Fredrik Engelstad

Professor emeritus
Image of Fredrik Engelstad
Norwegian version of this page
Phone +47-22854002
Room 432
Available hours By appointment
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Courses Taught

 • SOS1000 - Innføring i sosiologi
 • SOS1001 - Introduksjon til sosiologi
 • SOS2001 - Moderne sosiologisk teori
 • SOS4001 - Sosiologisk teori
 • SOS4011 - Teorifordypning i sosiologi
 • SOS4090 - Masteroppgave i sosiologi

Background

 • Director of the Institute for Social Research 1986-2007
 • Member of the research group for the Power and Democracy Study 1998-2003
 • Member of the Executive Committee for The Oslo Summer School in Comparative Studies 1992-
 • Member of the Norwegian Parliament’s salaries commission 1996-
 • Visiting Wigeland Professor, University of Chicago, fall 1996
 • Roberta Buffett Visiting Professor, Northwestern University, fall 2006.
Tags: Sociology

Publications

 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (2019). Elites and People: Challenges to Democracy, In Fredrik Engelstad; Trygve Jens Gulbrandsen; Marte Mangset & Mari Teigen (ed.),  Elites and people: Challenges to democracy.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-83867-916-3.  [Introduction].  s 1 - 13
 • Engelstad, Fredrik & Larsen, Håkon (2019). Nordic civil spheres and pro-civil states, In Jeffrey C. Alexander; Anna Lund & Andrea Voyer (ed.),  The Nordic Civil Sphere.  Polity Press.  ISBN 978-1509538843.  2.  s 39 - 63
 • Mangset, Marte; Engelstad, Fredrik; Teigen, Mari & Gulbrandsen, Trygve Jens (2019). The Populist Elite Paradox: Using Elite Theory to Elucidate the Shapes and Stakes of Populist Elite Critiques, In Fredrik Engelstad; Trygve Jens Gulbrandsen; Marte Mangset & Mari Teigen (ed.),  Elites and people: Challenges to democracy.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-83867-916-3.  Part III. Elites and populism.  s 203 - 222 Full text in Research Archive.
 • Engelstad, Fredrik (2018). Afterword: Institutional Differentiation and Change, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  18.  s 389 - 400
 • Engelstad, Fredrik (2018). CHEF/Chief, In Knut Stene-Johansen; Christian Refsum & Johan Schimanski (ed.),  Living Together – Roland Barthes, the Individual and the Community.  Transcript Verlag.  ISBN 978-3-8376-4431-9.  11.  s 125 - 134
 • Engelstad, Fredrik (2018). Elite Compromise as a Mode of Institutional Change: The United States and Norway Compared, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  17.  s 363 - 388
 • Engelstad, Fredrik (2018). Models of elite integration, In Heinrich Best & John Higley (ed.),  The Palgrave Handbook of Political Elites.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-51903-0.  28.  s 439 - 457 Show summary
 • Engelstad, Fredrik (2018). Social Institutions and the Quality of Democracy, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  2.  s 22 - 47
 • Engelstad, Fredrik & Byrkjeflot, Haldor (2018). Introduction: Bureaucracy in transition., In Haldor Byrkjeflot & Fredrik Engelstad (ed.),  Bureaucracy and Society in Transition: Comparative Perspectives.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78743-284-0.  Innledning.  s 1 - 11
 • Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (2018). Introduction: Democracy, Institutional Compatibility and Change, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  Chapter 1.  s 1 - 21
 • Engelstad, Fredrik (2017). A power elite in the cultural field. A story of Norwegian neo-corporatism. The International Journal of Cultural Policy.  ISSN 1028-6632.  23(5), s 527- 544 . doi: 10.1080/10286632.2015.1084297 Show summary
 • Engelstad, Fredrik (2017). Strategic Communication and Institutional Change., In Fredrik Engelstad; Håkon Larsen; Jon Rogstad & Kari Steen-Johnsen (ed.),  Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-054633-0.  17.
 • Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon & Rogstad, Jon (2017). The Public Sphere in the Nordic Model, In Fredrik Engelstad; Håkon Larsen; Jon Rogstad & Kari Steen-Johnsen (ed.),  Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-054633-0.  3.  s 46 - 70 Full text in Research Archive.
 • Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (2017). Introduction: The Public Sphere in Change. Institutional Perspectives on Neo-corporatist Society, In Fredrik Engelstad; Håkon Larsen; Jon Rogstad & Kari Steen-Johnsen (ed.),  Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-054633-0.  1.  s 1 - 21 Full text in Research Archive.
 • Engelstad, Fredrik (2016). CHEF/Leder., I: Knut Stene-Johansen; Christian Refsum & Johan Henrik Schimanski (red.),  Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet.  Spartacus.  ISBN 978-82-304-01781.  Del.  s 154 - 166
 • Engelstad, Fredrik (2016). Makt og demokrati. To utkast til samfunnsforståelse., I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn, bind 2.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205490215.  Del.  s 87 - 111
 • Engelstad, Fredrik (2016). Welfare states - India and Scandinavia. Social Rights, Decommodification, Democracy., In Olle Törnquist & John Harriss (ed.),  Reinventing Social Democratic Development. Insights from Indian and Scandinavian Comparisons.  NIAS Press.  ISBN 978-87-7694-200-7.  5.  s 212 - 237
 • Engelstad, Fredrik (2015). Conflict, Compromise, Cooperation Concluding Reflections., In Fredrik Engelstad & Anniken Hagelund (ed.),  Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  Part IV.  s 282 - 292
 • Engelstad, Fredrik (2015). Offentlighet og strategisk kommunikasjon.. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  s 387- 418
 • Engelstad, Fredrik (2015). Property Rights, Governance, and Power Balances., In Fredrik Engelstad & Anniken Hagelund (ed.),  Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  Part 1.  s 36 - 55
 • Engelstad, Fredrik (2015). The enigma of capitalism - Beyond human power II and John Gabriel Borkman. Bjørnstjere Bjørnson and Henrik Ibsen as critics of capitalism.. Nordlit.  ISSN 0809-1668.  34, s 115- 127 . doi: 10.7557/13.3358
 • Hagelund, Anniken & Engelstad, Fredrik (2015). Introduction: Institutional Change in Neo- Corporatist Society, In Fredrik Engelstad & Anniken Hagelund (ed.),  Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  1.  s 1 - 16
 • Engelstad, Fredrik (2014). Elite compromise, crisis and democracy: The United States, Norway and Italy compared, In Heinrich Best & John Higley (ed.),  Political elites in the transatlantic crisis.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137345745.  Kap. 8.  s 138 - 154
 • Engelstad, Fredrik (2014). Kronglete stier - lysning i sikte? Argumenter for en ny-weberiansk maktforståelse, I: Dag Harald Claes; Knut Heidar & Cathrine Holst (red.),  Politikk i grenseland - Festskrift til Øyvind Østerud.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022598.  Del.
 • Engelstad, Fredrik (2014). Om forholdet mellom politikk og kunnskap, I: Annette Winkelmann & Marit Johansson (red.),  Kulturrikets tilstand 2013 : konferanserapport.  Telemarksforsking.  ISBN 978-82-7401-682-8.  Del 2.
 • Engelstad, Fredrik (2013). Forstillelse og forførelse. Bjørnstjerne Bjørnsons "Èn dag", I: Liv Bliksrud; Giuliano D'Amico; Marius Wulfsberg & Arnfinn Åslund (red.),  Den Engasjerte kosmopolitt : nye Bjørnson-studier.  Novus Forlag.  ISBN 9788270997251.  Del.
 • Engelstad, Fredrik (2013). Kunstens makt? Tingenes makt? En refleksjon over virkninger av tekster og bilder. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  (12), s 23- 38
 • Engelstad, Fredrik (2012). Likestilling og lønnsomhet: Hva vet vi om økonomiske virkninger av kjønnskvotering til ASA-styrer?. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  29(3), s 258- 274
 • Engelstad, Fredrik (2012). Limits to state intervention into the private sector economy: aspects of property rights in social democratic societies, In Fredrik Engelstad & Mari Teigen (ed.),  Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78052-672-0.  Chapter 8.  s 235 - 265
 • Engelstad, Fredrik (2012). Michel Foucault som galskapens arkeolog, I: Sidsel Kari Gilbert; Erik Stänicke & Fredrik Engelstad (red.),  Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet.  Abstrakt forlag.  ISBN 9788279353324.  Del 3.  s 229 - 246
 • Engelstad, Fredrik (2012). Samfunn, demokrati og makt, I: Kenneth Dahlgren & Hans Erik Næss (red.),  Tanker om samfunn.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215019765.  Del 6.  s 130 - 153
 • Engelstad, Fredrik (2012). The sociology of power, In Gunnar Colbjørnsen Aakvaag; Michael Hviid Jacobsen & Thomas Johansson (ed.),  Introduction to Sociology. Scandinavian Sensibilities.  Prentice-Hall.  ISBN 978-0-273-72739-2.  Chapter 3.  s 58 - 80
 • Engelstad, Fredrik & Teigen, Mari (2012). Introduction: Gender and Varieties of Economic Power – The Significance of Family and State, In Fredrik Engelstad & Mari Teigen (ed.),  Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78052-672-0.  Introduksjon.
 • Engelstad, Fredrik (2011). Kan kjønnskvotering i næringslivet forsvares? : en normativ analyse. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  35, s 120- 140
 • Engelstad, Fredrik (2011). The Assignment of Political Office by Lot, In Peter Stone (ed.),  Lotteries in Public Life. A Reader.  Imprint Academic.  ISBN 9781845402082.  Kapittel.  s 177 - 200
 • Engelstad, Fredrik (2010). Henrik Ibsen: The power of charisma, In Christoffer Edling & Jens Rydgren (ed.),  Sociological insights of great thinkers. Sociology through literature, philosophy, and science.  Praeger.  ISBN 9780313384707.  Chapter 9.  s 95 - 103
 • Engelstad, Fredrik (2010). Makt - konsentrasjon og fordeling, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39086-7.  Kapittel 7.  s 164 - 190
 • Engelstad, Fredrik (2010). Rom med utsikt. Om å studere samfunnets toppsjikt, I: Dag Album; Marianne Nordli Hansen & Karin Widerberg (red.),  Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014920.  Del IV, kapittel 10.  s 173 - 188
 • Hansen, Marianne Nordli & Engelstad, Fredrik (2010). Samfunnsklasser og eliter, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39086-7.  Kapittel 8.  s 191 - 213
 • Engelstad, Fredrik (2009). Børs og katedral, I: Henrik G. Bastiansen; Bernt Hagtvet; Guri Hjeltnes; Knut Lundby & Helge Rønning (red.),  Det Elegante uromoment : Hans Fredrik Dahl og offentligheten : festskrift på 70-årsdagen.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3261-0.  Del.  s 196 - 210
 • Engelstad, Fredrik (2009). Challenges to democracy: fairness and participation, In Mohamed Cherkaoui & Peter Hamilton (ed.),  Raymond Boudon: A Life in Sociology. Essays in honour of Raymond Boudon.  Bardwell Press.  ISBN 9781905622184.  Vol. 3, del 4.  s 329 - 346
 • Engelstad, Fredrik (2009). Culture and power, In Stewart R. Clegg & Mark Haugaard (ed.),  The SAGE Handbook of Power.  Sage Publications.  ISBN 9781412934008.  Del II, kapittel 12.  s 210 - 238
 • Engelstad, Fredrik (2009). Democratic elitism - conflict and consensus. Comparative Sociology.  ISSN 1569-1322.  8(3), s 383- 401
 • Engelstad, Fredrik (2009). The self-made woman. Om blondiner, kjønn og makt. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  33(3), s 194- 209
 • Engelstad, Fredrik (2008). Social conventions and the dialectics of recognition: Power and culture in Shakesepare and Ibsen. Journal of Power.  ISSN 1754-0291.  1(2), s 143- 156
 • Griswold, Wendy & Engelstad, Fredrik (2008). State Patronage in Norway and the U.S, In Wendy Griswold (ed.),  Regionalism and the Reading Class.  University of Chicago Press.  ISBN 0-226-30922-3.  Chapter 5.  s 128 - 159
 • Engelstad, Fredrik (2007). Introduction: Social and Political Elites in Modern Democracies, In Fredrik Engelstad & Trygve Jens Gulbrandsen (ed.),  Comparative Studies of Social and Political Elites.  Elsevier.  ISBN 978-0-7623-1379-2.  Ingen kapitler.  s 1 - 9
 • Engelstad, Fredrik (2006). Demokratisk kapitalisme - er det mulig?, I: Fredrik Engelstad; Even Lange; Helge Pharo & Erik Rudeng (red.),  Demokratisk konservatisme.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2909-8.  kapittel.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens & Engelstad, Fredrik (2005). "Elite consensus on the Norwegian welfare state model". Western European Politics.  ISSN 0140-2382.  28(4), s 899- 919 Full text in Research Archive.
 • Engelstad, Fredrik (2004). Economic Democracy - Does it Make Sense in the 21st Century?, In Fredrik Engelstad & Øyvind Østerud (ed.),  Power and Democracy. Critical Interventions.  Ashgate.  ISBN 0-7546-3767-0.  Kapittel.
 • Engelstad, Fredrik (2004). Er det makt i de lyttende ører? Om brutte dialoger og åpne rom, I: Ivar Frønes & Tone Schou Wetlesen (red.),  Dialog, selv og samfunn.  Abstrakt forlag.  ISBN 82-7935-183-3.  Kapittel.  s 233 - 249
 • Engelstad, Fredrik & Østerud, Øyvind (2004). Democracy and Power, In Fredrik Engelstad & Øyvind Østerud (ed.),  Power and Democracy. Critical Interventions.  Ashgate.  ISBN 0-7546-3767-0.  Introduction..  s 1 - 10
 • Engelstad, Fredrik; Meyer, Siri; Selle, Per; Skjeie, Hege & Østerud, Øyvind (2003). Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen. NOU - Norges offentlige utredninger.  ISSN 0333-2306.  (19), s 1- 100
 • Hansen, Marianne Nordli & Engelstad, Fredrik (2003). Samfunnsklasser og klasseteorier, I:  Det norske samfunn.   kapittel 6.  s 154 - 183
 • Engelstad, Fredrik (2003). Frihet, adel, livskall. Henrik Ibsen som kritiker av demokratiet. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  33(3), s 33- 49 Full text in Research Archive.
 • Engelstad, Fredrik (2003). National Literature, Collective Identity and Political Power. Comparative Social Research.  ISSN 0195-6310.  21, s 111- 145 Full text in Research Archive.
 • Hansen, Marianne Nordli & Engelstad, Fredrik (2003). Samfunnsklasser og eliter, I:  Det norske samfunn.   Kapittel 8.  s 191 - 211
 • Engelstad, Fredrik (2001). Hjernekraft får gjerne makt. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  18(1), s 111- 118 Full text in Research Archive.

View all works in Cristin

 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (ed.) (2019). Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-83867-916-3.
 • Byrkjeflot, Haldor & Engelstad, Fredrik (ed.) (2018). Bureaucracy and Society in Transition: Comparative Perspectives. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78743-284-0.  308 s.
 • Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (ed.) (2018). Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  403 s.
 • Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (ed.) (2017). Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-054633-0.  269 s. Show summary
 • Engelstad, Fredrik & Hagelund, Anniken (ed.) (2015). Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  298 s.
 • Engelstad, Fredrik & Teigen, Mari (ed.) (2012). Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78052-672-0.  265 s.
 • Gilbert, Sidsel Kari; Stänicke, Erik & Engelstad, Fredrik (red.) (2012). Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet. Abstrakt forlag.  ISBN 9788279353324.  406 s.
 • Engelstad, Fredrik (2010). Maktens uttrykk. Kulturforståelse som maktanalyse. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014746.  352 s.
 • Kalleberg, Ragnvald; Malnes, Raino Sverre & Engelstad, Fredrik (red.) (2009). Samfunnsvitenskapenes oppgaver, arbeidsmåter og grunnlagsproblemer. (Særtrykk av 5 kapitler fra bok publisert i 2005). Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205396616.  150 s.
 • Engelstad, Fredrik & Gulbrandsen, Trygve Jens (ed.) (2007). Comparative Studies of Social and Political Elites. Elsevier.  ISBN 978-0-7623-1379-2.  286 s.
 • Engelstad, Fredrik (red.) (2006). Demokratisk konservatisme. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2909-8.  519 s.
 • Engelstad, Fredrik; Lange, Even; Pharo, Helge & Rudeng, Erik (red.) (2006). Demokratisk konservatisme. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2909-8.  519 s.
 • Engelstad, Fredrik (2005). Hva er makt. Universitetsforlaget.  ISBN 8215006256.  158 s.
 • Asgeirsdottir, Kristin; Engelstad, Fredrik & Simonsen, Ditte Maja (red.) (2005). Demokrati og engagement : paradokser i de nordiske demokratier. Nordisk Råd.  ISBN 9289310952.  177 s.
 • Engelstad, Fredrik; Grenness, Carl-Erik; Kalleberg, Ragnvald & Malnes, Raino Sverre (2005). Introduksjon til samfunnsfag. Vitenskapsteori, argumentasjon og faghistorie. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-31154-4.  496 s.
 • Engelstad, Fredrik & Østerud, Øyvind (ed.) (2004). Power and Democracy. Critical Interventions. Ashgate.  ISBN 0-7546-3767-0.  248 s.
 • Engelstad, Fredrik; Ekberg, Espen; Gulbrandsen, Trygve Jens & Vatnaland, Jon (2003). Næringslivet mellom marked og politikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 8205315779.  305 s.
 • Engelstad, Fredrik & Ødegård, Guro (red.) (2003). Ungdom, makt og mening. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-31533-7.  422 s.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens; Engelstad, Fredrik; Klausen, Trond Beldo; Skjeie, Hege; Teigen, Mari & Østerud, Øyvind (2002). Norske makteliter. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-30768-7.  312 s.

View all works in Cristin

 • Engelstad, Fredrik (2020). Institutt for samfunnsforskning 70 år : Refleksjoner over noen lange linjer. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  61(3), s 273- 297 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2020-03-06 Full text in Research Archive.
 • Engelstad, Fredrik (2019). Makt - et rusmiddel (Innledning til teaterstykket "Pang!"; Rogaland Teater, 2019).
 • Engelstad, Fredrik (2018). Bokessay om: Olav Korsnes, Johan Heilbron, Johs. Hjellbrekke, Felix Bühlmann, Mike Savage (red.): New Directions in Elite Studies. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  2(5), s 429- 433 . doi: 10.18261/issn.2535-2512
 • Engelstad, Fredrik & Larsen, Håkon (2018). The significance of the state for facilitating a civil sphere in Scandinavia.
 • Engelstad, Fredrik (2017). Demokrati og institusjoner i endring.
 • Engelstad, Fredrik (2017). Innledning.
 • Engelstad, Fredrik (2016). Makt, elite, makteliter.. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  4, s 340- 344
 • Engelstad, Fredrik & Larsen, Håkon (2016). The public sphere in the Nordic model.
 • Engelstad, Fredrik (2013). Dag Solhjell og Jon Øien: Det norske kunstfeltet. En sosiologisk innføring. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  54(4), s 511- 514
 • Engelstad, Fredrik (2013). Makt, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no).  Store norske leksikon AS.  Del.
 • Engelstad, Fredrik; Stänicke, Erik & Gilbert, Sidsel Kari (2012). Innledning: Psyke, kultur og samfunn, I: Sidsel Kari Gilbert; Erik Stänicke & Fredrik Engelstad (red.),  Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet.  Abstrakt forlag.  ISBN 9788279353324.  Innledning.  s 9 - 22
 • Engelstad, Fredrik (2011). Bjørnstjerne Bjørnson - samfunnsendring som kunnskapsutvikling. Årbok / Det norske videnskaps-akademi.  ISSN 0332-6209.  s 298- 300
 • Engelstad, Fredrik (2010). Bjørnstjerne Bjørnson - samfunnsendring som kunnskapsutvikling.
 • Engelstad, Fredrik & Steen-Johnsen, Kari (2010). Hva er det med hybride organisasjoner?. Nordiske organisasjonsstudier.  ISSN 1501-8237.  12(3), s 3- 7
 • Engelstad, Fredrik (2009). Geir Høgsnes in memoriam. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  (3), s 283- 386
 • Engelstad, Fredrik (2006). Demokrati som konflikt - filosofi og politikk hos Chantal Mouffe. Demo.  ISSN 1503-3171.  6(1), s 45- 48
 • Engelstad, Fredrik (2004). Den siste maktutredningen bør ikke bli den siste. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  21(1), s 96- 102 Full text in Research Archive.
 • Dølvik, Jon Erik & Engelstad, Fredrik (2003). National regimes of collective bargaining in transformation: Nordic trends in a comparative perspective. Rapportserie. 54.
 • Engelstad, Fredrik (2003). National regimes of collective bargaining in transformation: Nordic trends in a comparative perspective. Rapportserie. 54.
 • Engelstad, Fredrik (red.) (2003). Olje og Makt.
 • Østerud, Øyvind; Engelstad, Fredrik; Meyer, Siri; Selle, Per & Skjeie, Hege (2003). Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og Demokratiutredningen.
 • Engelstad, Fredrik & Gripsrud, Jostein (ed.) (2001). Power, Aesthetics, Media.
 • Engelstad, Fredrik & Gripsrud, Jostein (ed.) (2001). Power, Aesthetics, Media. Makt- og demokratiutredningen 1998-2003, nr. 33 desember 2001.

View all works in Cristin

Published Oct. 4, 2010 3:25 PM - Last modified Jan. 17, 2018 1:04 PM

Projects

No ongoing projects