Norwegian version of this page

LAMU

Representanter i LAMU ved SV-fakultetet   Vararepresentanter
Arbeidstakers representanter

Mari Gakkestad

Matthew Rix Whiting

Øyvind Colbjørnsen

 

Studentrepresentant Frida Farstad

Sjur Gausemel Stølen

sjurgs@student.sv.uio.no

Arbeidsgivers representanter

Kari Marie Pound Davies

Ny representant oppdateres

Gudleik Grimstad

 

Læringsmiljøkontakt og observatør Marie Johanne Talleraas  

Representanter fra driftsområdene Blindern og

Gaustad

Rune Greaker

Waqas Javed

 
Verneombud ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Vararepresentanter

Lokalt hovedverneombud

Mari Gakkestad

Matthew Rix Whiting

Verneombud fakultetsadministrasjonen

Mohamed Abdulhamid Hazza

Toralf Nystøyl

Verneombud ISV

Øyvind Colbjørnsen

 

Verneombud PSI

Jostein Peter Eikrem Koløen

Pål Ulleberg

Verneombud ISS

Matthew Rix Whiting

Maren Ringstad 

Verneombud SAI

Nefissa Naguib

 

Verneombud ØI

Mari Gakkestad

Kristina Huglen

Verneombud TIK

Tone Druglitrø

 

Verneombud ARENA

Ragnhild Grønning

 

Published June 17, 2020 11:19 AM - Last modified Sep. 29, 2020 7:57 AM