Publications

This article explains the main rationale behind the scheme:

Hansen, M. N., Flemmen, M. Ø. & Andersen, P. L. (2009). The Oslo Register Data Class Scheme (ORDC). Final report from the classification project. University of Oslo http://www.sv.uio.no/iss/forskning/publikasjoner/memoranda/pdfs/memorandum_01_09.pdf

 

Publications that apply the ORDC scheme

Toft, M. (2018). Mobility closure in the upper class: assessing time and forms of capital. British Journal of Sociology. doi: 10.1111/1468-4446.12362 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-4446.12362

Toft, M. (2018). Upper-class trajectories: capital-specific pathways to power. Socio-economic review 16(2), 341- 364. https://academic.oup.com/ser/article/16/2/341/4978526

Toft, M. & Flemmen, M. (2018). The gendered reproduction of the upper class. In Olav Korsnes; Johan Heilbron; Johannes Hjellbrekke; Felix Bühlmann & Mike Savage (ed.),  New Directions in Elite Studies.  Routledge.  s 113 - 133

Flemmen, M. & Haakestad, H. (2018). Class and politics in twenty-first Century Norway: a homology of positions and position-taking. European Societies. 20(3), s 401- 423. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14616696.2017.1371318

Flemmen, M., Toft, M., Andersen, P. L., Hansen, M. N. & Ljunggren, J. (2017). Forms of Capital and modes of closure in upper class reproduction. Sociology 51(6), s 1277- 1298. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0038038517706325

Toft, M. & Ljunggren, J. (2016).  Geographies of class advantage: The influence of adolescent neighbourhoods in Oslo. Urban Studies. 53(14), s 2939- 2955. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0042098015601770

Ljunggren, J. (2016). Economic rewards in the cultural upper class: The impact of social origin on income within the Norwegian field of culture. Poetics. 57 s- 14-26. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304422X1630122X?via%3Dihub

Ljunggren, J. & Andersen, P.L. (2015). Vertical and Horizontal Segregation: Spatial Class Divisions in Oslo 1970-2003. International Journal of Urban and Regional Research 39(2), s 305-322 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-2427.12167

Hansen, Marianne Nordli (2011). Finnes det en talentreserve? : betydningen av klassebakgrunn og karakterer for oppnådd utdanning. [Is there a talent reserve? The impact of class origin and graden on educational attainment] Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 28(3), s 173- 189 http://www.idunn.no/ts/spa/2011/03/art02

Andersen, Patrick Lie & Hansen, Marianne Nordli (2011). Class and Cultural Capital—The Case of Class Inequality in Educational Performance. . European Sociological Review. ISSN 0266-7215. http://esr.oxfordjournals.org/content/28/5/607.short

Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind (2010). Klassereisen - mer vanlig i dag?, I: Kenneth Dahlgren & Jørn Ljunggren (red.), Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01580-4. Kapittel 14. s 197 - 212

Flemmen, M. (2009). Den økonomiske overklassens sosiale lukning [Social closure in the economic upper class] i Tidsskrift for samfunnsforskning 2009 (4).
http://www.idunn.no/ts/tfs/2009/04/art05

Published Sep. 10, 2013 4:05 PM - Last modified Aug. 14, 2018 12:56 PM