English version of this page

Cannabis: Subculture, economy and social marginality (avslutta)

Har det blitt ”normalt” å røykje hasj? Kva er spenninga mellom ein ”mild” cannabiskultur og ein tøff og kynisk cannabisøkonomi? Korleis skal vi forstå nye trendar som heimedyrking og medisinsk bruk av cannabis? Kva er den beste politikken?

Publisert 25. aug. 2010 13:26 - Sist endra 25. apr. 2016 11:27

Kontakt

Besøksadresse
Moltke Moes vei 31
Harriet Holters hus, 2 etg.
0851 Oslo

Postadresse
Postboks 1096 Blindern
0317 Oslo

Telefon og e-post
22 85 52 57 (telefon)
ekspedisjonen@sosgeo.uio.no