2021-07.
 • Stachowski, Jakub & Bock, Bettina (2021). Unsettled settlement? Translocal social anchoring and patterns of (im)mobility among Polish families in rural Norway. Geoforum. ISSN 0016-7185. 126, s. 372–382. doi: 10.1016/j.geoforum.2021.09.001.
 • Scott, Sam & Rye, Johan Fredrik (2021). Praised, prized, yet penalised: A critical examination of low-wage hiring queues in the global strawberry industry. Journal of Rural Studies. ISSN 0743-0167. 88, s. 473–481. doi: 10.1016/j.jrurstud.2021.04.014.
 • Slettebak, Marie Holm (2020). Labour migration and increasing inequality in Norway. Acta Sociologica. ISSN 0001-6993. s. 1–17. doi: 10.1177/0001699320930261.
 • Stachowski, Jakub (2020). Processes of socio-spatial exposures and isolations among Polish labour migrants in rural Norway: Exploring social integration as a lived experience . European Urban and Regional Studies. ISSN 0969-7764. 27(4), s. 379–397. doi: 10.1177/0969776420930758.
 • Stachowski, Jakub (2020). Positioning in ‘relational claustrophobia’- ethical reflections on researching small international migrant communities in rural areas . Journal of Rural Studies. ISSN 0743-0167. 78, s. 176–184. doi: 10.1016/j.jrurstud.2020.06.001.
 • Slettebak, Marie Holm (2020). Does international labour migration affect internal mobility in rural Norway? . I Rye, Johan Fredrik & O'Reilly, Karen (Red.), International Labour Migration to Europe’s Rural Regions. Routledge. ISSN 9781003022367. s. 175–192. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rye, Johan Fredrik & Scott, Sam (2020). Agricultural employers’ representation and rationalisation of their work offer . I Rye, Johan Fredrik & O'Reilly, Karen (Red.), International Labour Migration to Europe’s Rural Regions. Routledge. ISSN 9781003022367. s. 141–158.
 • Stachowski, Jakub & Fialkowska, Kamila (2020). ‘Living on the edge’? A comparative study of processes of marginalisation among Polish migrants in rural Germany and Norway. I Rye, Johan Fredrik & O'Reilly, Karen (Red.), International Labour Migration to Europe’s Rural Regions. Routledge. ISSN 9781003022367. s. 105–120. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rye, Johan Fredrik & O'Reilly, Karen (2020). New perspectives on international labour migration to Europe’s rural regions . I Rye, Johan Fredrik & O'Reilly, Karen (Red.), International Labour Migration to Europe’s Rural Regions. Routledge. ISSN 9781003022367. s. 3–21. Fulltekst i vitenarkiv
 • O'Reilly, Karen & Rye, Johan Fredrik (2020). The (re)production of the exploitative nature of rural migrant labour in Europe . I Rye, Johan Fredrik & O'Reilly, Karen (Red.), International Labour Migration to Europe’s Rural Regions. Routledge. ISSN 9781003022367. s. 228–245.
 • Rye, Johan Fredrik & Slettebak, Marie Holm (2020). The new geography of labour migration: EU11 migrants in rural Norway. Journal of Rural Studies. ISSN 0743-0167. 75, s. 125–131. doi: 10.1016/j.jrurstud.2020.01.014.
 • Rye, Johan Fredrik & Scott, Sam (2018). International Labour Migration and Food Production in Rural Europe: A Review of the Evidence. Sociologia Ruralis. ISSN 0038-0199. 58(4), s. 928–952. doi: 10.1111/soru.12208. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rye, Johan Fredrik (2018). Transnational spaces of class: International migrants? multilocal, inconsistent and instable class positions. Current Sociology. ISSN 0011-3921. 67(1), s. 27–46. doi: 10.1177/0011392118793676. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rye, Johan Fredrik; Slettebak, Marie Holm & Bjørkhaug, Hilde (2018). From Family to Domestic and Global Labour? A Decade of Proletarisation of Labour in the Norwegian Horticulture Industry. European Countryside. ISSN 1803-8417. 10(4), s. 528–542. doi: 10.2478/euco-2018-0030. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rye, Johan Fredrik (2017). Labour migrants and rural change: The “mobility transformation” of Hitra/Frøya, Norway, 2005–2015. Journal of Rural Studies. ISSN 0743-0167. 64, s. 189–199. doi: 10.1016/j.jrurstud.2017.12.003. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Rye, Johan Fredrik & O'Reilly, Karen (2020). International Labour Migration to Europe’s Rural Regions. Routledge. ISBN 9781003022367. 274 s. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjelaas, Irmelin; Gullikstad, Berit; Penner, Angelina; Sætermo, Turid Fånes & Stachowski, Jakub (2021). Boklansering: Fortellinger om integrering i norske lokalsamfunn. [Internett]. Litteraturhuset i Trondheim.
 • Rye, Johan Fredrik (2021). Er det over og ut for den trønderske jordbæra? Innherred.
 • Rye, Johan Fredrik (2021). Covid-19 and migrant workers in Norway’s agricultural industries.
 • Rye, Johan Fredrik (2021). Migrant farm workers’ health, safety and working conditions .
 • Rye, Johan Fredrik (2021). Migrants at work: Precariousness, liminality and exploitative labour practices .
 • Rye, Johan Fredrik (2021). Intra-European labour migration and non-standard employment careers.
 • Rye, Johan Fredrik (2019). International Labour Migration.
 • Rye, Johan Fredrik & Scott, Sam (2019). ’Doing the right thing’: Agricultural employers’ rationalisation of their low-wage work opportunities for international labour migrant.
 • Rye, Johan Fredrik (2019). Røtter eller føtter? Sosiologiske stedsperspektiver. .
 • Rye, Johan Fredrik & Slettebak, Marie Holm (2019). Varieties of integration. Local communities’ reception of labour migrants.
 • Stachowski, Jakub (2018). “Settling down in the countryside- Polish families in ‘New Immigrant Destinations’ in Norway”.
 • Stachowski, Jakub & Rye, Johan Fredrik (2017). The transnational rural other – reconsidering the idea of otherness in rural studies.
 • Rye, Johan Fredrik & Scott, Sam (2017). International labour migration to/in rural Europe: a review of the evidence.
 • Rye, Johan Fredrik (2017). Recognizing changed migration patterns.
 • Rye, Johan Fredrik & Scott, Sam (2017). International labour migration to/in rural Europe: a review of the evidence.
 • Rye, Johan Fredrik & Scott, Sam (2017). International labour migration to/in rural Europe.
 • Stachowski, Jakub (2021). To be or to belong? Processes of (g)localised integration among Polish migrants in rural Norway. NTNU. ISSN 2703-8084.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. mars 2022 12:38 - Sist endret 17. mars 2022 09:57