GECHS - Global Environmental Change and Human Security (avsluttet)

GECHS er et prosjekt under International Human Dimensions Programme.

Detaljert informasjon på de engelske prosjektsidene 

 

Publisert 25. aug. 2010 13:32 - Sist endret 1. des. 2020 09:29

Kontakt

Besøksadresse

Moltke Moes vei 31
Harriet Holters hus
2. etg
 

Postaddresse

Postboks 1096 Blindern
0317 Oslo
Norway

Telefon og e-post

22 85 52 57 (tlf)
ekspedisjonen@sosgeo.uio.no