Fredrik Engelstad

Professor emeritus
Image of Fredrik Engelstad
Norwegian version of this page
Phone +47-22854002
Room 432
Available hours By appointment
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Courses Taught

 • SOS1000 - Innføring i sosiologi
 • SOS1001 - Introduksjon til sosiologi
 • SOS2001 - Moderne sosiologisk teori
 • SOS4001 - Sosiologisk teori
 • SOS4011 - Teorifordypning i sosiologi
 • SOS4090 - Masteroppgave i sosiologi

Background

 • Director of the Institute for Social Research 1986-2007
 • Member of the research group for the Power and Democracy Study 1998-2003
 • Member of the Executive Committee for The Oslo Summer School in Comparative Studies 1992-
 • Member of the Norwegian Parliament’s salaries commission 1996-
 • Visiting Wigeland Professor, University of Chicago, fall 1996
 • Roberta Buffett Visiting Professor, Northwestern University, fall 2006.
Tags: Sociology

Publications

 • Engelstad, Fredrik (2022). Makt i det norske samfunnet. In Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Ed.), Det norske samfunn : bind 2. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205572300. p. 341–364.
 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (2019). Elites and People: Challenges to Democracy. In Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (Ed.), Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 978-1-83867-916-3. p. 1–13. doi: 10.1108/s0195-631020190000034001.
 • Mangset, Marte; Engelstad, Fredrik; Teigen, Mari & Gulbrandsen, Trygve Jens (2019). The Populist Elite Paradox: Using Elite Theory to Elucidate the Shapes and Stakes of Populist Elite Critiques. In Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (Ed.), Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 978-1-83867-916-3. p. 203–222. doi: 10.1108/s0195-631020190000034010. Full text in Research Archive
 • Engelstad, Fredrik & Larsen, Håkon (2019). Nordic civil spheres and pro-civil states. In Alexander, Jeffrey C.; Lund, Anna & Voyer, Andrea (Ed.), The Nordic Civil Sphere. Polity Press. ISSN 978-1509538843. p. 39–63.
 • Engelstad, Fredrik (2018). Afterword: Institutional Differentiation and Change. In Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (Ed.), Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open. ISSN 978-3-11-063407-5. p. 389–400. doi: 10.1515/9783110634082-019.
 • Engelstad, Fredrik (2018). Elite Compromise as a Mode of Institutional Change: The United States and Norway Compared. In Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (Ed.), Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open. ISSN 978-3-11-063407-5. p. 363–388. doi: 10.1515/9783110634082-018.
 • Engelstad, Fredrik (2018). Social Institutions and the Quality of Democracy. In Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (Ed.), Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open. ISSN 978-3-11-063407-5. p. 22–47. doi: 10.1515/9783110634082-003.
 • Engelstad, Fredrik (2018). CHEF/Chief. In Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan (Ed.), Living Together – Roland Barthes, the Individual and the Community. Transcript Verlag. ISSN 978-3-8376-4431-9. p. 125–134.
 • Engelstad, Fredrik & Byrkjeflot, Haldor (2018). Introduction: Bureaucracy in transition. In Byrkjeflot, Haldor & Engelstad, Fredrik (Ed.), Bureaucracy and Society in Transition: Comparative Perspectives. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 978-1-78743-284-0. p. 1–11. doi: 10.1108/s0195-631020180000033005.
 • Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (2018). Introduction: Democracy, Institutional Compatibility and Change. In Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (Ed.), Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open. ISSN 978-3-11-063407-5. p. 1–21. doi: 10.1515/9783110634082-002.
 • Engelstad, Fredrik (2018). Models of elite integration. In Best, Heinrich & Higley, John (Ed.), The Palgrave Handbook of Political Elites. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-51903-0. p. 439–457. doi: 10.1057/978-1-137-51904-7_28.
 • Engelstad, Fredrik (2017). Strategic Communication and Institutional Change. In Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (Ed.), Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open. ISSN 978-3-11-054633-0.
 • Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (2017). Introduction: The Public Sphere in Change. Institutional Perspectives on Neo-corporatist Society. In Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (Ed.), Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open. ISSN 978-3-11-054633-0. p. 1–21. doi: 10.1515/9783110546330-002. Full text in Research Archive
 • Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon & Rogstad, Jon (2017). The Public Sphere in the Nordic Model. In Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (Ed.), Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open. ISSN 978-3-11-054633-0. p. 46–70. doi: 10.1515/9783110546330-004. Full text in Research Archive
 • Engelstad, Fredrik (2017). A power elite in the cultural field. A story of Norwegian neo-corporatism. International Journal of Cultural Policy. ISSN 1028-6632. 23(5), p. 527–544. doi: 10.1080/10286632.2015.1084297.
 • Engelstad, Fredrik (2016). CHEF/Leder. In Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan Henrik (Ed.), Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet. Spartacus. ISSN 978-82-304-01781. p. 154–166.
 • Engelstad, Fredrik (2016). Welfare states - India and Scandinavia. Social Rights, Decommodification, Democracy. In Törnquist, Olle & Harriss, John (Ed.), Reinventing Social Democratic Development. Insights from Indian and Scandinavian Comparisons. NIAS Press. ISSN 978-87-7694-200-7. p. 212–237.
 • Engelstad, Fredrik (2016). Makt og demokrati. To utkast til samfunnsforståelse. In Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Ed.), Det norske samfunn, bind 2. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205490215. p. 87–111.
 • Engelstad, Fredrik (2015). The enigma of capitalism - Beyond human power II and John Gabriel Borkman. Bjørnstjere Bjørnson and Henrik Ibsen as critics of capitalism. Nordlit. ISSN 0809-1668. 34, p. 115–127. doi: 10.7557/13.3358.
 • Engelstad, Fredrik (2015). Offentlighet og strategisk kommunikasjon. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. p. 387–418.
 • Engelstad, Fredrik (2015). Conflict, Compromise, Cooperation Concluding Reflections. In Engelstad, Fredrik & Hagelund, Anniken (Ed.), Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. De Gruyter Open. ISSN 978-3-11-044428-5. p. 282–292. doi: 10.1515/9783110436891-016.
 • Engelstad, Fredrik (2015). Property Rights, Governance, and Power Balances. In Engelstad, Fredrik & Hagelund, Anniken (Ed.), Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. De Gruyter Open. ISSN 978-3-11-044428-5. p. 36–55. doi: 10.1515/9783110436891-004.
 • Hagelund, Anniken & Engelstad, Fredrik (2015). Introduction: Institutional Change in Neo- Corporatist Society. In Engelstad, Fredrik & Hagelund, Anniken (Ed.), Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. De Gruyter Open. ISSN 978-3-11-044428-5. p. 1–16. doi: 10.1515/9783110436891-002.
 • Engelstad, Fredrik (2014). Om forholdet mellom politikk og kunnskap. In Winkelmann, Annette & Johansson, Marit (Ed.), Kulturrikets tilstand 2013 : konferanserapport. Telemarksforsking. ISSN 978-82-7401-682-8.
 • Engelstad, Fredrik (2014). Elite compromise, crisis and democracy: The United States, Norway and Italy compared. In Best, Heinrich & Higley, John (Ed.), Political elites in the transatlantic crisis. Palgrave Macmillan. ISSN 9781137345745. p. 138–154. doi: 10.1057/9781137345752_8.
 • Engelstad, Fredrik (2014). Kronglete stier - lysning i sikte? Argumenter for en ny-weberiansk maktforståelse. In Claes, Dag Harald; Heidar, Knut & Holst, Cathrine (Ed.), Politikk i grenseland - Festskrift til Øyvind Østerud. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022598.
 • Engelstad, Fredrik (2013). Forstillelse og forførelse. Bjørnstjerne Bjørnsons "Èn dag". In Bliksrud, Liv; D'Amico, Giuliano; Wulfsberg, Marius & Åslund, Arnfinn (Ed.), Den Engasjerte kosmopolitt : nye Bjørnson-studier. Novus Forlag. ISSN 9788270997251.
 • Engelstad, Fredrik (2013). Kunstens makt? Tingenes makt? En refleksjon over virkninger av tekster og bilder. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. p. 23–38.
 • Engelstad, Fredrik (2012). Samfunn, demokrati og makt. In Dahlgren, Kenneth & Næss, Hans Erik (Ed.), Tanker om samfunn. Universitetsforlaget. ISSN 9788215019765. p. 130–153.
 • Engelstad, Fredrik (2012). Likestilling og lønnsomhet: Hva vet vi om økonomiske virkninger av kjønnskvotering til ASA-styrer? Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 29(3), p. 258–274.
 • Engelstad, Fredrik (2012). Michel Foucault som galskapens arkeolog. In Gilbert, Sidsel Kari; Stänicke, Erik & Engelstad, Fredrik (Ed.), Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet. Abstrakt forlag. ISSN 9788279353324. p. 229–246.
 • Engelstad, Fredrik & Teigen, Mari (2012). Introduction: Gender and Varieties of Economic Power – The Significance of Family and State. In Engelstad, Fredrik & Teigen, Mari (Ed.), Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 978-1-78052-672-0. doi: 10.1108/s0195-6310%282012%290000029004.
 • Engelstad, Fredrik (2012). The sociology of power. In Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen; Jacobsen, Michael Hviid & Johansson, Thomas (Ed.), Introduction to Sociology. Scandinavian Sensibilities. Prentice-Hall. ISSN 978-0-273-72739-2. p. 58–80.
 • Engelstad, Fredrik (2012). Limits to state intervention into the private sector economy: aspects of property rights in social democratic societies. In Engelstad, Fredrik & Teigen, Mari (Ed.), Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 978-1-78052-672-0. p. 235–265. doi: 10.1108/s0195-6310%282012%290000029012.
 • Engelstad, Fredrik (2011). The Assignment of Political Office by Lot. In Stone, Peter (Eds.), Lotteries in Public Life. A Reader. Imprint Academic. ISSN 9781845402082. p. 177–200. doi: 10.1177/053901889028001002.
 • Engelstad, Fredrik (2011). Kan kjønnskvotering i næringslivet forsvares? : en normativ analyse. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 35, p. 120–140.
 • Engelstad, Fredrik (2010). Henrik Ibsen: The power of charisma. In Edling, Christoffer & Rydgren, Jens (Ed.), Sociological insights of great thinkers. Sociology through literature, philosophy, and science. Praeger. ISSN 9780313384707. p. 95–103.
 • Hansen, Marianne Nordli & Engelstad, Fredrik (2010). Samfunnsklasser og eliter. In Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Ed.), Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39086-7. p. 191–213.
 • Engelstad, Fredrik (2010). Makt - konsentrasjon og fordeling. In Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Ed.), Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39086-7. p. 164–190.
 • Engelstad, Fredrik (2010). Rom med utsikt. Om å studere samfunnets toppsjikt. In Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli & Widerberg, Karin (Ed.), Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215014920. p. 173–188.
 • Engelstad, Fredrik (2009). Challenges to democracy: fairness and participation. In Cherkaoui, Mohamed & Hamilton, Peter (Ed.), Raymond Boudon: A Life in Sociology. Essays in honour of Raymond Boudon. Bardwell Press. ISSN 9781905622184. p. 329–346.
 • Engelstad, Fredrik (2009). Culture and power. In Clegg, Stewart R. & Haugaard, Mark (Ed.), The SAGE Handbook of Power. Sage Publications. ISSN 9781412934008. p. 210–238.
 • Engelstad, Fredrik (2009). Børs og katedral. In Bastiansen, Henrik G.; Hagtvet, Bernt; Hjeltnes, Guri; Lundby, Knut & Rønning, Helge (Ed.), Det Elegante uromoment : Hans Fredrik Dahl og offentligheten : festskrift på 70-årsdagen. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3261-0. p. 196–210.
 • Engelstad, Fredrik (2009). The self-made woman. Om blondiner, kjønn og makt. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 33(3), p. 194–209.
 • Engelstad, Fredrik (2009). Democratic elitism - conflict and consensus. Comparative Sociology. ISSN 1569-1322. 8(3), p. 383–401.
 • Griswold, Wendy & Engelstad, Fredrik (2008). State Patronage in Norway and the U.S. In Griswold, Wendy (Eds.), Regionalism and the Reading Class. University of Chicago Press. ISSN 0-226-30922-3. p. 128–159.
 • Engelstad, Fredrik (2008). Social conventions and the dialectics of recognition: Power and culture in Shakesepare and Ibsen. Journal of Power. ISSN 1754-0291. 1(2), p. 143–156.
 • Engelstad, Fredrik (2007). Introduction: Social and Political Elites in Modern Democracies. In Engelstad, Fredrik & Gulbrandsen, Trygve Jens (Ed.), Comparative Studies of Social and Political Elites. Elsevier. ISSN 978-0-7623-1379-2. p. 1–9.
 • Engelstad, Fredrik (2006). Demokratisk kapitalisme - er det mulig? In Engelstad, Fredrik; Lange, Even; Pharo, Helge & Rudeng, Erik (Ed.), Demokratisk konservatisme. Pax Forlag. ISSN 82-530-2909-8.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens & Engelstad, Fredrik (2005). "Elite consensus on the Norwegian welfare state model". West European Politics. ISSN 0140-2382. 28(4), p. 899–919. Full text in Research Archive
 • Engelstad, Fredrik (2004). Er det makt i de lyttende ører? Om brutte dialoger og åpne rom. In Frønes, Ivar & Wetlesen, Tone Schou (Ed.), Dialog, selv og samfunn. Abstrakt forlag. ISSN 82-7935-183-3. p. 233–249.
 • Engelstad, Fredrik & Østerud, Øyvind (2004). Democracy and Power. In Engelstad, Fredrik & Østerud, Øyvind (Ed.), Power and Democracy. Critical Interventions. Ashgate. ISSN 0-7546-3767-0. p. 1–10.
 • Engelstad, Fredrik (2004). Economic Democracy - Does it Make Sense in the 21st Century? In Engelstad, Fredrik & Østerud, Øyvind (Ed.), Power and Democracy. Critical Interventions. Ashgate. ISSN 0-7546-3767-0.
 • Hansen, Marianne Nordli & Engelstad, Fredrik (2003). Samfunnsklasser og klasseteorier, Det norske samfunn. p. 154–183.
 • Engelstad, Fredrik; Meyer, Siri; Selle, Per; Skjeie, Hege & Østerud, Øyvind (2003). Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen. NOU - Norges offentlige utredninger. ISSN 0333-2306. p. 1–100.
 • Hansen, Marianne Nordli & Engelstad, Fredrik (2003). Samfunnsklasser og eliter, Det norske samfunn. p. 191–211.
 • Engelstad, Fredrik (2003). National Literature, Collective Identity and Political Power. Comparative Social Research. ISSN 0195-6310. 21, p. 111–145. Full text in Research Archive
 • Engelstad, Fredrik (2003). Frihet, adel, livskall. Henrik Ibsen som kritiker av demokratiet. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 33(3), p. 33–49. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Teigen, Mari (2022). Eliter i endring : Makt, demokrati, representasjon. Universitetsforlaget. ISBN 9788215063072. 360 p.
 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (2019). Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited. ISBN 978-1-83867-916-3.
 • Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (2018). Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open. ISBN 978-3-11-063407-5. 403 p.
 • Byrkjeflot, Haldor & Engelstad, Fredrik (2018). Bureaucracy and Society in Transition: Comparative Perspectives. Emerald Group Publishing Limited. ISBN 978-1-78743-284-0. 308 p.
 • Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (2017). Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open. ISBN 978-3-11-054633-0. 269 p.
 • Engelstad, Fredrik & Hagelund, Anniken (2015). Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. De Gruyter Open. ISBN 978-3-11-044428-5. 298 p.
 • Gilbert, Sidsel Kari; Stänicke, Erik & Engelstad, Fredrik (2012). Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet. Abstrakt forlag. ISBN 9788279353324. 406 p.
 • Engelstad, Fredrik & Teigen, Mari (2012). Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives. Emerald Group Publishing Limited. ISBN 978-1-78052-672-0. 265 p.
 • Engelstad, Fredrik (2010). Maktens uttrykk. Kulturforståelse som maktanalyse. Universitetsforlaget. ISBN 9788215014746. 352 p.
 • Kalleberg, Ragnvald; Malnes, Raino Sverre & Engelstad, Fredrik (2009). Samfunnsvitenskapenes oppgaver, arbeidsmåter og grunnlagsproblemer. (Særtrykk av 5 kapitler fra bok publisert i 2005). Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205396616. 150 p.
 • Engelstad, Fredrik & Gulbrandsen, Trygve Jens (2007). Comparative Studies of Social and Political Elites. Elsevier. ISBN 978-0-7623-1379-2. 286 p.
 • Engelstad, Fredrik; Lange, Even; Pharo, Helge & Rudeng, Erik (2006). Demokratisk konservatisme. Pax Forlag. ISBN 82-530-2909-8. 519 p.
 • Engelstad, Fredrik (2006). Demokratisk konservatisme. Pax Forlag. ISBN 82-530-2909-8. 519 p.
 • Asgeirsdottir, Kristin; Engelstad, Fredrik & Simonsen, Ditte Maja (2005). Demokrati og engagement : paradokser i de nordiske demokratier. Nordisk Råd. ISBN 9289310952. 177 p.
 • Engelstad, Fredrik (2005). Hva er makt. Universitetsforlaget. ISBN 8215006256. 158 p.
 • Engelstad, Fredrik; Grenness, Carl-Erik; Kalleberg, Ragnvald & Malnes, Raino Sverre (2005). Introduksjon til samfunnsfag. Vitenskapsteori, argumentasjon og faghistorie. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-31154-4. 496 p.
 • Engelstad, Fredrik & Østerud, Øyvind (2004). Power and Democracy. Critical Interventions. Ashgate. ISBN 0-7546-3767-0. 248 p.
 • Engelstad, Fredrik; Ekberg, Espen; Gulbrandsen, Trygve Jens & Vatnaland, Jon (2003). Næringslivet mellom marked og politikk. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205315779. 305 p.
 • Engelstad, Fredrik & Ødegård, Guro (2003). Ungdom, makt og mening. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-31533-7. 422 p.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens; Engelstad, Fredrik; Klausen, Trond Beldo; Skjeie, Hege; Teigen, Mari & Østerud, Øyvind (2002). Norske makteliter. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-30768-7. 312 p.

View all works in Cristin

 • Engelstad, Fredrik & Thorsen, Dag Einar (2022). makt. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Engelstad, Fredrik (2020). Institute for Social Research 70 years : Reflections on some long term trends. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 61(3), p. 273–297. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2020-03-06. Full text in Research Archive
 • Engelstad, Fredrik (2018). Bokessay om: Olav Korsnes, Johan Heilbron, Johs. Hjellbrekke, Felix Bühlmann, Mike Savage (red.): New Directions in Elite Studies. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 2(5), p. 429–433. doi: 10.18261/issn.2535-2512.
 • Engelstad, Fredrik & Larsen, Håkon (2018). The significance of the state for facilitating a civil sphere in Scandinavia.
 • Engelstad, Fredrik (2017). Demokrati og institusjoner i endring.
 • Engelstad, Fredrik (2017). Innledning.
 • Engelstad, Fredrik (2016). Makt, elite, makteliter. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 4, p. 340–344.
 • Engelstad, Fredrik & Larsen, Håkon (2016). The public sphere in the Nordic model.
 • Engelstad, Fredrik (2013). Makt. In Godal, Anne Marit (Eds.), Store norske leksikon (snl.no). Store norske leksikon AS.
 • Engelstad, Fredrik (2013). Dag Solhjell og Jon Øien: Det norske kunstfeltet. En sosiologisk innføring. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 54(4), p. 511–514.
 • Engelstad, Fredrik; Stänicke, Erik & Gilbert, Sidsel Kari (2012). Innledning: Psyke, kultur og samfunn. In Gilbert, Sidsel Kari; Stänicke, Erik & Engelstad, Fredrik (Ed.), Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet. Abstrakt forlag. ISSN 9788279353324. p. 9–22.
 • Engelstad, Fredrik (2011). Bjørnstjerne Bjørnson - samfunnsendring som kunnskapsutvikling. Årbok / Det norske videnskaps-akademi. ISSN 0332-6209. p. 298–300.
 • Engelstad, Fredrik (2010). Bjørnstjerne Bjørnson - samfunnsendring som kunnskapsutvikling.
 • Engelstad, Fredrik & Steen-Johnsen, Kari (2010). Hva er det med hybride organisasjoner? Nordiske organisasjonsstudier. ISSN 1501-8237. 12(3), p. 3–7.
 • Engelstad, Fredrik (2009). Geir Høgsnes in memoriam. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. p. 283–386.
 • Engelstad, Fredrik (2006). Demokrati som konflikt - filosofi og politikk hos Chantal Mouffe. Demo. ISSN 1503-3171. 6(1), p. 45–48.
 • Engelstad, Fredrik (2004). Den siste maktutredningen bør ikke bli den siste. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 21(1), p. 96–102. Full text in Research Archive
 • Engelstad, Fredrik (2003). National regimes of collective bargaining in transformation: Nordic trends in a comparative perspective. Makt- og demokratiutredningen. ISSN 82-92028-59-5.
 • Dølvik, Jon Erik & Engelstad, Fredrik (2003). National regimes of collective bargaining in transformation: Nordic trends in a comparative perspective. Makt og demokratiutredningen. ISSN 82-92028-59-5.
 • Engelstad, Fredrik (2003). Olje og Makt. Makt- og demokratiutredningen. ISSN 8292028617.
 • Østerud, Øyvind; Engelstad, Fredrik; Meyer, Siri; Selle, Per & Skjeie, Hege (2003). Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og Demokratiutredningen. Norges offentlige utredninger.

View all works in Cristin

Published Oct. 4, 2010 3:25 PM - Last modified Jan. 17, 2018 1:04 PM

Projects

No ongoing projects