English version of this page

Binge Norway: Alcohol consumption in the transition to adulthood (avsluttet)

Norge har et drikkemønster preget av høyt inntak per drikkeepisode og beruselse («binge drinking»), ikke minst blant ungdom og unge voksne.

Illustrasjonsbilde: Colourbox.no

Basert på tidligere - kvantitativt orientert - forskning vet vi mye om konsekvensene av denne typen bruk av alkohol, som vold, skader, trafikkulykker og selvmordsforsøk. Derimot står den kvalitativt orienterte forskning på alkoholbruk svakere. Hvilken betydning spiller ritualer og symboler? Hvilke normer og verdier regulerer bruken av alkohol, av hva skjer når normene brytes? Fungerer alkoholen integrerende, og hva er i så fall grunnen? Slike spørsmål vil belyses i prosjektet Binge Norway: Alcohol consumption in the transition to adulthood. I egne delstudier vil vi belyse alkoholbruk i russetida og «fadderuka» for de nye studentene ved Universitetet i Oslo.

Publisert 25. sep. 2013 13:46 - Sist endret 25. apr. 2016 11:27