lisekj

Image of person
Could not get user data from external service

Academic Interests

 • Sociology of leisure
 • Sociology of work, occupations and professions
 • The welfare state and its clients
 • Medical sociology
 • Cultural studies
 • Sociology of gender
 • Urban and regional questions

Background

 • Mag.art in sociology 1978
 • Dr.philos. in sociology 1992
 • Research assistant at ISO UiO 1978-85
 • NAVF-scholarship, UiO 1986-88
 • Director, Ministry of Finance 1988-89
 • Director General (acting), Ministry of Finance 1989-90
 • Associate professor of sociology (deputy) at ISO UiO 1990-91
 • Senior research fellow, ISF 1991-95
 • Associate professor of Sociology, ISS UiO 1995-2005
 • Head of department, ISS, UiO 1999-2001
 • Professor in sociology, ISS, UiO from 2005
Tags: Sociology

Publications

 • Kjølsrød, Lise & Barstad, Anders (2016). Fritid, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn, bind 3.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205496927.  Kapittel 41.  s 314 - 335
 • Kjølsrød, Lise (2016). Velferdsstaten - et system av delegert og kontrollert autonomi, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn, bind 3.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205496927.  Kapittel 28.  s 15 - 37
 • Kjølsrød, Lise (2015). Kultursosiologiske studier av lek og fritid., I: Håkon Larsen (red.),  Kultursosiologisk forskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02499-8.  Kap 8.
 • Kjølsrød, Lise (2013). Mediated Activism: Contingent Democracy in Leisure Worlds. Sociology.  ISSN 0038-0385.  47(6), s 1207- 1223 . doi: 10.1177/0038038512466970
 • Kjølsrød, Lise (2013). The difference in principle between the poorly informed and the powerless: a Call for contestable authority. Nordic Social Work Research.  ISSN 2156-857X.  3(1), s 78- 93 . doi: 10.1080/2156857X.2013.776992
 • Kjølsrød, Lise (2011). Small Country, Large Welfare State, In Olav Molven & Julia Ferkis (ed.),  Healthcare, Welfare and Law. Health legislation as a mirror of the Norwegian welfare state.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40081-8.  Kapittel 1.  s 13 - 27
 • Kjølsrød, Lise (2010). Om å følge vinden dit den blåser. Et problemdrevet design tar form, I: Dag Album; Marianne Nordli Hansen & Karin Widerberg (red.),  Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014920.  16.  s 271 - 285
 • Kjølsrød, Lise (2010). Velferdsstaten under press, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39086-7.  9.  s 214 - 236
 • Kjølsrød, Lise (2009). How Innocent is our Scientific Vocabulary? Rethinking Recent Sociological Conceptualizations of Complex Leisure. Sociology.  ISSN 0038-0385.  43(2), s 371- 387 . doi: 10.1177/0038038508101171
 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (2006). Den empiriske nærværsmetafysikkens forjettelse. Et svar. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  (4), s 34- 52
 • Kjølsrød, Lise (2004). Om kalde dukker, noble sverd og erobrende sprang - metaforisk kommunikasjon i spesialisert lek, I: Ivar Frønes & Tone Schou Wetlesen (red.),  Dialog, selv og samfunn.  Abstrakt forlag.  ISBN 82-7935-183-3.  Kapittel.  s 87 - 112
 • Kjølsrød, Lise; Kjolsrod, L & Thornquist, Eline (2004). From a liberal occupation to an occupation of the welfare state - Norwegian physiotherapy 1960-2000. Acta Sociologica.  ISSN 0001-6993.  47, s 277- 289
 • Kjølsrød, Lise (2003). Adventure Revisited: On Structure and Metaphor in Specialized Play. Sociology.  ISSN 0038-0385.  37(3), s 459- 476
 • Kjølsrød, Lise (2003). En tjenesteintens velferdsstat, I:  Det norske samfunn.   kapittel 7.  s 184 - 209
 • Bjørner, Trine & Kjølsrød, Lise (2002). How GPs understand patients´stories. A qualitative study of benzodiazepine and minor opiate prescribing in Norway. European Journal of General Practice.  ISSN 1381-4788.  8, s 25- 30 Show summary
 • Gjerberg, Elisabeth & Kjølsrød, Lise (2001). The doctor-nurse relationship: how easy is it to be a female doctor co-operating with a female nurse. Social science & medicine.  ISSN 0271-7123.  52, s 189- 202
 • Gjerberg, Elisabeth & Kjølsrød, Lise (2000). The doctor-nurse relationship: how easy is it to be a female doctor co-operating with a female nurse?. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  52, s 189- 202 Show summary
 • Dybwad, Trine Bjørner; Kjølsrød, Lise; Eskerud, Jens & Lærum, Even (1997). Why are some doctors high-prescribers of benzodiazepins and minor opiates? A qualitative study of GPs in Norway. Family Practice.  ISSN 0263-2136.  s 361- 368
 • Kjølsrød, Lise (1994). Å forvalte risiko på barnets vegne, I: Tordis Dalland Evans; Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Velferdssamfunnets barn.  Ad Notam Gyldendal. Oslo.  15.  s 203 - 224

View all works in Cristin

 • Kjølsrød, Lise (2019). Leisure as Source of Knowledge, Social Resilience & Public Commitment. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-46286-2.  174 s.
 • Kjølsrød, Lise (2019). Leisure as Source of Knowledge, Social Resilience & Public Commitment, Specialized Play. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-46286-2.
 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (red.) (2016). Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49021-5.  900 s.
 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (red.) (2016). Det norske samfunn, bind 1.. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205490208.  339 s.
 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (red.) (2016). Det norske samfunn, bind 2. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205490215.  338 s.
 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (red.) (2016). Det norske samfunn, bind 3. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205496927.  362 s.
 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (red.) (2010). Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39086-7.  517 s.
 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (2003). Det norske samfunn.  506 s.
 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (red.) (2003). Det norske samfunnet. Gyldendal Akademisk.  ISBN 8205315477.  506 s.
 • Dalland Evans, Tordis; Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (red.) (1994). Velferdssamfunnets barn. Ad Notam Gyldendal.  ISBN 82-417-0320-1.  247 s.
 • Evans, Tordis Dalland; Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (red.) (1994). Velferdssamfunnets barn. Ad Notam Gyldendal. Oslo.
 • Kjølsrød, Lise (1993). Jordmor der mor bor? En sosiologisk studie av jordmoryrket etter 1945. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-41120-6.  279 s.

View all works in Cristin

 • Kjølsrød, Lise (2019). Learning and Contingent Politics in Leisure Groups. Encyclopedia of Educational Innovation. . doi: 10.10007/978-981-13-2262-4
 • Kjølsrød, Lise & Frønes, Ivar (2017). Ikon og et verk for vår tid. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  58(02), s 240- 244
 • Kjølsrød, Lise (2014). Jordmødrene. Den vanskelige norske veien, I: Rune Slagstad & Jan Messel (red.),  Profesjonshistorier.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3752-3.  Kapittel.  s 209 - 242 Show summary
 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (2010). Innledning, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39086-7.  Forord.  s 13 - 18
 • Kjølsrød, Lise (2010). Lekens verdifulle energier, I: Eva Watne (red.),  Samlaren.  Hå gamle prestegård.  ISBN 82-90813-32-5.  55.  s 55 - 58
 • Kjølsrød, Lise (2010). Unaivt om tillit. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  27(3), s 318- 321
 • Heidar, Knut Martin & Kjølsrød, Lise (2000). Forskning er for fremtiden. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Kjølsrød, Lise (2000, 01. januar). Hagestad, Gunhild. [Radio].  Oslo : Kunnskapsforlaget, Norsk biografisk leksikon.
 • Kjølsrød, Lise & Sørensen, Knut Holtan (2000). Miljø, makt og styring. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  41(3), s 291- 294
 • Kjølsrød, Lise & Thornquist, Eline (2000). A Marriage of Two Minds; How Changing Institutional Arrangements Affect Jurisdictional Tensions Between Norwegian Physiotherapy and Medicine 1960-1995.
 • Kjølsrød, Lise (1997). Collecting objects as a practical game. Prelude to a theory of "safe kicks". Show summary

View all works in Cristin

Published Oct. 12, 2010 1:44 PM - Last modified Dec. 11, 2019 11:13 AM

Projects

No ongoing projects